Kapak: Aralık 2015 – Sayı: 123

Yasakla, korkuyla, nefretle yetiştirilen nesiller; konuşulduğunda utanılan, yazılmaya çekinilen, duyulduğunda ayıplanan, ancak gizlice ve kulaktan dolma edinilen eksik bilgiler… Bu ayın kapak konusu Türkiye’de ne yazık ki halen en büyük tabulardan biri olarak kalan: Cinsellik.

kapak cinsellik kapak seks kapak cinsellik kapak

“Savaşma Seviş” Sloganı Neden Türkiye’de Tutmaz?
Google’da pornografi ve cinsel içerikli sitelere en fazla giren, sanal seksi en çok tercih eden ve seksist söylemleri en çok kullanan ülkelerden birisinin Türkiye olması hiç şaşırtıcı değildir. Dünyada hala birçok akıma ilham veren “Savaşma Seviş” hareketinin, bugünün Türkiye’sini fazla etkilemesini bekleyemiyoruz. Zira bugün kültürümüz sevişgen olmaktan ziyade şiddet sever.
Yazar: Deniz Alan Held

 

Amonyak Kokulu Yatak Aşkları: Seks İşçileri
Günde 30 ila 40 müşteriye “ağır işçilik” hizmeti veren seks işçileri, sosyal güvenlikten yoksun, tümüyle sömürüye dayanan bir “sektörde” çalışmanın yanı sıra; cinsel hastalıklarla uğraşmakta, aşağılanma ve toplumdan dışlanmaya maruz kalmaktadır.
Yazar: Bayram Sarı

 

Nefret Suçları: Türkiye’de Eşcinsel Olmak
Türkiye’de eşcinsellik yasa ile yasaklanmış bir olgu olmamasına rağmen eşcinsel vatandaşlarımız hukuki açıdan karşı cinsel vatandaşlar ile aynı haklara sahip olamamaktadırlar. Nefret suçu nedir? Türkiye’de eşcinsellerin hakları ne durumda?
Yazar: Ayşe Macuncu

 

Cinsellik ve Batı’nın Kutsallığa Tecavüzü
Cinsellik; iki kutbun birleşmesi, birliği oluşturması; ikiliğin bir olmasından yaşamın meydana gelmesi… Keyif verici olduğu kadar içgüdüsel, fiziksel olduğu kadar ilahi. Cinsellik ki başlangıçtan beri yaratımı sürdüren kutsal eylem, ne zaman anlamından ve derinliğinden bunca soyuldu?
Yazar: Fer İnsanoğlu

 

Cinsiyet Metaforu ve Kadın Üzerine
Türkiye’nin devlet politikası, tüm erkeklerin şiddetle yetkilendirildiği bir ortam yaratırken, ataerkil değerlerin egemenliğini sürdürmesine olanak verir. Bunun sonuçlarını namus adı altında işlenen kadın cinayetlerinde olduğu gibi LGBT bireylere yönelik nefret suçlarında görmek mümkün.
Yazar: Aylin İçsel Kaleli

 

Eyvah Regl Oldum!
Bilemezdi ki kan gelmesinin yaşamda şiir olduğunu… Onun bedenindeki bu değişimin aslında bir mucize; öğretildiği gibi utanılacak saklanılacak bir olay değil de bir insanı dünyaya getirebilme onurunun ona bahşedilmiş bir ayrıcalık olduğunu! Anne olabilmenin ilk adımı…
Yazar: Havva Duru

 

Türkiye’de Cinsellik Eğitimi Var mı?
Günümüzde bilgiye ulaşmanın bu denli hızlı olduğu bir ortamda cinsellik, kapalı kapılar arkasında en çok aranan, en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Okullarda cinsellik eğitimi ile ilgili tek bir ders okutulmadığını düşündüğümüzde, insanların cinsellik ile ilgili bilgileri nasıl öğreneceği en büyük sorulardan birisi.
Yazar: Cem Berberci

 

Eski Sevgilim Safinaz’a Mektuplar (4)
İnsanlar birbirlerini Protestan ahlakıyla sevmeli Safinaz, çünkü Katolikler yalan söylüyor. Cennete gitmenin tek yolunun dua etmek ve cinselliğine ket vurulmuş papazların merhametine sığınmak olduğunu sanıyorlar.
Yazar: İsmail Pişer

 

Reddedilen Eşcinsellik Tarihimiz
Dünyanın her yerinde ve her zaman varlığını sürdürmüş olan ve hala da sürdüren eşcinsellik, bizim tarihimizde hangi aşamalardan geçti? Dönem dönem bir ölçüde hoşgörüyle karşılanıp, güzel sanatlardan edebiyata kadar her alana işlemiş. Günümüz toplumunda ise eşcinsellik, küfürler ve ciddiye alınmayan gençlik sorunları arasında bir yere sıkışıp kalmıştır.
Yazar: Bayram Sarı

 

Evli Kadına Kocası Cinsel Saldırı Suçu İşleyebilir mi?
Cinsel saldırı suçu nedir? Türk Ceza Kanununda cinsel saldırı nasıl tanımlanmıştır? Evli eşler arasında cinsel saldırı suçu olabilir mi? Hangi eylemler cinsel saldırı suçu kapsamına girer? Hukuksal açıdan cinsel saldırı suçunun sonuçları ne?
Yazar: Gülperi Eldeniz

 

Aykırı Aşkların Kadınları: Padişahlar ve Cariyeler
Haremin kadın çoğunluğunu oluşturanlar daima cariye­ler idi. Bu kadınlar, Padişahın kölesi sayılır ve mal olarak değerlendirilirlerdi. Cariyeler savaşlarda elde edilen ganimetten sayılır ve saraya getirilirdi.
Yazar: Bayram Sarı

 

Türk Sinemasında Cinsellik
Türk sinemasında cinsellik, tecavüzden namus meselesine, istismardan kadın özgürlüğü anlatımına kadar birçok amaçla kullanıldı. 70’li yıllarda bine yakın erotik film çekildi. Türk sinemasında cinselliğin gelişim öyküsü…
Yazar: Çağrı Gırlangıç