7 Milyar 300 milyon insan ve kaybolan insanlık

7 milyar 300 milyon… Artıyor, arttıkça küçülüyor. Bir sayı arttıkça küçülebilir mi? Küçülüyor. Çünkü özneler hızla değişiyor. Bir kendisi için, bir de sayı için gelişiyor. Sayı bir arttıkça özne iki gelişiyor; sayı iki küçülüyor. Bir kendisi için küçülüyor, bir de aynı kaldığı için küçülüyor.

1684548

Dünya, barındırdığı canlı – cansız tüm organizma ve sistemlerin gayretleriyle gelişmektedir. Bu gelişim sürecinde kimi unsurlar için başlangıcı müjdeleyen durumlar, diğerleri için sona açılan kapılardır. İnsan ise bu gezegenin şımarık ev sahibi çocuğudur. Diğer tüm varlıklara onlar misafirmiş gibi davranır. Keşfeder, konumlandırır, tüketir, kullanır. Yaptığı her şeyi de yapmaya hakkı olduğunu düşünerek yapar.

4,5 milyar yaşındaki dünyada 7 milyar 300 milyon insan yaşamaktadır bugün. İnsan üretken bir canlıdır. İçinde bulunduğu koşulları ve elde ettiği kaynakları değerlendirmek eğilimindedir. Bilgisi ve aç gözlülüğü, eline geçen kaynakları hızla kullanmasına neden olmaktadır. Modern dünyada bu hızlı kullanıp tüketme süreci çılgınlık boyutuna varmıştır.

İnsan önce tabiatı, canlıları ve doğal kaynakları hızla tüketmiştir. Şimdi ise bilgiyi, kavramları, değerleri, hisleri, olayları ve diğer insanları hızla yaşayıp tüketmektedir. Yaşamın fiziki ve düşünsel öğelerinin sınırlarındadır. Gerçekliğin tüm parçaları, insanı korku ve hayretle izlemektedir.

Mavi gezegen meçhule doğru yuvarlanmaktadır

Kontrolsüz iştahı ile insan, dünyayla olan bağlarını çok geride bırakmıştır. Geçmiş nesillerden devraldığı sistemler insanı beslemekte, barındırmakta, korumaktadır. Sahip olduğu kaynaklar ve kendisine bırakılan düşünsel miras, birey birey tümünün hayatlarını ve geleceklerini öngörebilmelerine imkan tanımaktadır. Bir tür olarak insanlık ise kavramları, değerleri ve olayları tüketerek ilerlediği için kendi kendisini yok etmeye hiç olmadığı kadar yakındır.

Bilinç ve güdüler sahibi insan, zekidir. Çaba harcamadan elde edilmiş bilgi, her gün yeniden insanın kucağına bırakılmaktadır. Zahmetsizce ulaştığı bu birikim, insanı şımartmakta ve sıkmaktadır. İnsan, olası her neticeyi bilmektedir. Şımarık ev sahibi çocuğu yeni oyuncaklar istemektedir. Gelişmiş toplumlar onu diğer gezegenler ve uzay gibi yeni ufuklar vererek avutmaktadır. Gelişmemiş toplumlarsa halen yaşama ve gelişme telaşındadır.

7 milyar 300 milyon… İnsan sayısı artmaktadır, arttıkça küçülmektedir. Çünkü özneler hızla değişmektedir. Sayı bir arttıkça, özne iki gelişmektedir. Arttıkça küçülmektedir sayı. Bir kendisi için, bir de aynı kaldığı için küçülmektedir. 

İnsan geliştikçe sayılar küçülür. An’ın 1’i, dünün 1’inden az olduğu için insan sıkışmaktadır; sayı küçülmektedir.

İlgili yazılar

5 Aralık Dünya Toprak Günü: İnsan ve Toprak ilişkisi

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Dünyayı Nasıl Etkileyecek?

Dünya Sağır, Çağ Karanlık mı?