Kapak: Nisan 2016 – Sayı: 127

Gençlikten yola çıkarak hayattan, Türkiye’den ve dünyadan kişisel ve genel beklentilere temas edeceğimiz Nisan 2016 kapak konumuz huzurlarınızda…

Eski zamanlar ve yeni çevre bilinci 80'li yıllardan gezi gençliğine nisan 2016

Terör yılı gençliğinin idealleri

20 ila 24 yaş aralığındaki İstanbul Üniversitesi öğrencilerine gelecek beklentilerini sorduk. Bizlerin umudu onlar, peki ya onların umudu?

Toplumda yaşanan dengesizlikler, hayatın ne getireceği ya da ne götüreceğine dair belirsizlikler acaba şu andaki gençliğimizi ciddi bir negatifliğe doğru sürüklüyor mu? Yeterince yaşam deneyimleri olmayan genç nesil, her tür zorluğa rağmen yollarına devam ediyor …

35 yaştan 25’e selam olsun

35 yaştan 25'e selam olsun

“Gelece dönüş” filmleriyle büyümüş, apolitik olması için yoğun çalışmalar yapılmış bir neslin hayalperestliğini mazur görmeli… Ülkenin karanlığa hızlı sürüklenişi bizim nesli dahi 30’undan sonra öfkeli, “anarşist” yapmış olsa bile özünde hayalperest insanlarız. 30’u yarıladığımda bir …

30’lardan 20’li yaşlara mektup

30’lardan 20'li yaşlara mektup

Yapılan araştırmalar 20’li yaşların yeni ergenlik dönemi olduğunu gösteriyor, liseden yeni mezun olmuş, aile hayatından çıkıp tek başına bazen başka bir sosyal çevrede yaşamaya başlayan genç bireylerin bir anda bu köklü değişim karşısında hayatlarının dümenin …

Hayat her insana bir baht çizer

Hayat her insana bir baht çizer

Bu noktaya gelebilmek için çok çaba sarf ettim. Şimdi sevdiğim işi yapıyorum, yaptığım işe de saygı duyuyorum. Zira insanların bulundukları noktaya gelmek için gösterdikleri çabanın büyüklüğü, işlerine duydukları saygının ölçüsünü de belirler. Gençliğinde idealleri olmakla …

Ya biz kazanacağız hayallerimizle ya hayat

Ya biz kazanacağız hayallerimizle ya hayat

“Sekiz yaşındaysanız hayat çok güzel.” Yirmili yaşlarımıza geldiğimizde ise hayatın güzelliğinin kalın bir sis perdesinin arkasına saklandığını gördük hepimiz. Hayatın koşuşturmacasının içerisinde buluverdik kendimizi hazır olmadan. Zaten hayat ne zaman insanın hazır olmasını beklemişti ki? “Sekiz yaşındaysanız …

Hayattan ne umduk ne bulduk?

Hayattan ne umduk ne bulduk

Hayatımızın yirmili yaşları… Yirmili yaşlardaki en büyük umudum, hayatımın ileriki dönemlerinde kaderimin, büyük umutlarımın yüzünü kara çıkartmamasıydı. Bu umudum, saltanatının ardından sararan yapraklarını dökerken tek tek, bir baktım ki gündüzlerim kısalmış, gecelerim uzamış, güneşler doğana …

Yolun sonu görünüyor

Yolun sonu görünüyor

Yolun sonu başından belli. Çünkü yolun devamında, o yolun başındaki insanlar var. Geçenlerde okul dışında bir yerlerde bir profesör ile masamız denk düştü. Kendisi  otuzlu yaşlarında bir profesördü ve kadındı. O an kaderimin bana bağıra çağıra …

Şimdiki geçmiş zamanda yıllar

Şimdiki geçmiş zamanda yıllar

Seksenler, doksanlar, iki binler… Böyle ilerledi yıllar. Sonra ne oldu? Kim durdurabilir, devam etti tabii… Şimdiki geçmiş zaman Hayır hayır; “ne güzel yıllardı” diye başlayan, daha önce defalarca yazılmış olanları andıran bir seksenler veya doksanlar yazısı değil bu; …