Dünden Bugüne İnternet

50 yıl önce Amerikan Savunma Bakanlığı’nın farklı birimleri arasındaki iletişimi sağlamak için geliştirdiği sistem, bugün kullandığımız İnternet ağının ilk ilmiğiydi. Artık tahmin edilebilenden çok daha hızlı gelişen bu teknolojinin gelecekte hayatımızı ne şekilde değiştireceği bugün tam olarak tasavvur edilemiyor. İnternet’in icadı Amerikan Savunma Bakanlığı Soğuk Savaş yıllarında Sovyet Rusya saldırılarına karşı geliştirdiği güvenlik çalışmaları sonucu … Dünden Bugüne İnternet okumayı sürdür