Okul Öncesi Zorunlu Eğitim Yayılıyor

Eylül ayının gelmesiyle birlikte yeni bir eğitim ve öğretim yılını da kucaklamış bulunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez 2009-2010 ders yılı döneminde uygulamaya konulan ve eğitimde reform niteliği taşıyan zorunlu okul öncesi eğitim projesi başarıyla devam ediyor.

zorunlu_okul_oncesi_egitim_okuloncesi_4

5-6 yaş grubundaki çocukların daha olumlu davranış kalıplarını kazanmasını hedefleyen yeni uygulama ile ana sınıfı eğitiminin zorunlu olması öngörülüyor. İlk kez 32 ilde pilot okullar tarafından uygulanan proje, başarılı bir şekilde hayata geçirilirken, yapılan planlama doğrultusunda ana sınıfı sayısı tüm illeri kapsayacak şekilde 2013-2014 ders yılında tam kapasite ile devrede olacak.

2003-2004 yılları arasında yüzde 11,7 olan okul öncesi eğitim uygulaması, 2008-2009 döneminde yüzde 33’e ulaşmış. En az 10, en çok 20 öğrenciden oluşan sınıflarda bir ders saati süresi 50 dakika olarak belirlenmiş.


Çocukların zekâ ve dil gelişiminin en önemli periyodu ilk 7 yıl içinde gerçekleşiyor.

Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesinin en önemli nedenlerinden biri, çocuk davranışları üzerinde çalışan araştırmacıların ve pedagogların çocuk davranışlarının ilk yedi yıl içinde şekillendiğini vurgulamalarından kaynaklanıyor. Bu süreç içinde kazanılan olumlu davranış biçimleri (empati kurmak, paylaşımcılık vb.) çocuğun ilerideki yaşamını şekillendirmesinde büyük önem taşıyor. Çocukların sosyalleşmeleri açısından da bu devreyi doğru bir şekilde değerlendirmek son derece önemli.

Uygulamadaki en büyük zorluk ise yerleşim yeri, merkezlere uzak olan çocuklara ulaşabilmekte. Bakanlık bu durum için de “Gezici Sınıf” projesi geliştirerek mobil ana sınıfları uygulamasını devreye alma çalışmalarını sürdürüyor. Zorunlu eğitim tüm illerde uygulanmaya başlayınca, yapılan hesaplara göre yaklaşık yirmi bin öğretmene gereksinim duyulacak.

 

Zorunlu okul öncesi eğitimdeki altyapı çalışmaları devam ediyor


Eğitimde reform niteliği taşıyan zorunlu okul öncesi eğitim çalışmaları kapsamında 29 Temmuz 2011’de Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü Funda Kocabıyık tarafından valiliklere bir genelge gönderildi. Bu genelge ile bir takım iyileştirme çalışmalarına başlaması ve gerekli düzenlemelerin yapılması istendi:

  1. Mevcut okul öncesi eğitim kurumlarının tam kapasiteyle çalışmasının sağlanması.
  2. Fiziki şartları uygun, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının bünyesinde ana sınıfları açılması; açılacak ana sınıflarının bu okullarda yapılan teneffüslerden etkilenmemesi için okulun en uygun yerinde ve mümkün olduğunca birbirine yakın dersliklerde olması.
  3. İllerde atıl durumda olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda tadilat yapılarak bunların okul öncesi eğitim kurumlarına dönüştürülmesi.
  4. Etkin ve kaliteli bir eğitim hizmeti sunulabilmesi amacıyla her ana sınıfına kabul edilen çocuk sayılarının 25 çocuğu geçmemesine özen gösterilmesi, mevcut ana sınıflanılın ikili eğitim yapmaları sağlanarak daha çok fiziki imkân yaratılması ve daha fazla çocuğun okul öncesi eğitim hizmetinden faydalanmasının sağlanması.
  5. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, hayırsever vatandaşlar ve müteşebbislerin okul öncesi eğitim kurumu yapmaları yönünde teşvik edilmesi.
  6. Okul öncesi eğitimde en önemli rol ana-babaya düşmektedir. Yazılı ve görsel basının da katkısını alarak, öncelikle ana-babanın bilinçlendirilmesi çalışmalarına önem verilmesi; Okul Aile Birliği ve veli toplantılarında okul öncesi eğitimin öneminin işlenmesi, il ve ilçelerde komisyonlar oluşturularak toplantı, panel, sempozyum, kampanyalar vb. düzenlenmesi.
  7. Devlet Yatırım Programında yer alan anaokulu binalarının planlanan sürede bitirilmesi ve donatım ödeneklerinin zamanında hizmete dönüştürülmesi.
  8. Okul öncesi eğitim döneminde çağ nüfusu da dikkate alınarak, daha fazla çocuğun bu eğitimden yararlandırılması amacıyla fiziki mekânı uygun kapalı köy ilköğretim okullarının onarımı yapılarak anaokulu/ ana sınıfına dönüştürülmesif.

Fotoğraf bilgi: Funda Kocabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü

Zorunlu okul öncesi eğitim ile ilköğretime hazırlık

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikte amacın, çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal yönden gelişmelerini, iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak; sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü gibi davranışları kazandırmak ve çocukları ilköğretime hazırlamak olduğu belirtiliyor.

Diğer bir amaç da çocuğun dili doğru kullanarak kendisini iyi bir şekilde ifade etmesini sağlamak. Başlatılan bu uygulama, tüm resmi ve özel okulları kapsamına alıyor. Bu noktada veliler için önemli olan şey, çocukları için doğru okul seçimi yapmak.


Becerileri daha gelişmiş bir nesil, gelecekte daha büyük başarılara imza atarak yurdumuzun kalkınmasında da önemli rol oynayacaktır inancındayım.


Engin Doğalı Yıldırım
1962 doğumlu olup, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra on beş yıl eğitimci olarak görev yaptı. 2006-2007 döneminde katıldığı yazım atölyesi çalışmalarından sonra gençler için yazmaya başladı. Amacı, anlattığı öyküler aracılığı ile hem bireysel gelişimlerine yardımcı olmak hem de bilimsel konular üzerine daha fazla düşünmelerini sağlamak.