Astroloji Nisan 2012: Olağanüstü Hal

Geçiş yaşadığımız bu günlerde çokça kullanılan bir cümledir “Halim yok”. Senede iki kez bahar yorgunluğu der geçeriz. Kış ve yaz çıkışlarında bahar uyum dönemidir, beden yoğunluğunun değişimi hissedilir derecede kendini gösterir. Güç kuvvet azlığına işaret edermiş gibi görünse de “yeni”nin gelişidir.

nisan“Hal dediğimiz şey yarından sonra mazi olacaktır”, dizesinde Yahya Kemal Beyatlı’nın belirttiği gibi hal, geçici bir durumdur. Hiçbir an, hiçbir hal bir öncekinin tekrarı değildir, öyleymiş gibi gelir. Mistikler, dervişler hal değişimi için, meditasyon, buhur, zikir gibi özel yöntemler kullanır. Beden, akıl ve zihin amaca göre bilinçle değiştirilir. Yaratanla bir olmak, Nirvana’ya ulaşmak için kendilerince yol izlerler.

Evrende her şey bir şekilde enerji yayar, bedenimizde alıcı ve verici olarak bu enerjileri duyumsar. Yeryüzünde; enerjinin, elektrik faaliyetlerinin ölçüldüğü frekans aralıkları her yeri kapsar ve bedene nüfuz eder. Bilimsel verilere baktığımızda; iyonosfer katmanının, saniyede yaklaşık 9.5 Hertz’lik frekansa sahip olduğunu ve bedenlerimizin 6.8 ve 9.5 arasında titreştiğini görüyoruz. İskelet ve iç organların uyumu yaklaşık 8 ila 9 Hertz hızındadır ki bu, bedenimizin gezegenle eş zamanlı hareket ettiğini gösterir. Dünya’daki enerji alış verişi, manyetik alan, bedenler ve çevresel (doğa olayları, güneş, ay) faktörler arasındaki frekans bağı nedeniyle saniyenin yetmişte biri kadar hızla gerçekleşir. Gezegenle aynı şekilde frekans değiştirdiğimiz için, genellikle farkında olmadan çevreden etkilenme, çevreyi etkilenme ve davranışlarda değişiklikler yaşıyoruz. Dünya’mızın frekansı hızla artıyor, yakın geçmişte en düşük 7.5 civarındayken şimdilerde 9.5 Hertz.


İlk defa fizikçi Winfried Otto Schumann tarafından açıklanan, iyonosfer’deki (küresel elektromanyetik alan) titreşimsel “Schumann Rezonans” alanının frekans aralıklarının yükselmiş olması, Akustik Rezonans Yasası gereği, rezonans alanı içinde yaşayan tüm canlıları etkileyerek, onların beyinsel frekanslarını da yükseltmektedir. İnsan beyni, içinde bulunulan duruma göre belli frekanslarda titreşir. Zihnin; öğrenme, anlama ve idrak için zorlandığında GAMA (30 – 60 Hertz), aktif ve tetikte olduğu zamanlarda BETA (14 – 30 Hertz), derin düşünce ve hayal durumunda ALFA (7 – 13Hertz), uyuklama, uyku başladığında TETA (3.5 – 7 Hertz), derin uykuda DELTA (0.5- 3.5Hertz) frekanslarında titreşip, dalga yayarken aynı zamanda toplar. Beyin, bu farklı durumlarda, olayları farklı deneyimler. Etkiler, zihinde, bedende ve çevre üzerinde hissedilir. Rezonansın yükselmesiyle, tüm canlılar uyku halinden uyanarak bilinçli hale gelmekteler. Uyanış; yeni nesillerde DNA değişimleri, genetik mutasyonlar, organik rahatsızlıklar, uyku azlığı ve nedensiz yorgunluklar olarak bedenlerde kendini gösterirken, zihinsel aktivitelerin artması, bilinç yükselmeleri, rüyalarda renklenme, düşüncelerde senkron ve inanç açılımlarıyla ruhsal büyümeyi de beraberinde getirmekte. Onda fazla, bunda az gibi ayrımsal düşünceye yer yok, yükseliş her şeyi kapsıyor. Fark, farkındalık ve değerlendirmede. Bilinmelidir ki her zihin, bilinçli bilinçsiz neyi varsa, iyi kötü, güzel çirkin hepsini yaymakta. Düşünce, enerjiyle yayılmakta. Anda senkron olunabilen ne varsa ortak paylaşımda. Anda senkron için anda hal değişimi gerek. Derin bir nefes, düşünceye açılan bir kanal ve saflık bunun için yeterli.

Bireysel değişimini gerçekleştirmeyen, eskiye, eskimişe sımsıkı yapışmış insanoğlunu, artık evren mecbur tutuyor. Vazgeçmediğini, bırakamadığını bırak, istesen de istemesen de rezonansın yükseldi, uyum için harekete geç diyor. Bu ay gökyüzü konumları da bunu destekler nitelikte. Zorlu etkiler devam ediyor. Okyanusların dibine, gökyüzünün tepesine az kaldı.

Nisan AYI GÖKYÜZÜ ETKİLERİ

Mart ayında, geri gitmekte olan Mars’a eklenen Merkür’ün geri hareketi, yaşamın her alanında olumsuzlukları da beraberinde getirmişti. Nisan ayı geneline baktığımızda değişen pek bir şey yok. 4 Nisan’da Merkür, 14 Nisan’da Mars düzelerek yollarına devam edecekler. Etkiler ay sonuna kadar sürecek. Bu arada köklü değişimlerin gezegeni, Oğlak burcunda seyreden Pluton,10 Nisan’da 17 Eylül’e kadar sürecek geri hareketine başlayacak. Bu demektir ki Eylül sonuna kadar pek rahat yok.

3 Nisan

Venüs burç değiştirerek İkizler burcuna geçiyor. Tüm ikili ilişkilerin hareketleneceği süreçte, arkadaşlık, kardeşlik duyguları ön plana geçecek. Romantik konular sıkça gündeme gelecek. Özgürlükçü hareketler, edebi söylemler artacak.

4 Nisan

Merkür geri hareketine son veriyor. Üzerinde çalışan ve yeni hazırlanan tüm projeler ivme kazanacak. Kör noktalar, gözden kaçanlar ve saklananlar açığa çıkacak. İstenmeyenler ortalığa dökülecek. Aldatma ve aldatılmalarla ilgili sıkıntılı olaylar yaşanacak. İlişkilerde yeni bir süreç başlayacak.

6 Nisan

Dolunay Terazi burcunda gerçekleşmekte. Duygularda dengesizlik, anlık değişimler yaşanabileceklerden. Duygu hakimiyetsizliği, sonradan pişman olunacak olaylara neden olabilir. Kadına şiddetle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcılığın tetiklendiği bu gün, güzellik ve sanat ön plana çıkacak. Hukuksal konulara ışık tutacak önemli bulgulara erişilecek.

7 Nisan

Gökyüzünün sertliği yeryüzüne yansıyor. Sosyal, siyasi ve ekonomik tüm sistemlerde gerginlikler yaşanabilir. Para ve banka işlemlerinde, yatırımlarda dikkat. Ani gelişecek olaylar gerginlikleri tırmandırabilir. Kızgınlık ve öfke duygularına hâkimiyet, zararları azaltabilir.

10 Nisan

Pluto Oğlak burcunda geri hareketine başlıyor. Değişim ve gelişimin zorlu günlerine işaret eden süreç, karışıklıkların, ayaklanmaların, ihanetlerin artabileceğini de gösteriyor. Tüm yaşanacakların sonucunda, beklenilmeyen yeniyle karşılaşmak sürpriz olacak.

12 Nisan

Sağlık olsun. Toplum sağlığı ile ilgili haberler can sıkabilir. Hayvanlarla temas ve hayvani gıdalarla bulaşan virüs heyecan yaratabilir. Gıda terörüyle ilgili yeni bir mücadele başlatılabilir. Gizlenen sağlık raporları ifşa edilebilir. Gıda alım satımlarında tazeliğe ve hijyene dikkat edilmesi riskleri azaltabilir.


13 Nisan

Bireysel güç uyanışta. Ay sondördün konumunda Oğlak burcunda. Duyarlılık aşırı bir şekilde tetikleniyor. Beklenmeyen eleştiri ve tepkiler karşısında güç odakları devrede. Kızgınlık ve kin, fanatikleri ve uç insanları karşı karşıya getirebilir.

14 Nisan

Mars geri hareketini bitiriyor ancak etkiler ay sonuna kadar sürecek. Bir süre daha, dikkat, öfke kontrolü, kaza potansiyelini ve gerilimleri azaltacaktır. Hizmet sektörü çalışanlarıyla ilgili düzenlemeler yeterli görülmeyebilir.

15 Nisan

Güneş çarpması. Tüm dünyada, belki de bu ayın en sert enerjili günü. Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların yanı sıra, üzüntü verici çatışmalar ve uzaklardan gelen savaş haberleri can sıkıcı olabilir. Taraflar arasında sağlanmak istenen uzlaşıların engellenmesi, düş kırıklıklarına neden olabilir. Hükümetler arası siyasi ortaklıklarda çatlaklar oluşabilir. Doğal afetler can ve mal kayıpları getirebilir.

16 Nisan

Merkür gezegeni Koç burcunda. Benim dediğim olur dönemi. Olayların gidişatını belirleyecek söylemlerdeki üslup seçimlerine, abartılara dikkat. Düşünmeden aceleyle konuşmalar, ani değişen bakış açıları ve hoşgörüsüzlük çözümlemelere yardımcı olmayacak. Orijinal fikir ve görüşler kavgacı ve tartışmacı ortamlarda kaybolabilir.

18 Nisan

Yeni ufuklar. Bitkiden hayvana, havadan toprağa, sudan ateşe yeni olasılıklar, ümit verici gelişimler vaat eden bir gün. İyi niyetle başlanılacak her ne varsa, gelişimlerin olumlu olacağı, beklenilen iyiye güzele ulaşılacağı bu gün, düşüncelerinize ve odaklarınıza dikkat.

20 Nisan

Boğa burcu için tıklayın

21 Nisan

Yeniay Boğa burcunda gerçekleşmekte. Bir gün önce başlayan Boğa burcu dönemi Yeniay’ında burçta parlamasıyla tüm olasılıkları güçlendiriyor. Maddeyle ilişkinin artacağı, idealize edilenlere ulaşmak için fırsatların çıkacağı süreç, maddi açıdan ferahlama getirebilir. Sanat ve sanatsal yatırımlara ilgi artabilir.

22 Nisan

Evrensel ışık. Beden, zihin ve akıl bütünlüğünü işaret eden gökyüzü konumu aydınlanma getiriyor. Yükselen düşünce gücü ve parlayan zekâlar, yeni için birlikte hareket edebilirler. Ani gelişen olaylar büyük şaşkınlıklara neden olabilir.

25 Nisan

Tutucu ve materyalist yapılarda hareketlenme, toplumsal tepkilere neden olabilir. Geçmişte yapılmış ihanetler ve yeni ihanet senaryoları gündemi sarsabilir. Hudutlarda sıkıntılar yaşanabilir.

29 Nisan

Ay ilk dördün konumunda Aslan burcunda aynı zamanda büyük bir Venüs etkisi gerçekleşmekte. Sanat ve sosyal yaşamda hareketlilik, yüksek yaratıcılıkla ortaya çıkacak artistik eserler, ikili ilişkilerde güçlü sevgi bağları yaşanabileceklerden.


Yazar: Ümit Çilingiroğlu   ‖ Sayı 79 | Kategori: Astroloji | 4 Nisan 2012 15:57 UTC+2


1989 yılında Astroloji ile ilgilenmeye başlayan Ümit Çilingiroğlu, 2000 - 2004 yılları arasında Yasemin Boran’dan astroloji dersleri alarak ileri astroloji sertifikasını aldı. 2005 yılında İndigo Dergisi'nde astroloji ve felsefe yazıları yazmaya başlayan Çilingiroğlu, odak olarak "Astroid Astrolojisi" ve "Politik Astroloji" üzerinde çalıştı. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) temel seviyede Modern Astroloji dersleri verdi. Çeşitli TV programlarında astrolojinin gerçekleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. (Ümit Çilingiroğlu 24 Mayıs 2018 tarihinde hayata veda etmiştir.)