Sınıf Yönetim Stratejileri ve Etkili Sınıf Yönetimi

Öğrencilerin davranışlarıyla ilgili sorunlar okullarımızda artış göstermeye devam etmektedir. Günümüzde Amerika’ daki öğretmenler, sınıflarını yönetmede tarihimizde olmadığı kadar güç anlar yaşamaktadırlar. Yeterli bir sınıf yönetimi olmadan en iyi ders planları, bölümler ve ders programları bile öğrencinin öğrenmesine faydalı olmayacaktır. Bu makalede bazı en etkili sınıf yönetim stratejileri ve bunların iyi bir şekilde uygulanması tartışılacaktır.

Sınıf Yönetim Stratejileri ve Etkili Sınıf Yönetimi

Çeşitli spesifik sınıf yönetim uygulamalarını tartışırken, herhangi bir uygulamanın başarısını sağlamaya yardımcı olacak iki strateji vardır. Bunlardan ilki çocuklarla sınıf kuralları konusunda olumlu olmaktır. Onlarla sömestr başında konuşun ve sınıfta bu konuyu destekleyip desteklemediklerinden emin olun. Öğrencilere kuralları hatırlatmak için periyodik olarak görüşün. Bu görüşmeler herhangi bir karmaşayı önlemeye yardımcı olur ve öğrenciler sınıf yönetimi hakkında ciddi olduğunuzu bilsinler.

İkinci olarak, sınıf yönetimi konusunda tutarlı olun. Kuralları her gün ve her öğrenciye aynı şekilde uygulayın. Hiçbir öğrencinin zekice mazeretlerle bundan “kaçmasına” izin vermeyin ve uygulamak istemediğiniz günlerde kuralları “gevşetmeyin”. Öğrencilerin bunu kullanacaklarından ve böyle durumlarınızda kuralları delmenin yolunu bulacaklarından kuşkunuz olmasın. Bunun yanında, tutarlı davranmak öğrencilerinize ” Sakın bunu denemeyin” mesajı verir.  Bu iki uygulama,  uygulayacağınız strateji tipi ne olursa olsun işe yarar.


Çeşitli sınıf yönetim stratejileri, bir sınıfın daha az yıkıcı olmalarına yardımcı olurken öğrenciler için eğitimin kalitesini de iyileştirir. Bu konuda aşağıda birkaç örnek akla gelir:

İlgiyi sık sık kendi üzerlerine çekmek isteyen öğrenciler için; onlara sınıfta bir iş verin. Bu iş sınıf duyurularını okumak, soruları yüksek sesle okumak, test eleştiri sorularını okumak vs olabilir. Bu iş dikkat çekme arzusunu olumlu bir şekle dönüştürebilir.

Notlar yazan, fısıldaşan veya kurnazca fakat dikkat dağıtıcı bir şeyler yapan öğrenciler için büyük bir sınıf yönetim stratejisi, ders sırasında onlar tarafından yapılacak bir deneme olabilir. Bu öğrenciler sıklıkla öğrencini dikkatinden kaçmaya çalışırlar, bunun üzerine, üzerlerinde durmak dersi kesmeden dikkat dağıtıcı davranışları derhal keser.


Küstah veya tartışmayı seven öğrencileri görüşmek üzere sınıf dışına çıkarın. Yarattıkları ortamdan çekip çıkarmak onları seyirci edinmek gibi bir ödülden uzaklaştırabilir ve öğretmene durumu değerlendirme fırsatı verebilir. Öğrencinin böyle davranışlar göstermesine sınıf dışında herhangi bir durum neden oluyor olabilir ve bu konuyu açmaları olasıdır.

Tüm öğrenciler için ise sınıfı aktif tuttuğunuzdan ve ders planınızda farklı öğrenim aşamaları uyguladığınızdan emin olun. Örneğin; bir dakikayı ders vermekle geçirdikten sonra öğrencilere bir ödev verin veya gruplar halinde bir sınıf aktivitesi yaptırın. Bu durum sınıfın monotonluğunu ve öğrencinin sıkılmasını önleyecektir.

Bu sınıf yönetim stratejilerini tutarlı bir şekilde uygulamak öğretmenin kasten dikkat dağıtıcı faaliyetlerden uzak etkili bir sınıf yönetmesine yardımcı olur. Bir sınıf iyi yönetildiğinde, öğretmenler, öğrencileri derse daha çok bağlanmış bulabilirler.


http://www.teach-nology.com/teachers/methods/management/effective.html