Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı İhlal Ediliyor

Farkında mısınız? Türkiye’de 2012 yılında önlenebilir sebeplerle 609 çocuk hayatını kaybetti.

Çocuklar yorgun olursa hiçbir şey diri olmaz. Hiç durmadan, sayılara vurulan, sayılara vurulmayan, çocuklarını yitiren bir ülke yorgundur, sayılar hem sayılmaktan, hem sayılamamaktan yorgundur. Ölüm çünkü her şeyi yorar…


Haydar Ergülen

cocuk yasam hakki tedbir ihmal olum tehlikesi dikkat

Gündem Çocuk Derneği 2012 Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporunu açıkladı.

Bu yıl ikincisi hazırlanan raporun sonuçları oldukça çarpıcı. Bu yıl en az 609 çocuk bizzat devlet eliyle ya da devletin önlem almadığı sebepler nedeniyle yaşamını kaybetti. Gündem Çocuk Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de yaşanan yoksulluğun, yoksunluğun, ayrımcılığın, ırkçılığın ve bunlara benzeyen ya da benzemeyen sorunların yeni boyutları çocukların yaşam hakkı ihlaline neden oluyor.


Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Celal Musaoğlu “Çocukların yaşam, sağlık, eğitim, güvenli bir çevre, dil ve kültür, katılım, güvenlik içinde ve onurlu yaşama hakları ihlal ediliyor. Tüm bu sorunlar toplumun tüm kesimlerini ama öncelikle ve daha çok çocukları etkiliyor. Daha da vahimi çocuklar ölüyor. Bu sorunlara bağlı olarak çocuk işçilerin sayılarının arttığını, çocuk gelin vakalarının çoğaldığını, daha fazla çocuğun silahlı ya da silahsız şiddet ortamlarında kaldığını söyleyebiliriz. Elbette sosyo-ekonomik koşullar bakımından daha dezavantajlı çocukların bu sorunlardan daha derin etkilendiğini de unutmamalıyız. Zaten bu raporda göreceğiniz vakalar da sosyo-ekonomik koşullar kötüleştikçe çocukların yaşam hakkı ihlalleri ile, ölümle daha sık yüz yüze geldiklerini gösteriyor. Raporladığımız vakalarda ölümlerin gerçekleşme biçimleri, gerçekleştikleri yerler de bu bulguyu destekler nitelikte” dedi.

Çocuğun Yaşam hakkı 2012 Raporunda yer alan veriler ise şöyle:

  • Toplumsal olaylar sırasında yaşananlar, kara mayını ve askeri mühimmat, silahlı çatışmalar, yargısız infazlar ve sağlık, eğitim ve bakım hizmeti veren kamu görevlilerinin ihmali nedeniyle yaşamını kaybeden çocuk sayısı: 46
  • Bu çocuklar bizzat devlet eliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlali nedeniyle yaşamlarını kaybetti.
  • Raporun ikinci temel başlığı olan Devlet önlem almadığı şiddet, bireysel silahlanma, intihar, ihmal, afetler, gibi durumlarda yaşanan ihlal sonucunda en az 563 çocuk yaşamını kaybetti.
  • Raporda öne çıkan bir konu olan işyeri ölümlerinde ise 2012 yılında en az 38 çocuk yaşamını kaybetti. Eğitim ortamında yaşamını kaybeden çocuk sayısı ise en az 20 çocuk olarak belirtildi.
  • “Yabancılar” bölümünde ise en az 40 çocuk Türkiye devleti sınırları içerisindeyken çeşitli sebeplerden dolayı yaşamını yitirdiği söylendi. Dernek bu konudaki verilerin çok yetersi olduğunu daha etkili izleme yapılması gerektiğini söyledi.

Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu’nda çocuğa yönelik cezasızlığın vurgulanması ve görünür kılınması amacıyla 2012 yılında görülen Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz, İbrahim Oruç, Efe Boz, Mahsun Mızrak, Çağdaş Gemik davalarıyla ilgili güncel gelişmelere yer veriliyor. Raporda ayrıca, 2012 yılında Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin Türkiye’yi çocuğun yaşam hakkın ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum ettiği iki karara ( Kayak v. Türkiye ile Çoselav v. Türkiye ) yer verildi.


2005 yılından beri çocuk haklarının hayata geçmesi için çalışmaları yürüten Gündem Çocuk Derneği hazırladığı raporlarla çocukların yaşam hakkı ihlallerini görünür kılmayı hedefliyor. Dernek Türkiye’de çocukların yaşam hakkı ihlaline uğramamaları için devletin yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmeye çağırıyor. Bu amacımızın gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası kamuoyunun konuyu sahiplenmesi ve sesini yükseltmesinin yaşamsal önem taşıdığını biliyoruz.


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.