Memur Öğretmenlere Umut: Öğretmen Atamaları

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 2012 Ağustos öğretmen atamalarına sadece birkaç gün kala değiştirildi. Ve hizmet süresi ile kurumlar arası atama kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte memur öğretmenlerin, hizmet süresi ile memurluktan öğretmenliğe geçişleri engellenmiş oldu.

Öğretmen adayı memurların birçoğu öğretmen olma şartlarını yerine getirmek için, memuriyetleri sırasında eğitimlerine devam etti. Bunun en büyük nedeni, mevcut yönetmeliğe göre hizmet süresi şartıyla sırası geldiğinde öğretmenliğe atanabilmeleriydi.


öğretmen atamaları

Bazı memur öğretmenler ise eğitimini bitirmiş ve öğretmen olma yeterliliklerini kazanmış olmasına rağmen, öğretmen olarak atanamadığından memurluğu tercih etmişti. Ve mevcut yönetmeliğe göre hizmet süresiyle öğretmen olacağı günü beklemekteydi.

Hizmet Süresi ile Kurumlar Arası Atama toplam atama kontenjanının sadece %3’ ünü kapsamaktadır.

2011 Ağustos Öğretmen atamalarından sonra gelen duyumlar, hizmet süresi ile kurumlar arası öğretmen atamalarının sona ereceği şeklindeydi. Bu söylenti atama sırası bekleyen memur öğretmenleri paniğe sürükledi. İlk olarak 2012 Şubat atamasında, yönetmeliğe rağmen Hizmet Süresi ile Kurumlar Arası Atama yapılmadı. Daha sonra açılan davalar MEB’ in Şubat 2012 atamasında haksız olduğuna karar verdi. Ve bu dava sonuçlarına göre MEB, Şubat 2012 atamalarında açması gereken % 3’ lük kontenjanı Ağustos 2012’ de açtı.

[quote]2011 Ağustos döneminden itibaren panik halinde bekleyen memur öğretmenlerin hayalleri, Ağustos 2012 Atama Döneminde yapılan yönetmelik değişikliğiyle tamamen suya düştü. Hem de mükemmel bir zamanlamayla… KPSS sınavı geçmiş; atama takvimi açıklanmış; tercih yapılmasına sadece 3 gün kalmışken…[/quote].

Hizmet süresi ile kurumlar arası atamaya karşı olanların düşünceleri: 1. Adaletsizlik doğurduğu ve KPSS’ ye girenlere haksızlık olduğu. 2. Hizmet süresi ile atamanın yetersiz bir ölçme olduğu, o nedenle de bu şekilde atanan öğretmenlerin yetersiz olabileceği.


Sonuç

Memur Öğretmenlerin de her öğretmen adayı gibi, KPSS yoluyla atanması ilk bakışta adalet gereği gözükmektedir. Ancak MEB’ in bu yönde yaptığı değişikliğin zamanlaması ve kapsamı yanlıştır.

Yukarıda da bahsettiğim gibi 2011 Ağustos’ tan 2012 Ağustos’ a kadar bir sene boyunca insanların muallakta bırakılması ve dalga geçer gibi son günde değişiklik yapılması büyük yanlıştı. Zaten bu değişiklik belli ki yapılacaktı. O zaman daha önce yapılmalıydı. En azından memur öğretmenler ya tamamen umudunu keserdi ya da imkan bulabildiği kadarıyla oturup KPSS çalışırdı.

İnsanlar kendilerini doğal olarak mevcut şartlara göre hazırlar. Memur Öğretmenler de mevcut şartlara göre kendini hazırladı. Yıllık izinler, hafta sonları gibi tatil günleri onlar için ders çalışma günleriydi. Ailesinden, çocuğundan maddi manevi yaptığı fedakarlığı eğitimine harcadı.

Öğretmen atama ve yer değiştirme için öneriler

Yaklaşan Ağustos 2013 Öğretmen atamalarından halen umutlu olan Memur Öğretmenler var.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle kaldırılan hizmet süresi ile kurumlar arası atamaya dair bir düzenleme yapılmalı; kendini mevcut şartlara göre hazırlayan memur öğretmenlere hizmet süresi ile kurumlar arası atama hakkı yeniden verilmelidir. Hizmet Süresi ile kurumlar arası atamanın kaldırılması illa ki gerekiyorsa bu yeni memur olacakları kapsamalıdır.


Milli Eğitim Bakanlığımız eğitimde kaliteyi, eşitliği ve uluslararası sürdürülebilir rekabeti sağlamada önemli adımlar atmaktadır. Ancak bu adımlar için yapılan değişikliklerde; Milli Eğitim Bakanlığı’nın zamanlamayı iyi ayarlaması, insanların ‘’ne olacak şimdi’’ kaygısıyla beklemesine engel olması gerekmektedir.