Aşama Aşama Reiki: Reiki’nin Seviyeleri

Bütün okült ve ezoterik gelenekler, her ruhun amacının tekamül etmek olduğundan bahsederler. Her ruh tekâmül ederken muhakkak zorluklar yaşamaktadır. Her ne kadar kendi dualitemizde  ceza-ödül sistemi varmış gibi görsek de, aslında içsel olarak biliriz ki her olayın sonu bizim için hayırlıdır.

???? Vol.18 ???????

Çünkü iyi ya da kötü her deneyimin bize kattığı, öğrettiği bir şeyler vardır. Ve bu öğrendiklerimizi üst üste koyarak ruhumuzu tekâmül ettiririz. Her olay, her kişi, her durum bizim için bir kılavuzdur. Maalesef bu öğrenme süreci zorlu bir süreçtir ve psikolojimiz ile ruhumuzda izler bırakır. Bu travmalar eğer zamanında tedavi edilmezse bilinçaltına itilip zamanla yükselişimiz için sorun teşkil edebilir. Bu da, bizi maddi manevi yoracaktır ve bu hızlı süreçte dinlenmeye pek fırsatımız da yoktur. Peki zamanımız kısıtlıysa, hızlı bir süreç içerisindeysek, yaralarımızı sarmadan ilerleyebilir miyiz? Nasıl hızlı bir yükselişi sağlayabiliriz? Hayatımızın ve ruhumuzun yaşam kalitesini nasıl güçlendirebiliriz? İşte bu kendimizi ve Rabbimizi arama yolculuğunda bize tabiri caizse bazı “araçlar” gereklidir. Bu bir çok araçtan belki de şu anda en kullanılır olanı ve etkilisi Usui Reiki isimli alternatif terapi (şifa) yöntemidir.


Bunu bir dağ yürüyüşüne benzetebiliriz. Hepimizin amacı nihai zirveye ulaşıp hakikati bulmaktır. Ama bu yürüyüş engebeli, dik ve yorucudur. Düşe kalka, yağmur ve çamurda ilerleriz. Tabi ki içinde mutluluklar da vardır bu yürüyüşün. Ama sağlıklı bir yürüyüş olması için ilk yardım bilgimizin ve ilk yardım ekipmanlarımızın yanımızda bulunması gerekir. Eğer bunlardan yoksunsak, yaralarımızı saramayacağımız için çok sancılı arınma dönemleri ve uzun süren molalar vermek zorunda kalırız. Bunlarda hem zamanımızı hem de gücümüzü tüketen şeylerdir. Ama ilk yardım bilgimiz ve çantamız varsa, bu bizi doktor yapmasa bile, o an ilk müdahaleyi yapıp, yaralarımızı sarıp, sağlıklı bir şekilde yürüyüşümüze devam edebiliriz. Kimimiz bu yola bir doktor/şifacı ile gider. Ama herkes o kişiler kadar şanslı değildir. Bu yüzden ilk yardım çantasına en nihayetinde ihtiyacımız vardır. Bu hem bizim için hem de bizle beraber yürüyen ruhlar için olması gerekendir.

Bu sebeplerden dolayı tekamül etmenin aynı zamanda, bir şifalanma süreci olduğunu söylemek çokta yanlış olmaz. Tekâmül, kişinin dogmalarını yıkması, zor veya sevinçli deneyimler yaşarken bir taraftan arınmasını kapsar. Haliyle ilk yardım çantası gibi, Reiki de o anda müdahale etmemizi ve bizi arınmaya doğru irademizle hızla çıkarmayı amaçlar.

Reiki’nin ne olduğu, işleyişi gibi bilgilerden ziyade daha çok Reiki’nin seviyelerinden bahsetmek istiyorum. Daha önce “Reiki ne ki?” isimli yazımda Reiki hakkında düşüncelerimi paylaştım. Şimdi ise her bir Reiki seviyesinin yüzeysel bir şekilde sırlarını ve insanlara kattığı değerleri anlatmak istiyorum. Deneyimlerim, gözlemlerim ve bilgilerimle sunduğum bu basamaklar, kişiye göre değişse de kişiye neler katabileceğini göstermenin en iyi yolu olduğunu düşünüyorum.

Usui Reiki master (Usui Reiki Öğretmen, 3b seviyesi. Master/Usta kelimesi fazla iddialı olduğu için ben “Öğretmen” terimini daha çok tercih ediyorum) seviyesindekiler bilir, her aşamanın bir önemi, bir sırrı, derinliği vardır. Önemli olan seviyelerde ne kadar durulduğu değil, seviyenin sırrına derinliğine ne kadar inildiğidir. Her seviyenin kendine ait güzelliği, özelliği vardır ve bunu tatmadan keşfetmeden bir sonra ki seviyeye geçmek uygun değildir. Haliyle Usui Reiki’yi uygulamaya başlayan kişilerin her bir seviyeyi iyice sindirmesi ön koşuldur.

Birinci Seviye; Arınma

Birinci seviye, kişinin enerjiyi ve maneviyatı tanımasını sağlar. Şu ana kadar maddiyat ile iç içe yaşayan kişinin farklı bir boyutsal düzlemi yani maneviyatı pratik olarak keşfetmesinin yolu açılmıştır.

Daha önceden kişi maneviyatı deneyimledi ise farklı bir enerjiyi deneyimlemesini sağlar. Haliyle kısaca; Kişinin niyetine bağlı olarak hayatında değiştirmesi gerekenleri değiştirdiği ve kendini arındırdığı bir seviyedir. Arınma sürecinden geçmiş ve maneviyatı tatmış olanlar için kısa ama maneviyata birinci seviye ile adım atmış olanlar için uzun bir aşamadır.

Reiki’nin ikinci seviyesi zorlu gibi gözükse de, kişi asıl bu seviyede sınavı verir. Birinci seviye ile yetinip maneviyatın kapısının önünde kalmak mı, yoksa cesaret edip o kapıdan geçerek tam içine dalmak mı? Bunun tercihini yapacaktır kişi.

Bu seviye de kişinin temel öğrenmesi gereken şey ruhsal yaşam kurallarıyla uyum içinde olmak ve özellikle affetmektir. Affetme meditasyonları ve çalışmaları ile hem kendini hem de daha önce affedemediği kişileri affetmeyi öğrenir. Topraklanma çalışmaları (meditasyonu) ile hem Dünya’ya daha sıkı bağlanmayı hem de negatif duygu ve düşüncelerini salmayı öğrenir. Ruhsal yaşam kurallarını ise her gün tekrar ederek bunları iyice hayatına taşımaya başlar ve bu sayede en önemli erdemleri öğrenmiş olur:

[quote]Özellikle bugün özgür ve mutlu ol.

Özellikle bugün neşeli ol.

Özellikle bugün korunmaktasın.

Şuurlu olarak anı yaşa.

Dünya nimetlerine şükret.

Aileni öğretmenlerini ve büyüklerini say.

Ekmeğini dürüstçe kazan. (Helal lokma ye.)

Başkalarını kendin gibi sev.

Her şey için müteşekkir ol.

Tüm canlılara karşı sevdi dolu davran.[/quote]

Birinci seviyeyi alan öğrenci, özellikle 21 gün kendine Reiki uygulayarak, Reiki’yi hayatına taşır. Telkin biliminin en önemli kurallarından biride, 21 gün kuralıdır. Yeni bir alışkanlığı yerleştirmek için 21 gün boyunca hiç ara vermeden tekrar etmek gerekir. Çünkü yeni alışkanlığın zihinde ve hücresel bellekte kalıcı olarak yerleşmesi 21 gün sürer. Alışkanlıklar tekrarlana tekrarlana kazanılır. Yeni alışkanlığın da zihinde kalıcı sinir ağı “otoyolu” yaratması 21 gün tekrar edilerek oluşur. Zihniniz ve kaslarınız tekrar edilen bir şeyi otomatiğe bağlar. Bu yüzden kişi 21 gün boyunca kendine Reiki terapisi yaparak, hem ruh, beden, duygu bütünlüğünü sağlayıp arınır hem de bunu hayatına taşımış olur.

Birinci seviye her insan için önemlidir. Herkese katacağı değerler vardır. Bu yüzden birinci seviyeyi insanlardan saklamaya ya da gizlemeye gerek yoktur. Öyle ya da böyle Reiki’nin kendi yapısı kişiyi çevreleyecek, kişinin fark edemediği bir yönünü geliştirecektir. Aynı zamanda birinci seviyeyi alan kişi, yeni açılımlar deneyimlemeye başlar. Kimisinin sezgileri artarken kimisinin vizyonları gelişir. Bazıları rehberleriyle iletişimi kolaylaştırırken, bazıları da kendisine zarar veren insanlardan uzaklaşma isteği duyar. Birinci seviye kişinin içsel zekâsını açtığı aşamadır. Ayrıca düzenli Reiki pratiği yapan öğrenci, çakralarını dengelemeyi öğrenmiş, auraları düzenleyerek aura yapılarını hissetmeye başlamıştır. Reiki yapan kişinin eli hassaslaşmaya başlamıştır.

İkinci Seviye; Oku Den

Birinci seviyeyi tam manasıyla yapıp, zihinsel, ruhsal ve duygusal arınmasını tamamlayan kişi eğer derinine inmeye karar verirse veya buna hazır olursa, öğretmen ikinci seviye uyumlamasını verir.

İkinci seviye “oku den” yani “gizli bilgi” denen seviyedir. Burada üç boyutlu şifayı sağlayacak, üç kutsal sembol öğretilir. Bu semboller başlı başına bir sır, başlı başına bir mucizedir. Her ne kadar basit gözükseler de derinlikleri çoktur. Öğrenci bu yeni sembollerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır. İkinci seviyenin sembolleriyle bütünleşmiş enerjisi, kişinin tekâmül sürecini hızlandırır. Kişinin uzun süreçte yaşayacağı sınanmalar, Reiki 2. seviyede hızla yaşanmaya başlar. Kişi art arda darbeler alıp, sınanarak olgunluğa doğru ilk adımını atar. Benim fark ettiğim Reiki’ye başlayanların belki de hayatlarında ki en çetin sınavı tam ikinci seviye sırasında verdikleridir. Kişi tam ortada durmaktadır. Birinci seviye yani başlangıç ile üçüncü seviye yani olgunluk. Kişi sınavları verir de, o olaylarla baş ederse, olgunlaşır ve üçüncü seviyeye geçiş için hazır olur. Eğer gönül vermez veyahut uğraşmazsa ikide kalır ki onu da kullanmayarak uzun zaman sonra unutur. Bu yüzden ikinci seviye, üç kutsal sembolle beraber ağır ve zorlu bir seviyedir. Bu yoğun sınama döneminde sembolleri kullanarak onların üstesinden gelmeyi de öğrenmektedir.


Ayrıca kişi sembollerin sırlarına erişmeye başlar. Onların farklı kombinasyonlarını, bilinçaltı temizlemeyi, oda temizlemeyi, sembollerin işleyiş biçimlerini çözmeye çalışır. Hayatın içine taşıyarak bütünün hayrına sembollerle nasıl hizmet edebileceğini öğrenir. İkinci seviye tam bir öğrenim seviyesidir, kişi artık maneviyatın tam içindedir. Sezgileri artmış, bunları kullanmanın ve yönlendirmenin farklı yollarını öğrenmiştir. Birinci seviyede ki “Sezgilerim doğru mu yanlış mı?” yanılgısından çıkıp, sezgilere güvenmeyi öğrenmiştir.

İkinci seviye de, sembolleri ve Reiki’yi özümsemeye başlayan kişi, farklı manevi deneyimleri de yaşamaya başlar. Zaman ve mekân ötesi enerji gönderimini, duygusal ve mental şifayı öğrenir. An’da etki etmenin kolaylığını ve aslında hayattaki maddi manevi her şeyin şifalanabileceğini -teknolojik aletlerin bile- fark eder.

İkinci seviyeyi alıp da, semboller vasıtasıyla mucizeler yaşamayan çok az kişi vardır. Her ne kadar mucize diye tanımlansa da bunlar mucize değil, hayatın akışında aslında fark edemediğimiz şeyleri fark etmemizdir. Bu yönden her an gerçekleşen mucizeleri fark etmeye de olanak verir bu seviye. O yüzden kişi sınırsızlığı, şifanın etkisini, Reiki’nin enerjisiyle bütünleşmeyi ve onu ne şekilde yönlendireceğini öğrenir.

Bütün bu sebeplerden dolayı Usui Reiki’nin en önemli seviyesi ikinci seviyedir. Kişi bu seviyede olabildiğince uzun durup tam içine girmelidir. Çünkü kişi, Reiki’nin sınırsızlığını tam bu seviyede fark etmektedir. Haliyle farklı açılımları yaşaması da, bunu fark etmesiyle doğru orantıda olacaktır. İkinci seviyeyi tam anlamıyla sindiremeyen bir kişinin diğer iki seviyeyi almasının hiçbir anlamı yoktur. Hem inisiyasyon (uyumlama, el verme) prosedürünü hem de Reiki’nin temelini ikinci seviye de kişinin öğrendiği gizli bilgiler oluşturmaktadır. Kimisi bu seviyede “Kundalini” ve “ki enerjisi” çalışmalarına başlar. Bu şekilde “ki” enerjisiyle, kendi iç enerjisini de yönlendirmeyi öğrenir.

Üçüncü seviye (3a); sükûnet ve huzur

İki ile sınanan ve bunları geçen kişi, çektiği çileler karşısında olgunlaşmıştır. En zor öğrenilen erdemleri öğrenmiştir. Sabretmek, akışa bırakmak, insanları kabullenmek, esnek olmak, önyargıları kırmak vb. gibi öğrenilmesi zor dersleri vermiştir. Bu olgunlukla beraber 3a seviyesi verilir.

Bu seviyede kişiyi bir sükûnet ve huzur kaplar. Kendini dengeli bir enerji seviyesinde hisseder. Gerçekten de kişinin enerjisel olarak daha dingin ve dengeli olduğu bir seviyedir. Ayrıca bu seviyede kişiye yeni bir sembol daha öğretilir. Bu da diğerleri kadar güçlü ve etkili kutsal bir semboldür.

Artık kişi, şifa gücünü ve Reiki’nin enerjisini 4 boyuta çıkarmıştır. Fiziksel, zihinsel ve duygusal/mental şifaya ek olarak ruhsal şifa da eklenmiştir. Kişi, ışığı keşfetmenin, etrafı ve insanları aydınlatıp, arındırmanın anlamını öğrenecektir. 3a sembolü ile kişi artık başka ortamları, nesneleri veya kişileri arındırmayı öğrenir. 4’lü kombinasyonlarla OL’durmanın gücünü ve Tanrısal ışığımızı keşfetmeye başlar. 3a kısmı Reiki’yi kişinin hayatına geçirdiği, olayları farkındalık ve içsel zekâ ile çözebildiği aşamadır. Artık kişi sezgilerinin ötesini geçerek evrensel enerjiye tam olarak bağlanmıştır. 3a seviyesinde ki kişi artık evrensel enerji ile iletişime geçmeye başlamıştır. Birinci seviye de arınıp, ikinci seviye de enerjinin içine giren kişi artık iç sesini dinlemeyi öğrenmiş, evrende ki değişimleri ve enerjisel gelişmeleri rahatlıkla takip edebilmektedir. Çoğu kişi için bu seviye yeterlidir.

Üçüncü öğretmenlik seviyesi (3b); olgunlaşmak

3a seviyesinden sonra, kimi kişi ise artık evrene hizmet etmesi gerektiğinin farkına varmıştır. 3b yani öğretmenlik seviyesindeki kişi artık evrensel iletişimin yanı sıra evrendeki sistemin bir “parçası” olmaya başlamıştır. Reiki’yi ilk alındığından beri aslında evrenin parçası olmaya başlayan kişi, öğretmenlik seviyesinde bunun bilincine varır. Artık şifalanması gereken yere, o kişi gönderilecektir. En ağır olaylar Reiki öğretmeni olan kişinin bulunduğu mekânlarda patlak vererek, öğretmenin dengelemesi istenecektir. Kişilerin niyet etmesiyle öğretmenler vesile olacaktır.

Bu seviyede kişi akışa bırakmayı, sistemin bir parçası olmayı ve sistemin bir parçası olarak sistemde daha verimli çalışmayı amaç edinir. Usui Reiki öğretmen seviyesindeki bir kişi, artık sistemin parçası olmuştur. Gitmesi gereken yere gidecek, olması gereken yerde olacaktır. Girmesi gereken kişilerin hayatına dâhil olup insanların hayatlarında değişiklikler yaratacaktır. Işıksız ortamlara, karanlık kuytulara gönderilerek oraları ışıklandırılması istenecektir. Öğretmen seviyesindeki kişi, Reiki öğrenmek isteyen ve buna hazır olan kişilere yollanmaya başlayacaktır yani vesile olacaktır.

Usui Reiki öğretmenlik seviyesi özel bir seviye değil sorumluluğu yüksek bir seviyedir. Reiki almak isteyen kişi niyetini ettiğinde, evren ona ya izin verir ya vermez. Eğer Reiki almak isteyen kişi hazır ise yani izin verilmişse, öğretmen o kişiye yönlendirilerek onay verilir. Bu yüzden asıl iş sistemdedir. Öğretmen olan kişi artık kimin Reiki alabileceğini, kimin hangi seviyeye ne zaman yükselebileceğini bilir. Yani öğrencisinin Reiki durumunu sezecek bir bilince erişmiştir. Haliyle Reiki’yi inisiye etmiş olduğu kişilerin takibini de üstlenmelidir. Eğer öğrencinin bir sorusu olursa, onu tatmin edecek bir şekilde cevaplandırmalı, cevaplandıramıyorsa etraflıca araştırmalıdır. Bu yüzden kişide öğretilicik vasıflarının da bulunması şarttır. Çünkü Reiki, ucu olmayan bir enerjidir. Haliyle bilinmeyen yönleri de bir hayli fazladır. Reiki’ye inisiye olan kişilerin muhakkak farklı deneyimleri olacaktır. Öğretmen seviyesindeki kişi bu sorulara net cevap verecek kadar deneyimli ve iç sesine güvenen biri olmalıdır.

reiki

Bütün bu gelişmelerin olabilmesi için kişinin tüm seviyeleri iyice sindirmesi gerekmektedir. Eğer seviyelerin bilincine varmadan hızlı hızlı alıp ta, kişi son seviyeye gelirse, bu bahsedilen deneyimlerin hiç birinden kişi geçemeyecektir. Ve Reiki o kişiye doyum vermeyecektir. Doyum almayan kişi başka enerjilere saldıracaktır. Bu yüzden Reiki’de maksat hırslı olmak değil sakin ve dingin olarak adım adım ilerlemektir. Her seviyenin bir güzelliği, özelliği vardır. Seviyelerin güzelliğini keşfederek ilerlemek Reiki’nin yapısıdır. Kişi, Reiki’yi değil Reiki kişiyi yönlendirdiğinde asıl mucize gerçekleşecektir.

Herkesin bildiği gibi bunlar genelde fark ettiğimiz ama kesinliği olmayan ifadelerdir. Benim genel olarak yaşadığım ve etrafımda gördüğüm seviyelerin gelişimi bu şekildedir. Reiki, kişiyi ermiş yapmaz ama şuna eminim ki tekâmülünü hızlandıran bir araçtır. Evrenin akışına bırakıp, niyetle ve imanla Reiki bütünleştiğinde, kişiyi yüksek deneyimler bekler. Bu gidiş sırasında temel şart aşırı hırstan ve nefsten olabildiğince arınmaktır. Bütün yaşanan mucizeler yine kişinin kendi gücünde yatmaktadır. Reiki ise bu yolda o gücü keşfetmesini sağlayan, evrenle bir olarak manevi boyutları deneyimlemesine yardımcı olan ve kişinin ihtiyacı olan şifayı veren bir sistemdir. Reiki, bu gelişmelerin olmasında bir vesiledir.


Evrende, birçok sistem, enerji ve yol mevcuttur. Her yol ve kullanmasını bilen için her araç, ruhumuzun nihai amacına gider. Bu deneyimleri yaşayıp da, Reiki almayan bir sürü insan vardır. Nedeni ise bu deneyimlerin Reiki’ye özgü olmaması, irade yasasıyla bağlantılı olarak kişinin niyetinden kaynaklanmasıdır. O’na ulaşmayı, bilgeliği ve evrene yarar sağlamayı amaçlayan her insan bu deneyimlerin benzerlerini mutlaka yaşayacaktır. Reiki, mistik ve şifa olarak bunların gerçekleştirmesini hızlandıran, gerçekleştirirken de şifa yönüyle kişiyi iyileştiren, arındıran bir sistemdir. Bunların ötesinde en önemlisi de kendi iç sesinizi dinleyip, kendi deneyimlerinizle yol almanızdır.