Irak Şam Devleti Veya Boko Haram Kan İçin Cihat

Vehhabilik mezhebi Suudi Arabistan kökenlidir. Bu mezhep, keskin ve basit bir dini yoruma dayanmaktadır. Kur’an’ın ilmi ve mecazi yorumlarını reddedip, literalist yorumunu esas alarak, Peygamberden sonra gelen bilim insanlarının, Halifelerin, din adamlarının ortaya koyduğu delilleri benimsemeyerek ameli eksik olanları, yani dini farzları yerine getirmeyenleri kafir ilan ederek katlini vacip görür! 

Boko Haram

Kuruculuğunu Muhammed bin Abdulvehhab’ın yaptığı ( 1703- 1791) Vehhabilik mezhebi Suudi Arabistan kökenli. Bu mezhep, keskin ve basit bir dini yoruma dayanıyor. Kur’an’ın ilmi ve mecazi yorumlarını reddedip, literalist yorumunu esas alarak, Peygamberden sonra gelen bilim insanlarının, Halifelerin, din adamlarının ortaya koyduğu delilleri benimsemeyerek ameli eksik olanları, yani dini farzları yerine getirmeyenleri kafir ilan ederek katlini vacip görür! Böylece ‘- emru bi’l maruf ve n- nehyi ani’l- münker’in’ muhatabı, Selefilerin kafir ilan ettiği müslümanlar oluyor. Selefi anlayışa dayalı El Kaide’den türemiş ‘Işid’ ( Irak- Şam İslam Devleti) ve Boko Haram ( Batılı eğirim haram) gibi terör örgütlerinin mezhebi farklı müslümanların kanını neden döktüğü anlaşılıyor.


Cihatçı Selefilik, farklı İslami mezhepsel İslami anlayışlara savaş açan, tahamülsüz ve şiddeti zorunlu gören bir ‘Gulyabani’ haline gelerek; Mevlana, Yunus Emre gibi tasavvuf erenleri hem öğretileri hem de yatırları ile düşman kabul ediliyorlar!

Bu bağlamda Işid’in ( Irak- Şam İslam Devleti) gerçek hedefi ‘Arap Sünni’ kimliği altında Suriye ve Irak’ı içine alan bir devlet kurmak.

Radikal terör örgütlerinin hoşgörüsüz dünyasında yaşamak veya infaz edilmeyi beklemek

14 Nisan 2014 tarihinde, Nijerya’ nın ‘Chibok’ kentinde, kaldıkları yatılı okuldan 270 kız öğrenci, batı eğitimi aldıkları bahanesi ile ‘Boko Haram’ terör örgütü tarafından kaçırılır ve dünya halklarının bir kez daha ‘ İslam’ dininin terörle ve vandallıkla anmasına bir kez daha neden oldu!

Boko Haram Lideri Abubakar Shekou’ nun: ‘Allah’ ın kendisine bu kızları pazarda satmasını emrettiğini’ söylemesi ve devamında Kamerun sınırında 300 kişiyi katletmesi, tepkilerin çoğalmasına neden oldu.
[quote]Örgüt militanlarının nasıl bir dünya görüşüne sahip olduklarını bilmemiz açısından ‘Dünyanın yuvarlak olmasını reddetmeleri’ örneği yeterli olacak. [/quote]
Batılı Eğitim Haram anlamına gelen Boko Haram terör örgütünün amacı, Nijerya’ da şeriat yanlısı bir devlet kurmaktır. Örgüt militanlarının nasıl bir dünya görüşüne sahip olduklarını bilmemiz açısından ‘Dünyanın yuvarlak olmasını reddetmeleri’ örneği yeterlidir. Nijerya’ nın kuzeyindeki ‘İslam Şeriatı’ nı ülke geneline yaymak için yaptıkları eylemlere bakıldığında, kiliseleri bombalamak, Hıristiyan köylüleri kılıçtan geçirmek, devlet kurumlarını yağmalamak ve halkın üzerinde korku yaratılarak görüşlerinin benimsetilmesini dayatmak sayılabilir.

Demokrasiye, laik eğitim sistemine düşman olan Boko Haram, batı kaynaklı eğitim sistemini yok ederek, toplumu ahlaken temizleyecekleri inancını taşımakta!

Küresel siyaset dünyasına baktığımızda, İslamın terörle yan yana getirildiğini, kan, vahşet, savaş, mezhep çatışmalarının yanında yokluk- yoksunluk sorunlarının bu coğrafyaya ait olduğunu görüyoruz. Nijerya’ nın jeopolitik durumuna bakarak, küresel sermaye üzerine ‘Komplo Teorileri’ üretmek, eksik bir yaklaşım olarak görülüyor.


Boko Haram Tarafından Kaçırılan Kız Öğrenciler
Boko Haram Tarafından Kaçırılan Kız Öğrenciler

Batı Afrika ülkelerinden olan Nijerya’ nın, kuzeyinde Nijer, Kuzeydoğusunda Çad, doğusunda Kamerun, güneyinde Atlas Okyanusu, batısında Benin bulunmaktadır. Topraklarının yüzde otuz yedisi tarıma uygun olan ülkenin yüzde on altılık bir bölümü ormanlık alandır. Nijerya’ nın kuzey kesimi çöl olup, güney kısmı tarım ve ormanlık açısından daha zengindir.Nijerya’ nın resmi bir dini yoktur. Kayıtlara göre halkın yüzde elli biri Müslümandır; Hıristiyanlık ikinci büyük din olarak ülkenin genelinde yaygın durumdadır. Müslüman nüfus Kuzeyde çoğunluğu oluştururken, Hıristiyanlar ülkenin güney tarafında yoğunlaşmışlardır.

Nijerya’ da etnik çeşitlilik açısından Hausalar, Yorubalar, İbolar ve Fulaniler çoğunluğu oluşturmaktadırlar. İbolar’ ın tamamına yakını Hıristiyanlığı benimsemiş olup, Hausaların yüzde doksanı müslümandır ve Boko Haram terör örgütü bu etnik unsurdan türemiştir.

Nijerya 1 Ekim 1960′ da İngiliz sömürgesinden kurtulup, bağımsızlığını ilan ettikten sonra, 1966′ dan 1985′ e kadar altı askeri, 1993 tarihinde ise bir sivil darbe yaşamıştır. 1994′ de yapılan serbest seçimler ile demokrasiye geçiş yapmıştır.

Askeri ihtilallerin çokluğu Nijerya’ yı istikrarsız bir ülke konumuna düşürmüştür; 1993′ teki askeri rejimin baskıcı politikalarından dolayı ayaklanmalar çıkmış, yüzlerce insan çatışmalarda yaşamını kaybetmiştir. Çok partili demokratik sisteme geçilmesi ile siyasi çalkantılar azalmış gibi görünse de ülkedeki dini ve etnik unsurların çıkar çatışmaları sahneye çıkartılmıştır! Hıristiyanlığın batı tarafından kollanması ve tarım alanları ile ormanların bu dine mensup insanların tarafında yoğun olmasından kaynaklı, Müslüman kesim ile gerilimi çoğaltmıştır.

Boko Haram Terör Örgütü' nün eylemleri
Boko Haram Terör Örgütü’ nün eylemleri

Diğer üçüncü dünya ülkelerinde olduğu gibi Nijerya’ da da sömürge dönemi cahilleşmeyi ve yoksunlaşmayı ülke insanına dayatmıştır! Diktatör Babangida döneminde müslüman halk ağır baskılara boyun eğmek zorunda kalmıştır. İnsanlar inanç ve düşüncelerinden dolayı tutuklanmış, ağır baskılara uğramışlardır. Yasaklamaların sonucunda Müslüman halk önce camilerde örgütlenmeye gitmiş, eğitim çalışmalarını da medreselerde sürdürmüşlerdir.

Afrika’ nın en büyük petrol üreten ülkesinin kuzeyi, geri kalmışlığı ve gelir dağılımında en alt sıralarda olmasından, Boko Haram Örgütünün hareket alanını genişletip, halk arasında yayılmasını kolaylaştırmıştır. Örgüt, yoksul ailelere yiyecek yardımında bulunarak, çocuklara cami ve medreselerde İslami eğitim vererek, tabanda legal algısını yaratmıştır. Boko Haram, yerel hükümetlerin yolsuzluklarını ve gelir dağılımındaki adaletsizliği, söylemlerinde çok sık vurgulayarak amaçlarına taraftar kazandırmıştır.
[quote]Boko Haram’ a katılan militanların çoğu müslüman değildir; Nijerya ve Çad’ da yoksunluğa itilen ailelerin çocukları, devletlerinden umudu kestiklerinden dolayı terör örgütüne katılmaktadırlar. [/quote]
Batı Kültürünü imha edilmesi gereken bir hedef gören örgüt, kurulduğu 2002 tarihinden itibaren eylemlerini okullara yöneltmiştir. Okullarla birlikte, batılı yetiştirildiklerine inandıkları kadınları da suçlu görüp, her fırsatta ya kaçırmışlar ya da katletmişlerdir. En son kaçırdıkları üç yüze yakın kız öğrenciden önceki eylemlerinde, yirmi altı kadını kaçırıp, her türlü istismar ve kötü davranışlarda bulunmuşlar; daha sonra kurtarılan kadınların bazılarının hamile olduğu veya doğum yaptığı anlaşılmıştır!

Nijerya’ nın İslami önderlerinden olan İbrahim Zakzaki, Boko Haram’ ın Taliban ve El Kaide gibi terör örgütleri ile ilişkisi olduğunu beyan etmiştir. Özellikle, polis merkezlerine yaptıkları baskınlar eylemlerinin merkezini oluşturmasına rağmen, 2009 yılında Nijerya’ nın kuzeyinde girdikleri çatışmalar sonucunda yedi yüz insan yaşamını kaybetmiş; üç bin insan göçe zorlanmıştır! 26 Ağustos 2011 tarihinde Başkent Abuja’ da Birleşmiş Milletler binasına bombalı saldırıda bulunan örgüt, on sekiz kişinin ölümüne neden olmuştur. 25 Aralık 2011′ de Noel için toplanan Hıristiyan topluluğun kilisesine bomba atarak kırktan fazla masum kişinin canına kıymıştır. Aynı yıl Nijerya, terör olaylarında dört yüz elli insanını kaybetmiştir!

Boko Haram


Ekonomik imkansızlıktan kurtulma çabaları ve iklim değişikliğinden kaynaklı oluşan kuraklık sonucunda 2004- 2005 yıllarında Nijerya’ nın kuzeyinden insanlar göç etmek zorunda kalmışlardır. Boko Haram terör örgütünün gelişiminin en önemli unsuru, zorunlu göçün oluşturduğu bu dönüşüm olmuştur; iklim değişikliğinin tetiklediği ekonomik, sosyal ve psikolojik baskı özellikle genç nüfusta kendini göstermiş, militan olmanın tek kurtuluş olacağı inancına kapılmışlardır!
[quote]Boko Haram gibi terör örgütleri, amaçları uğruna araç haline getirdikleri kadınların savunmasız ve zayıf yanlarından yararlanarak gündemde kalmaya çalışmaktadırlar. [/quote]
Kadınlar üzerinden siyaset yapılmakta, giyimine- örtüsüne, bedenine karışılmakta; ticari bir meta yerine konularak pazarlarda satılmaktadırlar. ‘Batı Kültürü’ aldıkları bahanesi ile kaçırdıkları kız öğrencileri, kendi tutuklu militan arkadaşlarının özgür bırakılması için kullanan ve bu insanlık dışı hareketleri İslami anlayışla yaptıklarını söyleyenlere, halen tolerans gösterilmeye çalışılmakta, ‘Hıristiyan- Batı Komplosu’ denilerek, eylemi haklı çıkartmaya çalışan sözüm ona aydınlar fikir beyan etmeye devam etmektedirler! Kuran-ı Kerim’ in hangi ayetinde, kadınların kaçırılabileceği, tecavüz edilebileceği, köle olarak satılacağı yazılmaktadır? Bu eylem ancak, İslamiyet öncesi, kızların diri diri gömülmesi ile eşdeğerdedir!