Renge göre karakter analizi ve DISC testi

Şirketlerin insan kaynakları birimleri kimine göre tamamen bir sırdır. İçeride neler oluyor? Adaylar nasıl seçiliyor? Birbirleri ile uyumsuz olan kişiler nasıl tespit ediliyor?

Renge göre karakter analizi ve insan kaynakları

Renge göre karakter analizi ve insan kaynakları

Başvuru yapan aday şirket için gerçekten uygun mu? Bu ve benzeri soruların cevabı yazımızdaki analizde saklı. Bugün bir çok firmada işe alım sürecinde renge göre karakter analizleri yapılmaktadır.

21.yüzyılda çok yoğun bir bilgi trafiğinin tam ortasındayız. Doğa, çevre, şartlar, yaşam, siyaset, yasalar, teknoloji… aklınıza gelebilecek hemen her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişim iş arayan – iş veren ilişkisini de olumlu veya olumsuz yönlerden etkileyebiliyor.


Hızla gelişen, atılımlar yapan bir teknoloji çağının içerisindeyiz. Yaşadığımız süreci ancak geçmiş ile kıyaslayabiliyoruz zira geleceği sadece öngörebilmek mümkün. Bir zamanlar çevir sesi için postaneden sıra alırken şimdi ufacık bir telefon ile her şeye ulaşabiliyoruz.

İş ve iş veren ilişkisi insan var olduğu günden bugüne çeşitli şekillerde varlığını sürdürdü. Fakat günümüz ile geçmişi kıyasladığımızda çok belirgin farklılıklar var. Eskiden bir işe giren 10-15 yıl çalışıyor hatta o işten emekli oluyordu. Günümüzde ise bireylerin iş değiştirme hızı neredeyse yılda 1e kadar düştü. Bu doğal bir durum mu yoksa anormal bir durum mu bunu bilimsel yönleri ile ele alarak tartışmak gerekiyor. Bugün aktif olarak çalışan kesimin büyük çoğunluğu, Y kuşağı dediğimiz kişilerden oluşuyor. Dijital teknolojinin süregelen değişimine yakından tanık olan bu bireyler, hayatlarının her alanında bu sürece uygun hareket ediyorlar. Bunlardan birisi de iş alanı.

İnsan kaynakları departmanlarının işe alım süreci kadar, işe alınmış olan bir personeli işte tutma gibi görevleri de var. İşi bilen yetkin bir çalışanın o iş yerinden gitmesi şirketleri olumsuz etkileyebiliyor. Fakat Y nesli dediğimiz bu kuşağı uzun bir süre işte tutmak kolay olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü onları anlamak gerekiyor. Onların yaşayış biçimlerini tespit etmek gerekiyor. Bu konuya dair çeşitli analiz süreçleri, anketleri ve yöntemleri mevcut. Bunlardan bir tanesi de “Renge Göre Karakter Analizi.”

Renk işin belirtici kısmı. Yazının buradan sonraki kısmını okurken renkleri sadece bir etiket olarak görmenizi rica ediyorum. Yoksa elbette bir rengin karakter ile bağlantısı söz konusu değil. D.I.S.C testi kapsamında bu bilgileri daha derin araştırabilirsiniz.

Aşağıdaki renk analizlerine göre kendinizi veya karşınızdaki kişiyi tespit edebilirsiniz. Günümüzde çoğu insan kaynakları departmanı çalışanlarını bu bilgiler ışığında gruplara ayırmakta ve onların eğilimlerine göre çalışma ortamları sağlamaktadır.

KIRMIZI

Bu renk ile etiketlenen gruba dominantlar deniliyor. Lider vasıfları genellikle ön plandadır.

 • Sosyaldirler.

 • Zorlukları yenmesi ile bilinirler.

 • Rekabetçidirler.

 • Zaman yönetimi konusunda ustadırlar.

 • Sorgularlar, sözlerini esirgemezler.

 • Parçadan çok bütüne odaklıdırlar.

 • Başarı ve ödül onun ateşini körükler.

 • Hızlı ve akıcı konuşmaları ile bilinirler.

 • Çıkarlarına uymayan durumlarda eleştirel bir kişiliğe bürünürler.

 • Bencildirler.

 • Yardım istemeyi sevmezler.

 • Kontrolü elde tutmak isterler.

 • Kural, disiplin sevmez. Amaçları sonuca biran önce ulaşmaktır.

 • Övülmeyi, gösterilmeyi severler.

 • Öz güvenleri yüksektir.

 • Problem çözer, organizasyonlarda başarılıdırlar.

 • Rutinden klişeden uzak yenilikçi yapıdadırlar.

 • Çok yönlüdürler. Aynı anda bir çok işi yapabilirler.

SARI

 • Hareketlidirler.

 • Mimiklerini fazla kullanırlar.

 • Masaları genellikle darmadağındır.

 • İnsan canlısı tiplerdir.

 • Herkesle araları iyidir.

 • Sezgiseldirler.

 • Dış görünüşleri ve tavırları ilgi çekicidir.

 • Çevreleri tarafından sevilen kişilerdir.

 • Hesap kitap işleri onlara göre değildir.

 • Sürekli konuşurlar, iletişim halindedirler.

 • Hayalci ve vizyon sahibidirler.

 • Duygusaldırlar.

 • Fikirlerini hayata geçirme konusunda yetkin değillerdir.

 • Girişkendirler.

 • Eli bol kişilerdir.

 • Ayrıntılara takılmazlar.

 • Takım aktivitelerinde ara bulucudurlar.

 • Mutlu, uyumlu, ılımlı, neşeli, kıpır kıpır bir ifadeleri vardır.

 • Dikkat konusunda eksikleri vardır.

 • İkna, cevap ve yorumlama konusunda uzmandırlar.

 • Stratejik düşünürler.

YEŞİL

 • Sadık olmalarıyla bilinirler.

 • Onları anlamak zordur.

 • Bir firmada uzun süre çalışmaya yatkın kişilerdir.

 • İçe dönük duygusal yapıdadırlar.

 • Hayır demeyi pek beceremezler.

 • İstikrar sahibidirler.


 • Başladıkları işi bitirmekte zorlanırlar.

 • Bilinçlidirler.

 • Heyecanlıdırlar.

 • Hallerinden memnundurlar.

 • Güvenilir bireylerdir.

 • Kaliteli bir espri anlayışları vardır.

 • Takım çalışmasını severler.

 • Israr etme eğilimleri vardır.

 • Sevecen ve şefkatlidirler.

 • Kızgınlık belirtisi pek göstermezler.

 • Aileye çok önem verirler.

 • Günleri, hayatları, yaşayışları standarttır.

 • Kin tutabilirler.

 • Hislerini belli etmezler.

 • Alıngan, kırılgan ve hassas bir yapıları vardır.

 • Değişim onlara göre değildir. Gelenekselci yapıları bu durumdan pek hoşlanmaz.

 • Konfor alanlarının dışına çıkmayı sevmezler.

 • Hizmet sektörü, destek sektörü onlar için uygun iş alanlarıdır.

 • Kendi bilgileri dahildeki işleri yapmaktan hoşlanır. Bilmediği konularda öğrenmeye ve araştırmacı olmaya yatkın değillerdir.

 • Onore edilmeyi severler. İş yaşamlarında başardıkları zaman bunu duymayı isterler.

 • Tartışma, kavga ortamlarında bulunmayı istemezler.

 • Strese gelemezler.

 • Ortam değişikliğinden rahatsız olurlar.

 • Eleştiriyi kabul etmezler.

MAVİ

 • Mükemmellik onların işidir.

 • Mantıksal yanları baskındır.

 • Çalışma masaları ve ortamları düzenlidir.

 • Özenli, düzenli, saygıdeğer kişilerdir.

 • Analitik insanlardır.

 • Profesyonellikten hoşlanırlar.

 • Kolay kolay birine güvenip iş teslim etmezler.

 • Öncü değildirler.

 • İşin mutfağında hizmet etmeyi severler.

 • Hayatlarındaki her alanı planlı/programlı yaşarlar.

 • Yalnız çalışmayı severler.

 • Herkesle aralarını iyi tutarlar.

 • Yetenekli kişilerdir.

 • Titiz çalışırlar.

 • Hataları çabuk fark ederler.

 • Prosedürleri uygularlar.

 • Kesinlik hayat felsefeleridir.

 • Eleştirel değillerdir.

 • Meraklı bir yapıları vardır.

 • Ayrıntılarla saatlerce uğraşabilirler.

 • Olaylara karşı sakin ve çözümcü bir yaklaşım açıları vardır.

 • Rencide olduklarında bunu içlerine atarlar.

 • Kurallara sadıktırlar.

 • Öngörüleri iyidir, bu nedenle tedbirli bir karakterleri vardır.

 • Ciddi ve ağırbaşlı yapıdadırlar.

 • Hesap kitapla araları iyidir.

renkler

İşe alım süreçlerinde insan kaynakları birimleri bu ve buna benzer testler ile adayları kategorize etmektedirler. Bir iş görüşmesi öncesi kendi grubunuzun farkındaysanız o iş yeri için neler yapabileceğinizi yetkili kişiye daha net ve doğru ifade edebilirsiniz. Buda sizi diğerlerinden öne çıkartacaktır.


Öte yandan birden çok rengi barındırıyor olabilirsiniz. Baskın ve çekinik olanları belirlemeniz faydanıza olacaktır.

İsmin E Hali: Adınız Kaderinizi Etkiliyor mu?