Validebağ Korusu Rantsal Dönüşüme Karşı

Aylardır hukuki mücadeleye konu olan Validebağ Korusu’nun işgalinin ve çılgın projelerin uygulanabilmesi için yerel yönetim, yeni bir strateji belirledi. Üsküdar Altunizade Mahallesi Rauf Paşa Sokak 34 Numarada ruhsatlı, plan-projeli bir cami yapımı devreye sokuldu.

Validebağ Korusu Direniyor Üsküdar

Muhafazakar Aydın, İslami ritüellerin önündeki dayatmacı yasakların kaldırılması mücadelesini verirken, toplumun diğer yarısı yani bu ritüellerin sadece inanç sistemi içinde kalmasını düşünenlerin sınırlarının içini ‘Genelev serbestliği ve alkol tüketim özgürlükleri’ gibi kavramlarla doldurmaktadır. Genelev serbestliği ve alkol tüketimine indirgenmiş ama aslında ufku daha geniş olan özgürlük anlayışı, Muhafazakar’ın dünyasında korku- simge sarmalında yaşanan ve yaşanmakta olan ‘Haramlar’ın toplamıdır!


[quote]Laik Aydın’a tanınan ‘İçkini iç, sarhoş ol; aşkını satın al!’ mesajı ile cehennemin veya yozlaşmanın tanımı yapılarak ötekileştirmenin de formülü sunulmaktadır. [/quote]
Aşkı satın almayı her zaman reddederek, masamızda bazen bulunan alkollü içkimizin verdiği ilhamla, çevremize çizilmek istenilen dar bir çemberin sınırlarını zorlamaya çalışacağız. Kimseyi suçlamadan Validebağ Korumuzun önüne çekilmek istenen perdenin ardında ne var? İrdelemeye başlayalım.

Validebağ Korusu, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer almakta olan son yeşil alanlardan biridir; diğeri Karacahmet Mezarlığı’nın suskunlar dünyasıdır! Kadıköy ilçesinin Koşuyolu, Üsküdar’ın Altunizade ve Barboros mahallelerinin kesiştiği noktadaki on hektarlık ağaçlık bölge inatla ve türlü oyunlarla neden ranta açılmak istenmektedir?

Validebağ Direniyor
Validebağ Direniyor

Rant varsa talan kaçınılmazdır!

On dokuzuncu yüz yılın başlarında Padişah 3. Selim, annesi Mihrişah Valide Sultan adına Çamlıca Tepesi eteklerinde bir bağ köşkü yaptırır; daha sonra İmparatorluğun başına Abdülmecid geçince, bağ köşkünü annesi Bezmialem Valide Sultan’a hediye eder. Bezmialem Valide Sultan, bağ köşkünün etrafını çeşitli bitki türleriyle botanik bir bahçeye çevirir!

Validebağ arazisinin mülkiyeti Altunizade ailesine geçmesine rağmen; Altunizade İsmail Zühtü Paşa, 1860 tarihinde bir köşk yaptırarak Sultan Abdülaziz’e hediye eder. Padişah, kız kardeşi Adile Sultan için bir konut yaptırır. Günümüzde Adile Sultan Kasrı olarak da anılan bu yapı, öğretmenevi olarak kullanılmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ‘Yetimler Yurdu’ olarak kullanılan kasır, 1927 tarihinde altmış yataklı prevantoryuma dönüştürülür.

Adile Sultan Kasrı
Adile Sultan Kasrı

2013 Haziran ayında yaşanan Taksim Gezi Parkı direnişinden sonra, İstanbul Belediye Başkanı ‘Kentle ilgili projeleri, halka sorup yapacağız.’ diye bir söz vermesine rağmen; Validebağ semt sakinlerinin itirazları görmezden ve duyulmazdan gelinerek, Üsküdar Belediye Başkanı’nın ‘Çılgın Projesi’ uygulanmaya çalışılmaktadır.

Çılgın Proje’de, Validebağ Korusu’na çocuk parklarının yapılması, seyir terası, göletler, açık hava tiyatroları ve düğün salonları bulunmakla beraber, Londra’daki ‘Hyde Park’ benzeri bir dönüşüme gidileceği, Üsküdar Belediye Başkanı tarafından 2014 Mart yerel seçimleri öncesinde dillendirildi.
[quote]Validebağ Gönüllüleri, park istemediklerini, aksine Koru’nun bu haliyle kalması gerektiğine dair on bin imza toplayarak, yetkililere taleplerini 2014 Ağustos ayı sonunda iletti. [/quote]
Validebağ Korusu doğal florası, arazi yapısı ve canlı yaşamı ile bölgenin değerli bir doğa parçasıdır. Koru içinde yer alan Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Av Köşkü, Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi gibi tarihi mekanlara korunak olurken, İngiliz kültürünün yarattığı bir park ne kadar içselleştirilebilir?


Validebağ Korusu, Üsküdar Belediye Başkanı tarafından tinerci yatağı olmakla, bakımsız ve işlevini yitirdiği söylenilerek küçümsenmekte, gözden çıkartılması gereken bir alan olduğu propagandası yapılmaktadır. Koru’nun tinercilerden temizlenmesi gerektiği söylemi altında yatan gerçek, bu alanın halka kapatılmasıdır; toprak ile insan arasına beton dökülerek, doğa ile yabancılaşmanın sağlanması ve burayı yuva edinen canlıların katledilmesidir. Bu propaganda ve söylem Validebağ Gönüllüleri tarafından hukuki yollar devreye sokularak engellendi!
validebağ direniyor-İndigo Dergi

Validebağ Direniyor
Validebağ Direniyor

Aylardır hukuki mücadeleye konu olan Validebağ Korusu’nun işgalinin ve çılgın projelerin uygulanabilmesi için yerel yönetim, yeni bir strateji belirledi. Üsküdar Altunizade Mahallesi Rauf Paşa Sokak 34 Numarada ruhsatlı, plan-projeli bir cami yapımı devreye sokuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koru’nun daha önce kullanım hakkının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olduğunu, ancak bakım ve temizlik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kendilerine iki yıllığına bağlandığının da açıklamasını kamuoyuna duyurdu. İki yıllık süre talan için yeterlidir, cami yapımı bir perdelemedir.

Cami Avlusundaki Yaramaz Çocuklar

2012 yılında Altunizade mahallesi, Validebağ Korusu güneyi, 165 pafta, 1313 ada, 178 parsel sayılı taşınmazın güneyindeki tescil dışı yeşil alanın plan tadilatı yapılarak ‘Dini Tesis Alanı’ olarak yapılaşmaya açıldı. Çamlıca Konakları ve Ata Konakları’nda ikamet eden semt insanları, planın iptali için dava açtı. İki yıl süren dava sonuçlanmadı fakat, davacılar lehine bir bilirkişi raporu hazırlandı. Paporda, bölgede yürüme mesafelerinde yeterli sayıda camiler olduğu, ayrıca yönetmeliklere göre 2.500 metrekarenin altındaki alanlara cami yapılamayacağı belirtilmekteydi.
[quote]Bu raporun sonuçlarının kamuoyunda duyulmasından sonra, Üsküdar Belediyesi 15 Ekim 2014 tarihinde, iş makinelerini parka gönderdi ve site sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. [/quote]
İstanbul 7. İdare Mahkemesi, site sakinlerinin imar planını yürütmeyi durdurma talebine olumlu sonuç verdi ve uygulamanın durdurulması yönünde karar aldı. Mahkemenin verdiği bu olumlu karar, İstanbul Büyükşehir ve Üsküdar Belediyesine tebliği edilemedi. Mahkeme kararı geç de olsa daha sonra tebliği edilse de inşaat alanının dava konusu alanla ilgili olmadığı beyanı Başkan tarafından ileri sürülerek, iş makinelerinin çalışması durdurulmadı!

7. İdare Mahkemesi’ne dava açıldığında ilgili parselin numarası 178’di fakat, daha önce tescil dışı olan alan imara açıldığı için, Belediye burada parsel çalışması yaparak, her nasılsa numara birden 197 oluverdi! Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürütmeyi durdurma konusundaki itirazını değerlendirerek, daha önce verdiği olumlu karardan döndü. Yeşil alanla beraber neler katledildi, görmemek mümkün değil!

Fazla Tolerans Nasıl Azdırır?

Maalesef bu memlekette fazla tolerans, fazla iyi niyet yeşili, ağacı ve doğayı korumak isteyenleri azdırıyor(!) Hukuken de ahlaken de haksız olan bu insanlar, tapulu yapılmak istenilen camiye karşı çıkarak, sahte çevrecilik yapıyorlar!

2002 tarihinden bu yana dikimi yapılan altı milyar ağacı görmezden gelmek bizleri kötü niyetli yapıyor galiba! Zaten, Validebağ Korusu’nu korumaya çalışmamızın tek nedeni, araçlarımız park yerinin kaybolacağı korkusu!


İşin çevrecilikle ilgisi var sayın yetkili! Yapılmak istenilen caminin, rantın önünde bir kalkan görevi göreceğini bu mahallenin çocukları biliyor. İşte tam da bu yüzden Validebağ Korusu’nu, Karacaahmet Mezarlığı’na gömmek istemiyor!