Meclis Tutanaklarından

İzmir Valisi Hüseyin Avni Bey’in Yunan Ordusu’na ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’i göstererek “Alın o gavatı” demesi ile ilk kıvılcım ateşlenmişti.

Aşağıda okuyacağınız satırlar, Türkiye’nin gücünü test etmek için İzmir’e çıkan Yunan’ın Polatlı’ya vardığı günlerdeki meclis oturumunda tutulan zabıtlardan alınmıştır…

meclis

Dersim Vekili Kemal Bey Yunan Ordusu Polatlı’ya kadar geldi Hilmi Bey. Ankara’ya ne zaman gireceğini tahmin ediyorsunuz? Bir planınız var mı?


Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Hilmi Bey Ben kasaptaki ete soğan doğramam hele bir Kızılcahamam’a varsınlar, o zaman düşünürüz. Lüzumsuz yere askerimizi ölüme mi gönderelim?

Mardin Vekili Muammer Bey Efendim, bu millet kol saatinden ayakkabı kutusuna kadar askerinin hiçbir ihtiyacını eksik etmedi. Asker de gerektiğinde bu uğurda kelle vermesini bilmeli, değil mi yani?

Lazistan Vekili Recep Bey Muammer Bey haklı. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir.

Müdafaa-i Milliye Vekili Necdet Bey Recep Bey, sözlerinizi geri alınız lütfen. Ordumuz bir karış toprağı düşmana bırakmamakta, işgale uğrayan yerlerdeki topraklar kağnılara doldurularak Ankara’ya taşınmaktadır. Ancak öküzlerin isteksizliğinden kağnılar yavaş ilerlemekte ve hedeflenen miktarda toprak kurtarılamamaktadır.

Lazistan Vekili Recep Bey Gereksiz alınganlık gösterdiniz efendim. Ben sadece ölümün bu işin fıtratında olduğunu söylemek istemiştim.


Nafia Vekili Lütfü Bey Necdet Bey, öküzler direnişe gereken desteği vermekte ancak gerek Anadolu halkının isteksizliği gerekse yolsuzluk kağnıların yavaş ilerlemesine yol açmaktadır. 17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası’nda Nafia Vekaleti olarak hızla yol yapımına başlamayı planlıyoruz zaten.

Saruhan Vekili Bülent Bey Lütfü Bey, Anadolu halkını isteksizlikle suçluyorsunuz ama Kütahya Simav’da deri çizmeli, deri eldivenli, baldırı çıplak, etekli 70 kadar Efsun askerinin camilerde bira içtiğini ve başörtülü bacımızın üzerine işediklerini gözlerimle gördüm. Böyle bir halkta istek mi kalır Allah aşkına?

Cebel-i Bereket (Osmaniye) Vekili Devlet Bey Kimin, kimin üzerine işediğinden sana ne? Konuyu çarpıtma şimdi!

Dahiliye Vekili Efkan Bey Yunan Ordusu’nun Polatlı’ya varması faiz lobisinin işidir. Nitekim geçen gün ceplerinde Çankaya Köşkü’nün krokisi bulunan meclis aşçısıyla çaycısını Polatlı yolunda yakaladık. Azmettiricinin Fuat Avni Efendi olduğunu itiraf ettiler. Bu zat eğer delikanlı adamsa ortaya çıkması gerekir.

Diyarbekir Vekili Sırrı Bey Anlaşıldı bu ordunun Yunan’ı durduracağı falan yok. En iyisi mi Yunanistan ile çözüm sürecini bir an önce başlatmak.

Lazistan Vekili Recep Bey Haklısınız. Her türlü milliyetçilik ayaklar altına alınarak ancak bu işten sıyrılabiliriz. Toprak kayıpları noktasında cesaretli davranmamız gerekir. Bu yüzden meclisin derhal Kayseri’ye taşınması ve giderken yanımızda analarımızın da götürülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.


Önerge alkışlarla kabul edildi.


1966 yılında İstanbul'da doğan yazar, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hava Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde hekim olarak görev yaptıktan sonra 2010 yılında emekli olmuştur. Halen özel sektörde kulak burun boğaz uzmanı ve bir yüksek öğretim kurumunda öğretim görevlisi olarak çalışmakta olan yazarın ilgi alanları siyasi tarih, sinema ve motosiklettir.