Artık Sukoyverdi

Çuvalladık, şimdi madenleri en baştan adam etme zamanıdır demedi. Üzerimde bu kadar vebal varken maden şirketlerine kolaylık sağlayamam demedi. Peki, ne dedi?

soma baret taner yıldız maden

İlk çıktığında İranlı sandılar, Yozgatlıydı. Esmer, gözlüklü, uzunca. Kayseri’de yetişti, İTÜ’yü bitirdi.

Düzgün ve temiz Türkçesi sayesinde hitabeti ile genç yaşlarda nam saldı. Yalnızca soğukkanlılığı bile onu birçok insandan farklı kılıyordu. Başka fazlaları da vardı:


Mühendisti ve buna rağmen sosyalliği analitik yönünden hep daha fazlaydı. Biraz konuşunca entelektüel birikim paçalarından akacak kadar çok gibi görünüyordu. Anadili gibi İngilizcesi ve iyi tonlaması vardı.

*

Kameralara mütevazıydı:

Bir üniversitelinin propaganda yaptığı esnada güvenlikçiler patates yapacakken kurtardı genci: Bırakın, ifade etsin kendisini.

Milli Piyango bayisi bilet hediye etmek isteyince, Bir kısım vatandaşın kullandığı haklardan bizler yararlanmamalıyız. Çıksa başka türlü anlaşılır diyerek reddetti.

Girgindi.

Eleştirildiği Greenpeace‘in ofisini ziyaret eden ilk o oldu.

*

Sosyalliği dışında ana sorumluluğu olan konularda zaman içinde hatalar birikti…

Kendi sorumluk alanlarına hâkim olmanın anlatımı onda vücut buluyorsa da

Kendi sorumluluk alanlarında en çok çuvallama onda görüldü.

İkisi de vardı, herkes şaşkındı: hem hâkimdi hem değil.

*

Esmer, gözlüklü ve sakallıydı.

Ağzı laf yapıyor, millet ağzı açık dinliyordu.

Bir keresinde hiç tanımadığı Sözcü okuyan vatandaşa Ne­den bu ga­ze­te­yi oku­yor­sun? deyince mesele uzadı.

Vatandaş yaman çıktı:

Ge­nelkur­may Baş­ka­nı hü­kü­me­ti­niz dö­ne­min­de si­zin­le, Baş­ba­ka­n’­la 3 se­ne gö­rev yap­ma­dı mı? Şim­di te­rör ör­gü­tü kur­mak­tan yar­gı­la­nı­yor, pe­ki siz ne­den yar­gı­lan­mı­yor­su­nuz? dedi. Vatandaş nezdinde hata, usulden başlayıp esasa doğru yol almıştı.

Hiciv sanatında iyiydi: Seçimlerdeki elektrik kesintisi için Trafoya kedi girdi, ondan dedi.


Akabinde bir kez de tüm Türkiye’nin elektriği kesildi. Şaşırdı, nutku tutuldu. Bir şeyler anlattı ama gerçeği öğrenemedik.

*

Esmer, gözlüklü ve sakallıydı.

Soma faciasında sabahladı, acıları paylaşmak için buradayım diyordu.

Öncesinde işletme ruhsatlarını, eksiklikleri ne kadar denetlediğini, nerede başarısızlık ve ihmal olduğunu,

Söylemedi.

Bağımsız denetçinin aynı zamanda denetlediği firmanın bir çalışanı olduğu hiç konuşulmadı.

Sabahladı, acıyı paylaşıyorum dedi.

Öncesinde Maden Patronlarıyla yemek masalarında görüntülendi, o zaman işler yolundaydı, bundan utanç duymadı.

Pişkindi.

Soma ve Erfelek için “Bu benim ve bakanlığımın mahcubiyetidir. Bunlar tabii afetlerden değil, kusurlardan oldu” demesine rağmen istifa etmedi.

*

Ballıydı, hep sahip çıkılıyordu. Sorumluluk alanlarında dara düşmesin diye el birliğiyle yönetmelik çıkararak dostluklarını gösterdiler.

13 Mayıs 2014 günü Soma’da yaşana faciada, alev sızdırmaz ekipmanların bulunmaması, bunun ATEX standartlarına uygun olmaması suçtu. Süreyi uzattılar.

Yapmayın dostlar, bu riske atılacak bir konu değil demedi.

Yahu çuvalladık, şimdi madenleri en baştan adam etme zamanıdır demedi.

Üzerimde bu kadar vebal varken maden şirketlerine kolaylık sağlayamam demedi.

Ne dedi?

Şehit olmayı istiyorum.


Artık su koyverdi.