Bir Ulusun Nihai Zaferi: 30 Ağustos Zafer Bayramı

Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı sonunda verdiği eşsiz mücadeleler sonunda zafere ulaşarak, yurdunu yeniden kazandığı bir zaferin bayramıdır 30 Ağustos Zafer Bayramı.

30-agustos-zafer-bayrami-indigodergisi

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması’yla yurdumuz tamamen elimizden alınarak, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son verildiği günlerdi. Yüzyıllardır üzerinde özgür ve kardeşçe yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, Türk Halkının da bunu kabul etmesi isteniyordu.

Türk Ulusu, bu durumu elbette kabul etmedi ve  19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla, dünyanın en iyi  kurtuluş örneğini yaşama geçiren Mustafa Kemal ile kucaklaşan Anadolu, eşsiz önderi ile Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasının ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yaparak,  27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920’de TBMM‘yi kurdu. Memleketin yönetimi halkın iradesine böylece verilmiş oluyordu. Hem de Kurtuluş Savaşı’nın merkezi Ankara oluyordu.


TBMM meclisi yaptığı görüşmelerde yurdun durumunu ve kurtuluş çarelerini aradı. “Misak-ı Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı görüşü”nden hareketle, düşmanla mücadele kararı alındı. Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi, sonrasında  ilk başarı, Doğu’da Ermeni çetelerine karşı kazanıldı. Daha sonra Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla Yunanlılar’a büyük bir darbe indirilmiş oldu.

30agustos-indigodergisi

Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Kemal, ordularına şu emri verdi:

“Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”

Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla bu karara uyarak, 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesi ile, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaşması’ndan beri ilk defa toprak kazanmaya başladı.

Sakarya Savaşı, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli bir savaş olarak tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa Kemal’e “gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verildi.

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı’ndan sonra, büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.


1922 yılı Ağustos’una kadar hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki Türk birlikleri  büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydırıldı. İstanbul’daki cephane depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi yaptırıldıktan sonra,  Gazi Mustafa Kemal’in başkomutanlığını yaptığı ordu, 26 Ağustos 1922’de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos’ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis de vardı.

Bu savaş, Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.

Atatürk-indigodergisi

Büyük Taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir’e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu.

Düşmanın, haksız ve alçakça işgaline “dur” diyen ve kanının son damlasını akıtmadan yurdunu bırakmayan ve bunu tüm dünyaya gösteren kahraman bir ulusun zafer hikayesi bu.

Ulu Önder Atatürk ile birlikte bu büyük mücadelede O’na inanan ve her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların ruhu şad olsun.

Türk Ulusu bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak kutluyor. Kutlu olsun…


Ne mutlu Türk Milletine!

30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi


İndigo Dergisi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Yayıncı olarak görev yapıyor. İndigo Dergisi’ni kendisi ve yazarlar için bir okul olarak görüyor. Yaşama ve insana dair pek çok şey öğrenerek, yürekleri sonsuz güzellikle çarpan bir sevgi ailesinin içinde her gün biraz daha maskelerinden arınarak, özünü, kendi olanı buluyor. İki harika çocuğunun öğretmenliğinde ve eşinin her konuda kendisini destekleyen sevgisi eşliğinde öğrenmeye devam ediyor. İstanbul ve Marmaris'te yaşıyor.