Sürdürülebilir Kalkınma ve Gençlik

2000 yılından beri her yıl 12 Ağustos tarihinde kutlanan Uluslararası Gençlik Günü’nün bu yılki konusu “Gençlerin Sivil Katılımı” olarak belirlendi. Her yıl bir araya gelen gençler, sosyal, kültürel ve insani gelişmelerle ilgili konuları tartışıp, bildiriler yayımlıyor.

12 ağustos gençlik günü

Son yıllarda gençlik ve sivil toplum katılımları, hükümetler, BM kuruluşları, bölgesel ve çok taraflı kuruluşlar, STK’lar, gençlik ve araştırmacılar tarafından artan ilgi ve politika ve programlama odağı olmuştur.

Dünyada bugün yaklaşık olarak bir milyardan fazla genç yaşıyor. Kalkınan dünyada nüfusun yarısı 21 yaşın altında ve büyük çoğunluğu aşırı yoksullukla ve birçok problemlerle karşı karşıya. Gençlik adına tüm bu sorunlarla mücadele etmek amacıyla hazırlanan, 2000 Yılı ve Sonrası için Dünya Gençlik Eylem Planı‘nın her yıl belli bir günde tartışılabilmesi ve bu konularda toplumların bilinçlendirilmesi amacıyla 08-12 Ağustos 1998 tarihinde Lizbon’da yapılan Dünya Konferansı toplantısında Gençlikten Sorumlu Bakanlar tarafından önerilmiş ve ertesi yıl, 12 Ağustos tarihi Uluslararası Gençlik Günü olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmişti.


2000 yılından beri her yıl bir araya gelen gençler, sosyal, kültürel ve insani gelişmelerle ilgili konuları tartışıp, bildiriler yayımlıyor. Gençlerin yoksullukla mücadelede yer almasını hedefleyen “TheTackling Poverty Together”, “Voice of Youth” (UNICEF) ve “Youth Participation and Youth-Adult Partnership” (UNFPA) projeleri de, farklı BM kuruluşları tarafından bu çerçevede yürütülen programlar arasında yer alıyor.

Bu yılki 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nün konusu; sürdürülebilir insani kalkınmayı sağlamak için gençlerin, sorumluluk ve katılımının esas olması dolayısıyla; gençlerin politik, ekonomik ve sosyal şartları çoğu kez bu fırsatlar için düşük ya da mümkün olmamasından dolayı “Gençlerin Sivil Katılımı” olarak belirlendi.

Ayrıca 12 Ağustos Uluslararası Gençlik günü bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. Şöyle ki; bu yılın Eylül ayında, dünya liderleri sürdürülebilir kalkınmada yeni bir gündemi kabul etmek için New York’ta Birleşmiş Milletler’de bir araya gelecek.

Yeni küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), yoksulluğu dünyanın her yerinde ve tam anlamıyla ortadan kaldırmak için verilen tarihi taahhütle başlayarak önümüzdeki 15 yıl boyunca politikalara ve fonlamalara rehberlik edecek.

Eylül 2000’de yoksullukla savaşmak için tüm dünyanın kabul ettiği 15 yıllık ortak bir gündem olan Bin yıl Kalkınma Hedefleri’nin tamamlanması için de 2015 son yıl.


Bin yılın Kalkınma Bildirim ve Hedefleri, aşırı yoksulluk ve açlığın giderilmesi, evrensel ilk öğretime ulaşılması, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelişme ve uluslararası barış için küresel bir işbirliği geliştirilmesi olarak belirlenmişti. Bin yıllık Kalkınma Hedefleri ile yoksulluk, iyileştirilmiş su kaynaklarına erişim, ilköğretime kayıt oranı, çocuk ölüm oranı gibi  birçok önemli alanda ilerleme olduğu görülmüştür.

uluslararası gençlik günü 12 ağustos light millenium birleşmiş milletler

Birleşmiş Milletlerin gündeminde yer alan; “Bin yıllık Kalkınma Hedefleri” kapsamında akademisyenler, profesyoneller, genç sporcu ve öğrencilerin katılımıyla Amerika’da düzenlenen önemli gençlik konferanslarında Atatürk’ün Gençlik ve sporla ilgili ilkeleri ve hedeflerinin; Birleşmiş Milletler Bin yıl Kalkınma Hedefleri ile örtüştüğü ve bu çerçevede düzenlenen faaliyetler ve organizasyonları etkileyen faktörler arasında olduğu ve bu hedef ve ilkelerin gençlik adına dünyadaki az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin model olarak aldığı vurgulandı.

Düzenlenen bu konferanslarda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişim dönemi içinde, Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı uygulamalarının model alınması, “Gençlik ve Spor” başlıklarının,  Birleşmiş Milletler Bin yıl Kalkınma Hedefleri‘ne dahil edilmesi, çocukların ve gençlerin ve dolayısıyla yakın geleceğin yetişkin insanlarının da spor aracılığıyla sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarını sağlamak, desteklemek, sürekli kılabilmek için “Çocukların Oyun Haklarının Savunulması, Gençliğin Korunması ve Sporun Yaygınlaştırılması” öneri olarak sunuldu.

Bu yıl ise 12 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenen “Gençlerin Sivil Katılımı” temalı olan “Uluslararası Gençlik Günü” kapsamında Gençlik ve Spor temasının, Birleşmiş Milletlerin yeni küresel “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” içerisinde yer almasını teklif ettik. Uluslararası Gençlik Günü‘nün dünya barışına, kardeşliğine, kalkınmaya ve gelişmeye katkı sağlaması dileklerimle kutluyorum.

[divider]


Kaynaklar :
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview/
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/presscenter/news-from-new-horizons/2007/09/international-youth-day-celebrated.htmlhttp://www.un.org/en/events/youthday
http://www.lightmillennium.org/ataturk/2013/conference.html
http://www.lightmillennium.org/ataturk/un-mdgs/s-devecioglu-youth-and-sport-may19.html
http://www.lightmillennium.org/events/may18-2015/sebahattin-devecioglu-final.pdf
http://www.lightmillennium.org/events/may18-2015/report-on-sports-for-healthy-youth-development-sustainability-peace.html
http://www.lightmillennium.org/events/sport-and-peace-invite-apr27-15.htmhttp://undesadspd.org/Youth/InternationalYouthDay/2015.aspx