Avrupa Spor Haftası: Aktif Ol!

Her yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin bu yılki teması, #beactive yani “aktif ol”.

avrupa spor haftası aktif ol beactive

Sporun ve egzersizin insanların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağladığı, toplumsallaşmaya ve sosyalleşmeye destek olduğu, ayrıca sportif birçok uygulamanın toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağladığı bilinen bir gerçek. Fakat tüm çabalara rağmen, spor ve fiziksel aktiviteye katılım son yıllarda azalma eğilimine girdiği görülüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 2012’de hazırlanan, AB’de Ekonomik Büyümeye Katkısı Spor ve İstihdam Araştırma Raporu’na göre; Avrupa Birliği’nin spor ekonomisine; turizm (otel, restoran), fitness, medya ve eğitim sektörleri katkı sağlıyor. AB Bütçesi içerisinde, sporun toplam katma değeri 249 milyon Euro olup, bu rakam AB toplam bütçesinin % 2.98’ni oluşturuyor. AB’de 7,8 milyon insan spor sektöründe çalışıyor. AB’de toplam çalışanların içerisinde % 3.51’i, spor sektörü ile ilgili işlerde çalışanlardan oluşuyor.

AB üye devletlerinde bilinenin aksine, spor ve fiziksel aktiviteye katılım durgunlaşıyor ve hatta azalıyor.

Eurobarometre Fiziksel Aktivite 2013 verilerine göre Avrupalıların:

  • Yüzde 59’u asla ve nadiren spor yapıyor.
  • Yüzde 41’i haftada bir kez spor yapıyor.
  • Erkeklerin %9’u haftada 5’ten fazla egzersiz yapıyor.
  • Kadınların %7’si haftada 5’ten fazla egzersiz yapıyor.
  • Avrupalıların %37’si her gün 5,5 saat oturuyor.
  • Yüzde 86 ise haftada 10 dakikadan az yürüyor.

Avrupalıların %36’sı stresten uzaklaşmak için, %62’si sağlıklı yaşamak için, %40’ı iyi vücut için, %30’u ise eğlenmek için spora yöneliyor.

Araştırmada Avrupalıların %36’sı evde, %13’ü iş yerlerinde, %13’ü spor kulüplerinde, %40’ı parklarda, %25’i ev, okul, alışveriş ve iş yeri arasında, %15’i ise sağlık ve fitness merkezlerinde egzersiz ve spor yapabildiği belirtiliyor.

Avrupalıların %13’ü sakatlık ve hastalık, %42’si zaman yetersizliği, %20’si motivasyon eksikliği, %10’u ise yüksek maliyetler gibi sebeplerle spor ve egzersiz yapamadığını ifade ediyor.

Bu durum sadece insanların sağlık ve refahını değil, bir bütün olarak toplumun ekonomisini de etkiliyor. Spor ve egzersizden uzak bir toplumda, sağlık harcamalarındaki artış, işyerinde verimlilikteki düşüş, istihdam kayıpları olumsuz etkilerin yalnızca birkaçıdır.

Avrupa Birliği, sosyal ekonomik gelişme ile insanların, sağlıklı, kaliteli uzun ve mutlu yaşamaları için onların spor ve fiziksel aktivitelere teşvik etmeye yönelik olarak her yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir tema ile Avrupa Spor Haftası düzenleyecek. Avrupa Spor Haftası’nın bu yılki teması olarak #beactive yani “aktif ol” sloganı belirlenmiş.

Avrupa Spor Haftası’nın çeşitli etkinlikler yapılarak, insanların yaş, cinsiyet, spor yapma düzeyine bakılmaksızın, düzenli olarak, günlük egzersiz ve spor yapmalarına fırsatlar oluşturarak, sporun taban yayılması için ilham kaynağı olacağı ifade ediliyor.

Avrupa Birliği komisyonunca düzenlenen; Avrupa Haftası AB ülkeleri çerçevesinde ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gerçekleştirilerek yapılacak etkinliklerin bütün insanlara hitap edecek şekilde temalar ve faaliyetler içerek şekilde yapılandırılmasına özen gösterilecek. Avrupa Spor Haftası kapsamında, spor hareketi, kamu otoriteleri, sivil toplum örgütleri, özel sektör, taban birlikleri, bireylerin daha aktif olmalarını sağlamak, insanlara öncülük ve örnek olmak için birlikte çalışacaklar.

Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin hedef grupları, eğitim ortamları, iş yerleri, dış mekanlar, spor kulüpleri ve spor merkezlerindeki toplulukları kapsayacağı gibi bireysel uygulamalarla da desteklenecek.

Hafta kapsamında düzenlenecek olan en iyi uygulamaları paylaşmak ve interaktif atölye çalışmaları, konferans ve diğer etkinlikler ile hareketlilikler sağlanarak, Avrupalıların spor yapmalarına ilham oluşturmak için yenilikçi uygulamalara da yer verilecek. Her yıl düzenlenecek olan etkinlikler çerçevesinde, Avrupa’dan karar vericiler, paydaşlar ve uzmanlar bir araya gelecekler. Avrupalı ​​ortaklar, ulusal koordinatörler, bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve özel sektör ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek ve finanse edilecek projelerin yanı sıra, herhangi bir kişi veya kuruluşun da geliştireceği ekinliklerde, Avrupa Spor Haftası kapsamında değerlendirilecek.

Bu hafta içerisinde en iyi olay;  her yaştan ve her kökenden insanların sportif ve fiziksel aktiviteye katılmak için, eğlenceli ve yenilikçi fırsatlar sunmak olacağı düşünülmekle birlikte, Avrupa’nın taban birliklerine ait en iyi girişimleri ve özel çabalar, ödüllendirilerek teşvik edilecek.

Avrupa Spor Haftası, 28 AB üyesi devletlerin yanı sıra Makedonya, İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve Türkiye’deki; spor, egzersiz, oyunlarla ilgili olayları ve faaliyetleri kapsayacak.

Anayasasında spora yer veren nadir ülkelerden biri olarak Gençlik ve Spor Haftası geleneğini Avrupa’dan önce başlatan, spor yapması gereken genç nüfusunun Avrupa ülkelerinden fazla olan Türkiye’de, tüm alınan önlem ve tedbirler ile teşvik ve yatırımlara rağmen, spor ve egzersiz kültürünün yeterli düzeyde olmaması oldukça düşündürücüdür. Umarım Avrupa Spor Haftası çerçevesinde kurumlarımız ve İnsanlarımız, sporun ve egzersizin önemini kavrayarak etkinliklere gereken önemi göstererek katılımlar sağlayarak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamanın tadına bir an önce varırlar.

Detaylı bilgi için http://ec.europa.eu/sport/week/

 

19 Mayıs 1968'de Elazığ‘da doğdum. İlk, orta, lise eğitimimi bu ilde tamamladım. 1986 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne girdim. 1990 yılında mezun oldum. 1991 yılında, Öğretmen Yeterlilik Sınavını kazanarak Muş İli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Muş Lisesin de Beden Eğitim Öğretmeni olarak göreve başladım, Mecburi hizmetimi tamamlayarak,1993 yılında Elazığ İmam Hatip Lisesine tayin oldum. 1994 yılında, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Programında, Yüksek Lisans öğrenimime başladım, 1995 yılında aynı Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde, Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 1996 yılında Prof. Dr. Eyüp G. İSPİR danışmanlığında “Fırat Havzasındaki Spor Teşkilatlarının Sporun Yaygınlaştırılmasına Katkıları” Uzmanlık Tezi ile mezun oldum. 1997 yılında, Yedek Subay olarak askere alındım, 1998 yılında terhis oldum. 1998 yılında, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Doktora Programına yerleştirildim ve Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği Bölümünde, Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım, 2002 yılında Prof. Dr. Güner EKENCİ danışmanlığında “Spor Yönetiminde Özerkliğin Ekonomik Boyutu (TFF Örneği)” isimli Doktora Tezi ile mezun olarak, Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna Yardımcı Doçent kadrosuna atandım, aynı yıl Spor Yöneticiliği Kurucu Bölüm Başkanı olarak göreve başladım. 2005 Dünya Beden Eğitimi ve Spor Yılında UNESCO “Beden Eğitimi ve Spor İhtisas Komisyonu”nda görev aldım. 2011 Yılında, Amerikada New York, Dowling College’de, Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak görev yaptım. 2012 Ylında “10.Beş Yıllık Kalkınma Planı Spor Özel İhtisas Komisyonunda” yer aldım. 2013 Yılında Doçentlik Ünvanı aldım, 2014-2015 Yılında Doktora Üstü çalışma amaçlı, Amerika’da, University of Baltimore County ( UMBC ) Ekonomi Bölümünde, Profesor Dennis Coates Danışmanlığında “Türkiye ve Amerika’daki Spor Organizasyanlarının Ekonomik Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi” Projesini tamamladım. Aynı dönem merkezi New York’da bulunan, The Light Millennüm, Sivil Toplum Kurumunun, Gençlik ve Spor Komisyonunda Kurucu Üye ve Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Temsilciliğini yürüttüm. 10. Uluslararası Beden Eğitimi Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi Sekreterliği yaptım Fırat Üniversitesi, Spor Fakültesi, Spor Yöneticiliğ Bölümünde, Öğretim Üyesi görevimi görevimi sürdürmekte olup, Spor Ekonomisi, Spor Yönetimi, alanlarında Ulusal ve Uluslararası Akademik çalışmalarım bulunmaktadır. Aynı zamanda Yerel ve Ulusal Dergi ve Gazetelerde Spor Editörlüğü ve Yazarlığı yapmaktayım.