Avrupa Spor Haftası: Aktif Ol!

Her yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin bu yılki teması, #beactive yani “aktif ol”.

avrupa spor haftası aktif ol beactive

Sporun ve egzersizin insanların fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağladığı, toplumsallaşmaya ve sosyalleşmeye destek olduğu, ayrıca sportif birçok uygulamanın toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağladığı bilinen bir gerçek. Fakat tüm çabalara rağmen, spor ve fiziksel aktiviteye katılım son yıllarda azalma eğilimine girdiği görülüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 2012’de hazırlanan, AB’de Ekonomik Büyümeye Katkısı Spor ve İstihdam Araştırma Raporu’na göre; Avrupa Birliği’nin spor ekonomisine; turizm (otel, restoran), fitness, medya ve eğitim sektörleri katkı sağlıyor. AB Bütçesi içerisinde, sporun toplam katma değeri 249 milyon Euro olup, bu rakam AB toplam bütçesinin % 2.98’ni oluşturuyor. AB’de 7,8 milyon insan spor sektöründe çalışıyor. AB’de toplam çalışanların içerisinde % 3.51’i, spor sektörü ile ilgili işlerde çalışanlardan oluşuyor.


AB üye devletlerinde bilinenin aksine, spor ve fiziksel aktiviteye katılım durgunlaşıyor ve hatta azalıyor.

Eurobarometre Fiziksel Aktivite 2013 verilerine göre Avrupalıların:

  • Yüzde 59’u asla ve nadiren spor yapıyor.
  • Yüzde 41’i haftada bir kez spor yapıyor.
  • Erkeklerin %9’u haftada 5’ten fazla egzersiz yapıyor.
  • Kadınların %7’si haftada 5’ten fazla egzersiz yapıyor.
  • Avrupalıların %37’si her gün 5,5 saat oturuyor.
  • Yüzde 86 ise haftada 10 dakikadan az yürüyor.

Avrupalıların %36’sı stresten uzaklaşmak için, %62’si sağlıklı yaşamak için, %40’ı iyi vücut için, %30’u ise eğlenmek için spora yöneliyor.

Araştırmada Avrupalıların %36’sı evde, %13’ü iş yerlerinde, %13’ü spor kulüplerinde, %40’ı parklarda, %25’i ev, okul, alışveriş ve iş yeri arasında, %15’i ise sağlık ve fitness merkezlerinde egzersiz ve spor yapabildiği belirtiliyor.

Avrupalıların %13’ü sakatlık ve hastalık, %42’si zaman yetersizliği, %20’si motivasyon eksikliği, %10’u ise yüksek maliyetler gibi sebeplerle spor ve egzersiz yapamadığını ifade ediyor.

Bu durum sadece insanların sağlık ve refahını değil, bir bütün olarak toplumun ekonomisini de etkiliyor. Spor ve egzersizden uzak bir toplumda, sağlık harcamalarındaki artış, işyerinde verimlilikteki düşüş, istihdam kayıpları olumsuz etkilerin yalnızca birkaçıdır.

Avrupa Birliği, sosyal ekonomik gelişme ile insanların, sağlıklı, kaliteli uzun ve mutlu yaşamaları için onların spor ve fiziksel aktivitelere teşvik etmeye yönelik olarak her yıl 7-13 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir tema ile Avrupa Spor Haftası düzenleyecek. Avrupa Spor Haftası’nın bu yılki teması olarak #beactive yani “aktif ol” sloganı belirlenmiş.


Avrupa Spor Haftası’nın çeşitli etkinlikler yapılarak, insanların yaş, cinsiyet, spor yapma düzeyine bakılmaksızın, düzenli olarak, günlük egzersiz ve spor yapmalarına fırsatlar oluşturarak, sporun taban yayılması için ilham kaynağı olacağı ifade ediliyor.

Avrupa Birliği komisyonunca düzenlenen; Avrupa Haftası AB ülkeleri çerçevesinde ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gerçekleştirilerek yapılacak etkinliklerin bütün insanlara hitap edecek şekilde temalar ve faaliyetler içerek şekilde yapılandırılmasına özen gösterilecek. Avrupa Spor Haftası kapsamında, spor hareketi, kamu otoriteleri, sivil toplum örgütleri, özel sektör, taban birlikleri, bireylerin daha aktif olmalarını sağlamak, insanlara öncülük ve örnek olmak için birlikte çalışacaklar.

Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin hedef grupları, eğitim ortamları, iş yerleri, dış mekanlar, spor kulüpleri ve spor merkezlerindeki toplulukları kapsayacağı gibi bireysel uygulamalarla da desteklenecek.

Hafta kapsamında düzenlenecek olan en iyi uygulamaları paylaşmak ve interaktif atölye çalışmaları, konferans ve diğer etkinlikler ile hareketlilikler sağlanarak, Avrupalıların spor yapmalarına ilham oluşturmak için yenilikçi uygulamalara da yer verilecek. Her yıl düzenlenecek olan etkinlikler çerçevesinde, Avrupa’dan karar vericiler, paydaşlar ve uzmanlar bir araya gelecekler. Avrupalı ​​ortaklar, ulusal koordinatörler, bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve özel sektör ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek ve finanse edilecek projelerin yanı sıra, herhangi bir kişi veya kuruluşun da geliştireceği ekinliklerde, Avrupa Spor Haftası kapsamında değerlendirilecek.

Bu hafta içerisinde en iyi olay;  her yaştan ve her kökenden insanların sportif ve fiziksel aktiviteye katılmak için, eğlenceli ve yenilikçi fırsatlar sunmak olacağı düşünülmekle birlikte, Avrupa’nın taban birliklerine ait en iyi girişimleri ve özel çabalar, ödüllendirilerek teşvik edilecek.

Avrupa Spor Haftası, 28 AB üyesi devletlerin yanı sıra Makedonya, İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve Türkiye’deki; spor, egzersiz, oyunlarla ilgili olayları ve faaliyetleri kapsayacak.

Anayasasında spora yer veren nadir ülkelerden biri olarak Gençlik ve Spor Haftası geleneğini Avrupa’dan önce başlatan, spor yapması gereken genç nüfusunun Avrupa ülkelerinden fazla olan Türkiye’de, tüm alınan önlem ve tedbirler ile teşvik ve yatırımlara rağmen, spor ve egzersiz kültürünün yeterli düzeyde olmaması oldukça düşündürücüdür. Umarım Avrupa Spor Haftası çerçevesinde kurumlarımız ve İnsanlarımız, sporun ve egzersizin önemini kavrayarak etkinliklere gereken önemi göstererek katılımlar sağlayarak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamanın tadına bir an önce varırlar.


Detaylı bilgi için http://ec.europa.eu/sport/week/