Öğretmenler İçin Kanun Teklifi

“Öğretmen maaşları, milletvekili maaşlarıyla aynı olsun.”

CHP, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne mutsuz ve umutsuz giren öğretmenlerin mali durumunun düzeltilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması ve 100 bin yeni öğretmen ataması yapılması için kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, öğretmen maaşlarının milletvekili maaşlarıyla aynı olması için kanun teklifi verdiklerini söyledi. Tanal, öğretmenlik mesleğinin tarihi geçmişinin, insanlık medeniyeti kadar eski, toplumsal hayatın bir ürünü olduğunu belirtti.

Atatürk’e milletvekili maaşlarının ne olması gerektiği sorulduğunda, “Öğretmen maaşını geçmesin” dediğini kaydeden Tanal, “Biz de Atatürk’ün gösterdiği yoldan yürüyerek öğretmen maaşlarının milletvekili maaşlarıyla aynı olması için kanun teklifini verdik. Bu vesileyle öğretmenlerimizin sosyal-kültürel açıdan hak ettiklere yere gelmeleri, ekonomik refaha ulaşmaları, bunun sonucu olarak kendilerine olan güvenlerinin artması ve yetiştirdikleri evlatlarımıza da huzur ve refah ile eğitim vermelerini esas aldık” diye konuştu.


“Eğitim yaz boz tahtası”

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ise AKP’nin tek başına iktidar olduğu 13 yıllık dönemde en çok yara alan kurumların başında eğitimin geldiğini, bu alandaki sorunların ülkenin geleceğini; veliden öğretmene; okul idarecisinden öğrenciye kadar herkesi çok yakından etkilediğini vurguladı.

Bir toplumun geleceğinin çocuklarına, gençlerine vereceği eğitimin niteliğiyle çok yakından ilgili olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Ülkemizde eğitim sisteminde yaşanan sorunlar yıllardır derinleştiriliyor. Çağdaş, bilimsel bir anlayışla ele alınması gereken sistem ne yazık ki yaz-boz tahtasına dönüştürülerek sürekli sorun üretiyor. Öğretmenlerimiz mutsuz, öğrencilerimiz ve veliler gelecekten umutsuz” dedi.


CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, öğretmenler için kanun teklifi verdi.

350 bin öğretmen işsiz

Eğitimdeki sorunların Meclis tarafından araştırılması için önerge hazırlayan Sibel Özdemir, sistemdeki aksaklıkların kaynağının ortaya konulması gerektiğini vurguladı. Öğretmenlerin sayısının yetersizliği ve öğretmenlerin özlük ve mali haklarına ilişkin sorunlara dikkat çekerek, atanmayan öğretmenlerin sayısının 350 bine yaklaştığını belirtti. Fakülteyi bitirerek atama yapılmasını bekleyen genç öğretmenlerin içinde bulundukları sosyal, ekonomik, psikolojik koşulların düzeltilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanması için gereken yasal önlemlerin acilen karşılanması gerektiğini belirtti. Özdemir, sorunların ve çözüm önerilerinin zaman yitirilmeden ortaya konulmasının önemine vurgu yaptı.

“100 bin öğretmen atansın”

AKP iktidarları döneminde sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının yaygınlaştığına da dikkat çeken Özdemir, hazırladığı kanun teklifinde ise sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasını istedi. Aynı kanun teklifinde 100 bin yeni öğretmen kadrosunun açılmasını talep eden Özdemir, ayrıca özlük hakları ve çalışma şartları her geçen gün geriye giden ancak ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerin ek gösterge konusunda yaşadıkları mağduriyete son verilmesini talep etti.

CHP’li Özdemir; “Öğretmenlerimizin karşı karşıya bırakıldığı, emekliliklerinde büyük sorunlara neden olan ek gösterge konusunda düzenleme yaparak öğretmenlerimizin mali sorunlarını kısmen de olsa azaltabilmek ve öğretmenlik mesleğini cazip hale getirebilmek için bir adım attık. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin, hem çalışırken hem de emekliliklerinde zor ekonomik koşullarda yaşadığını biliyoruz. Bir taraftan çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamaya çalışırken diğer taraftan da kendi ailesi ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için hayat mücadelesi veren öğretmenlerimizin gelecek kaygılarını gidermek eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek önceliğimiz olmalıdır” diye konuştu.

Öğretmenlere ikramiye verecek misiniz?


CHP’li Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde de sorunlara işaret etti; “Öğretmenlerin maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması, ek ders ücretlerinin en az 25 TL olması ve Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye verilmesi, hükümetinizin gündeminde midir?” diye soran Özdemir, Bakan Avcı’dan yanıt vermesini talep ettiği sorulardan bazıları şöyle:

  • Her bir branş ayrı ayrı gösterilmek üzere öğretmenlik mesleği için atama bekleyen öğretmen sayısı kaçtır? 2003-2015 yılları arasında KPSS’ye giren, ataması yapılan ve emekli/ayrılan öğretmen sayısı kaçtır?
  • Öğretmenler arasında 2003 yılında yaklaşık 24 bin olan emeklilik oranı, son yıllarda 7 bine kadar gerilemesinde yaşanan geçim sıkıntısının etkisi bulunmakta mıdır? Bu gerçeği değiştirmek için hükümetinizin yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir?
  • Öğretmenlerin karşı karşıya bırakıldığı sorunlarıyla ilgili olarak hükümetinizin kısa, orta ve uzun vadede yaptığı çalışmalar nelerdir? Öğretmen açığının azaltılması konusunda hükümetinizin yaptığı çalışmalar nelerdir?
  • Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere AB ülkelerindeki öğretmen maaşları ile Türkiye’deki öğretmenlerin aldığı maaşların ortalaması ne kadardır?
  • Son 5 yılda atama beklerken yaşadığı psikolojik ve ekonomik sorunlar nedeniyle hayatına son veren öğretmen sayısı kaçtır?

 

Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.