Bireyin Özgür Seçimleri

Birey seçimini özgün yapısıyla ve özgür olan aklıyla yaptığını zannederken aslında her seferinde egosunu ve isteklerini seçtiğini ve bu seçimlerin başkalarına belki de zarar getireceğini önemsemez.

özgürlük özgür ozgur birey hür (620x413)

Özgürlük, daha çok fayda mı? Bazen özgürlük her şeyini kaybetmekle başlar! Bazen ise her şeyini kazanmakla! Bazen bir şey olmakla, bazen ise tüm oluşlardan sıyrılmakla!

Egonun aklına uyup ta kişinin peşinde koştuğu tüm özgürlük fikir ve modelleri her halükarda köleliktir.


Tasavvufa göre özgürlük

Egoyu terbiye etmek, günümüz çağdaş ekonomik sisteminde ise daha çok sahip olabilmek ve mülkiyet haklarını ele geçirmek. Kölelerin özgürlük anlayışı efendi olabilmek ve efendilikte yine kölelik sistemini devam ettirmek. Aslında özgürlük, isteklere ulaşabilmek!

İsteklerinden kurtulabilen özgürdür!

Bireyin içinde bulunduğu durum, içinde bulunmak istediği durumu kendiliğinden doğuruyor. Yollar belirli ve yolların işleyişi ise belli ve yol değiştirmek yasak! Ekonomik, sosyal ve siyasal belirli çevre ve faktörlerin etkisinde ve istemese de içinde bulunan birey kendi durumuna yönelik olarak önüne konmuş olan nihai hedeflere odaklanır. Kendi bulunuş durumunu seçmediği gibi gösterilen hedefleri de kendisi seçmemiştir. Seçimi sunulan belirli şıklar zannetmiştir. Çünkü daha fazlası ya da farklısı olamaz görüşündedir. İçinde bulunduğu durum ne olursa olsun seçenekleri hep belirlidir.


Verilmeyen seçeneklerle ilgilenmek!

Öne Çıkan GörselO seçenekler verilmediği için ilgilenilmez. Öğretilen, belirli olan seçenekler arasında tercih yapılmasıdır. Öğrenci de sadık ve söz dinleyen olunca sorun da çıkmaz ve düzen devam eder. Herkes mutlu ve herkes özgür olduğunu zanneder. Birey seçimini özgün yapısıyla ve özgür olan aklıyla yaptığını zannederken aslında her seferinde egosunu ve isteklerini seçtiğini ve bu seçimlerin başkalarına belki de zarar getireceğini önemsemez. Bireye kendisini önemsemek öğretilmiştir.

İstekler mekanizması dünyasının dönüşü bu şekildedir. Bazen doğudan batıya, bazen ise batıdan doğuya dönebilen bu dünyada temel olan ilkeler değil isteklerdir. İsteklere göre anında rota ve yön değiştirilebilir. İstekler makyavelisttir. Çağdaş birey tüm yapısıyla başlı başına “isteklerdir”. İsteği olmadığı takdirde kendisi de olmayacak, olamayacak bir yapıya oturtulmuş bir insanlık aleminin içerisindeyiz. Kendiliğinden yaşamanın kendiliğinden yaşatmanın ve sevmenin ve saygı duymanın kendiliğinden olduğu bir dünya şimdilik bir hayaldir. Örtülü ve açık istekler, farkında olduğumuz ya da henüz fark etmediğimiz arzular ve bunların etkisiyle ve yönlendirmesiyle duyduğumuz saygılar ve elde etmeye yönelik sevdalar!

Birey eğer özgür bir seçim yapmak isterse!


Sonuçta bu seçim bir farklılık yaratacağından ve birey farklılaşacağından dolayı kabul edilemezler sınıfına nakledilir. Bireyin özgür seçimi bu noktada şu ana kadar olan genel toplumsal kabul görmüşlüğü ve toplumsal onayı yitirmek anlamına gelir. Bu duvarı aşabilen birey özgür seçim yapabilir ve bu seçimin ardından kendiliğinden yaşayabilir. Birey ilk defa kendisi olabilir. İlk defa bir çiçeğin kokusunu alabilir ve ilk defa karşılık beklemeden gerçekten sevebilir. Bireyler özgürleşebilir…


 

Türker Ercan
Türker Ercan, 1 Haziran 1972 doğumlu. Öğrenciliği hiç bırakmayan bir öğretmen. Uzakdoğu sporları ile uğraştı. Felsefe, psikoloji, parapsikoloji konularında ve mantık alanında uzun yıllar araştırmalar yaptı.