Verimli tatil öğrencileri yeni döneme motive ediyor

Uzmanlar, verimli geçirilen tatilin yeni dönemde öğrencilerin motivasyonunu artıracağına dikkat çekiyor. Verimli tatil çocuklarda motivasyonu nasıl etkiler?

çocuklar tatil dönemi okul motivasyon

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Hande Sinirlioğlu Ertaş, içinde bulunduğumuz tatil döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ertaş, şöyle konuştu:

“Eylül ayında başlayan akademik sürecin yarılanması ile öğrencilere verilen dinlenme süresi başladı. Bu süre için eğitimciler, aileler ve öğrencilerin farklı farklı beklenti ve endişeleri mevcut. Öncelikle vurgulamak gerekir ki eğitim süreci boyunca başarılı ya da başarısız, çalışan ya da çalışmayan her öğrenci için okul hayatı ve temposu dinlenmeyi de gerektirir.


Her yaşın yaşamın gerektirdiği koşullara uyumu için farklı alanlarda disipline olmuş, kendi içinde beklentileri olan bir sorumluluğu mevcuttur. Sorumluluk almadığından yakınılan öğrenciler dahi sorumluluk beklentileri ile yüzleşerek geçirdiler bu süreyi. Bu nedenle “tatil” kelimesini kullanarak sıfatladığımız bu iki haftanın içeriğinde de tatil ve dinlenme esas alınmalıdır.

Ödev verilmedi diye aileler yanlış yönlendirmeye girmemeli!

Aileler öncelikle başarısızlıkları kapatmak adına çocuklarını ara dönemde, gelecek döneme hazırlama kaygısına girebilir. Ancak çocukların dönem içi başarısı için bir duraksama sürecine ihtiyaçları olabileceği dikkate alınmalıdır. Bu tatilde öğrencilere “tatil ödevi” verilmedi, bu nedenle aileler “okuldan geri kalmasın” düşüncesi ile yanlış yönlendirmeye girmemeliler.

Ödev yok ama kitap okuyabilirler

Ancak bu durum, çocukların akademik faaliyetlerden uzaklaşması anlamına da gelmemelidir. Örneğin kitap okumak, yaşamın içinde öğrendiklerini pekiştirmek gibi. Zira bu tutum çocuklara, bu tür aktivitelerin “sıkıcı ve zor” olduğu ve “tatilde yapılmayacağı” mesajını verebilir.

Sadece karneye odaklanmayın

Çocuk eğitiminde en önemli kurallardan biri davranışların sonuçlarının aynı anda ve davranışa uygun şekilde karşılanmasıdır. Örneğin çocuğun akademik başarısızlığı dönem boyunca takip edilmez ve kötü karne için cezalandırılırsa bu geçerli bir yaptırım olmayacaktır. Aksine çocuğun davranışına değil sonuca odaklanılmış olur ve süreç içinde ders çalışma alışkanlığı kazandırılma hedefine de ulaşılamaz.”

Tatil yeni dönem için motivasyon sağlar

Ailelerin başarısız çocuklarına tatilde ödüller verirken veya tatil planları yaparken kaygıya ve kararsızlığa düşebileceklerini belirten Ertaş, tatil sürecinin yeni döneme hazırlanmada motive edici etkisi olduğuna dikkat çekerek “Başarısız çocuğu ödüllendirmek ailelere bir disiplin çelişkisi gibi gelebilir. Çocuklarımıza ödülü hangi davranışın sonucu olarak verdiğimizi net bir şekilde ifade etmek faydalı olacaktır. Çocuk ile yapılan tatil planları onun başarısına değil bir sonraki dönem motivasyonuna odaklanarak sunulabilir; “geliştirilmesi gereken alanlar üzerine çalışmaya devam edeceğiz, başarın için planladığımız ödülleri alamayabilirsin ancak bu süreçte dinlenmeye ihtiyacın da oldu” şeklinde yaklaşım motivasyonel bir etkiye de dönüşebilir” diye konuştu.


Çocukların tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirten Ertaş, ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

– Tatil içeriğinin de ailelerce iyi organize edilmesi gerekiyor.

– Tatil çocuk için bütün gün bilgisayar veya oyun oynamak anlamına gelmemeli.

– Çocuk uyku …vb rutininden uzaklaşmamalıdır.

Ertaş, tamamen serbest kalan disiplin ve zihinsel yapının yeniden okul temposuna uyumunda güçlük yaşanmaması adına, “Sınırları belirlenmiş ve içeriği gelişimi destekleyici aktiviteler ile de doldurulmuş bir ‘tatil’ süreci gelecek döneme daha iyi bir hazırlık anlamına gelecektir.” dedi.

İlgili yazılar

Çocukların güvenli teknoloji kullanımı için 8 öneri


Karne günü: Çocuklarda karne ve not kaygısı


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.