Yeni ekonomide şirketlerin başarısı için 3 anahtar

Gelecek trendlerini araştıran düşünce kuruluşu GelecekHane, iş insanları ve şirketlerin yeni ekonomide başarıya ulaşmalarını sağlayacak yenilikleri araştırdı ve kritik üç önemli noktayı açıkladı.

şirket firma başarı trendleri gelecek yatırım ekonomi sektör

GelecekHane kurucusu Halil Aksu’ya göre paylaşmak, şeffaf olmak ve topluluklar oluşturmak yeni ekonomik düzende başarı için üzerinde durulması gereken en önemli noktalar…

Düşünce kuruluşu GelecekHane, bireyleri ve iş dünyasını yakından ilgilendiren gelecek trend araştırmalarını sürdürüyor ve yeni ekonomide bireylerin ve şirketlerin başarıya ulaşmasını sağlayacak üç önemli noktayı açıkladı. GelecekHane’nin kurucusu, fütürist Halil Aksu, tüm dünyada ekonomik, siyasal ve sosyolojik değişiklikler gerçekleşirken ekonomik alanda başarıya ulaşılmasında paylaşmak, şeffaf olmak ve topluluklar oluşturmak kavramlarına önem verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Paylaş… Paylaştıkça Çoğalır…

Halil Aksu, değişen ekonomik düzendeki en önemli noktalardan birinin paylaşmak olduğunu dile getiriyor. Evlerdeki atıl odaların, ev ile iş arasında gidip gelirken kullanılan araçların, nadiren kullanılan ev eşyalarının paylaşımı yanında şirketler de paylaşım ekonomisi içerisinde daha fazla yer almaya başladı. Ofis ve atölyelerini paylaşan oluşumların yanında şirketlerin patentlerini paylaşması da yeni ekonomik düzende git gide yaygın hale geliyor. Bu tip varlıkların paylaşılmasıyla verimin, kullanım oranının ve kalitenin arttığına işaret eden Aksu, satın alma yerine paylaşım ve kiralama yoluna gidilmesinin finansal rahatlama getirdiğine dikkat çekiyor.


Fütürist Halil Aksu, paylaşım ekonomisin şirketlere sağlayacağı faydayı, “Kaynaklarınızı başkalarına kullandırmak gelir getirebilir, yeni sosyal çevrelerle tanışmanızı, yeni şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Paylaşım zaman kazanmanıza, kalitenin artmasına yardımcı olabilir. Dolayısıyla bireyler de kurumlar da bunu güvenli, mantıklı, sürdürülebilir şekilde yapmanın yolunu bulmalıdır, bulacaklardır” şeklinde ifade ediyor.

Şeffaflaş, Güven Kazan, Fikir Kazan

Bireyler kadar şirketler açısından da şeffaflaşma ve güven kazanmanın önemine dikkat çeken Halil Aksu, “Tüketicinin, vatandaşın ve hissedarın düşüncesi bu yönde. Vergiler nereye harcanmakta, şirketin finansal gidişatı ve diğer durumları nasıl? Yöneticiler bundan böyle daha çok hesap vermek zorunda kalacaklar. Proaktif davranmak samimidir” diyor. Hem özel hem kamu kurumlarının değişen ekonomik düzende verilerini açıp şeffaf hale gelmelerinin güven telkin edecek bir davranış olacağını belirten Aksu, açık inovasyon ve kitlesel kaynak kullanımı gibi akımları şirketlerin kullanabilecekleri örnekler olarak gösteriyor.


Topluluk oluştur, gönüllüler seninle birlikte çalışsın

Değişen ekonomide insan kaynağının değişmez önemine vurgu yapan Halil Aksu, gönüllülerden oluşan bir topluluk oluşturmayı kişi istihdam etmekten daha önemli gördüğünü ifade ediyor. Çalışanların avantajları yanında maddi ve manevi zorluklarına dikkat çeken Aksu, “Gönüllüler sanki güvenilir değil gibi algılansa da, eğer gerçekten gönülleri fethedilirse, ilginç açılımlar getirebilirler” diyor. Şirketlerin sosyal ağlar ve viral iletişimi kullanarak kendilerine özgü taraftarlar bulmalarını öneren fütürist Aksu, doğru yönetilen bir gönüllüler topluluğunun kurumun ciddi savunuculuğunu yapabileceğini, destek, tanıtım ve inovasyon gibi alanlarda katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Günümüzde hızla büyüyen şirketlerin ve fenomenlerin topluluklar oluşturarak bunları çalışan veya reklam ve iletişim olarak değerlendirdiklerini örnek veren Aksu, amaca uygun topluluklar oluşturarak ve karşılıklı değer yaratacak ilişkiler geliştirmenin önemine dikkat çekiyor.

İlgili yazılar

Kriz ve kaos yönetimi firmalar için neden gerekli?


Firmalar için web sitesi kurulumu ve marka kimliği


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.