Ateistlerin dine bakışı ve Türkiye’de din eğitimi

Bu yazıda, ‘din eğitimi hakkıyla verilseydi nasıl olurdu’ ve ‘tabular’ üzerine tartışma örnekleriyle konuyu açmaya çalışacağız. Niyetimiz bir şeyleri ne “inkar” etmek ne de bir şeye körü körüne bağlanmak… Burada temel amaç, din gibi hassas bir konuda bugüne kadar tartışıla gelen bilgileri detaylandırıp, var olanları ya da olmayanları ortaya çıkarıp yorumu sizlere bırakmaktır…

din dinde zorlama ateist

Ateistlerin dine bakışı ve Türkiye’de din eğitimi

Evet, çok hassas bir konuya girdiğimi düşünüyorum. O yüzden de kullanacağım kelimeleri özenle seçerek, dikkatli bir şekilde kullanmaya çalışacağım…

Burada temel amaç, din gibi hassas bir konuda bugüne kadar tartışıla gelen bilgileri detaylandırıp, var olanları ya da olmayanları ortaya çıkarıp yorumu okuyuculara bırakmaktır…


Bizlere ilkokul sıralarındayken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimize giren öğretmenlerimiz “din mutlaktır, eleştirilemez” diye ifadede bulunmuşlardır. Hakikaten eleştirilmemeli mi, sorgulanmamalı mı? Ya da neden sorgulanmamalı, irdelenmemeli?

İslam, üç semavi din arasındaki son din ve bir gün, herkes tarafından da kabul gören din olacağı bilinmekteyken neden bu kadar önemli bir dinin tartışılması istenmemektedir?

images

Acaba din, bugün ayrıntılı bir şekilde tartışılabilse bu kadar güzel bir dine, karşı çıkan olacak mıdır? Daha açık bir ifade ile ateist diye nitelendirilen bir grup olur mu?

Örneğin, Ortadoğu’ya baktığınızda din adına bir grup “Allah-ü Ekber” nidaları ile Müslüman kardeşlerinin kafasını kesiyor, (olduğu için söylüyorum) kalbini çıkartıp yiyor!

Bu nasıl mantıktır?

Bu adamlar, İslam adına cihat ettiğini söyleyerek Müslüman kardeşlerinin kanını döküyor, kimi zaman ise kendisini Müslüman diye tanımlayan insanları “Sen Müslüman değilsin!” diyerek güya Müslüman olmaya davet ediyor!

Peki kendisini “Müslümanım” diye tanımlayan birini, bir insan nasıl Müslüman olarak görmez? İslam’a göre bir insan başka bir kişinin inancını, imanını nasıl sorgulayabilir, o insanın inancını yok sayabilir? Bazen ise sadece yaptığı inanç ritüelleri farklı diye bir kısım Müslüman ötekileştiriliyor, kenara itilebiliyor!

Belki de din, böyle adamlara terk edildiği için dünyada daha çok inanmayan insan yapısı ortaya çıktı! “Din bunlara terk edilmedi!” diyebilirsiniz… Haklısınız; ancak bugün dünyada insanların İslam’ı nitelemesi bu insanlar üzerinden yapılmaktadır…

Allah adına cihat ettiklerini savunan bu insanlar, küçük yaştaki kızları kendilerine eş yaparak dine dem vurmaktadırlar; bunlar arasında sadece din yobazı olan “kafa avcıları”, din yobazı olan insanlar değil, aynı zamanda Türkiye’de de karşılığını bulmuş sözde din eğitimi alan insanlar da var!

İşte bu yüzden dinde bu türdeki bir teslimiyet ruhundan vazgeçilmelidir!..

İslam dini ve din eğitimi

Bu konunun dışında İslam dün tabu olarak görülüp tartışılmadığı için bugün bir kısım tarafından kabul görmemektedir. Kabul görmeyi bırakın bir kenara, tamamen reddedilmektedir! Kim tarafından? Ateistler tarafından…

Din Kültürü derslerinde, öğrencilere sıradanlaşmış bilgiler verilip İslam’ın felsefesine izin verilmemesi, derinliklere inilememesinden dolayı insanları inanç boyutunda bu dersler, dar kalıplarda boğmuş, alttan gelen gençlerin ufkunu kısıtlamıştır. Bu da gençlerin düşüncelerinde ilmi noktada kısırlaşmaya dönüşmüştür!..


Bunun temel nedeni de ülkede verilen din dersleri olsa gerek. Hatırlayın daha birkaç ay önce bir Din Kültürü öğretmeninin öğrencilerine “ahreti” anlatmak için öğrencilerini mezarlığa götürüp orada Din dersini vermesi nasıl izah edilebilir?!

Bu gençler bu şekilde mi dine yaklaştırılacak?

din eğitimi

Ergenliğini tamamlayamamış gençler dinin özüne giremeden, kalıbı ile karşı karşıya bırakılmıştır! Sorgu – sualden uzak; nedenini bilemeden dinin duvarlarında sıkıştırılmıştır! Din, eğer bugün iyi verilmiş olsaydı Türkiye’de de ne kadına tecavüz olayı olurdu ne de kadın cinayetleri gerçekleşirdi! Yukarıda ifade ettiklerim de böylece kanıtlanmış oluyor!

Din eğitimi hakkıyla veriliyor mu?

İslam’ın bugün, ne yazık ki özü verilemediğinden dolayı ortaya Türkiye’deki gibi bir tablo çıkmaktadır!

Bunun yanında bir din adamı yıllar önce kürtajı “helal” görüp yıllar sonra “haram” görüyorsa orada hem din, hem eğitimi sorgulanmalıdır.

Din gibi cinsellik de Türkiye’de bir tabu olduğundan insanlar başkasının bedenini bir hak olarak görüp burada dini bir kenara bırakarak bunu bir hak olarak algılamaktadır!

Bir annenin, çocuğunun “Anne ben nasıl dünyaya geldim?” sorusuna verdiği “Seni leylekler getirdi oğlum!” cevabı ne zaman gerçek ve çocuğun anlayabileceği sadelikte verilebilirse bazı tabuların yıkıldığının da resmi olacaktır. İşte o günden sonra belki de çocuk İslamdaki bazı “öz”ü yakalamış olacaktır!

Tabulaştırılmış düşüncelerden dolayı işte bugün, dine inanmayan insanlar yani Ateistler hala şu sorular üzerinde yoğunlaşmaktadır?

“Allah varsa O’nu kim yarattı?”

“Dünya neden 6 günde yaratıldı, neden Allah’ın ol demesiyle olmadı?”

Bunu neye dayandırıyor bu insanlar?

(O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece “Ol!” der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi 117. Ayet)


Ateist olan bu insanlar yukarıda saydığım nedenlerden dolayı asla ve asla sorgulanmamalı; önce din eğitimi ve tabulaştırılmış konular üzerine gidilmeli ve neden tabulaştırıldığı üzerine de biraz kafa yorulmalıdır…

Dinler neden var? Siyaset neden dini sever?

Kişioğlu, zıt düşüncelere sahip kişilerle tartışmayı seven ve her olaya bilimsel olarak yaklaşıp, olaylara septik yaklaşmaktan kaçınmayan biridir. Olayları derinlemesine incelemeyi ve yanlışın ortaya çıkarılıp doğruya nasıl ulaşılacağı konusunda fikir üretilip bunun üzerinden felsefe yapılmasını arzulayan biridir. Etik, ahlaki ve hukuki sınırları aşmadan herkesin, her ortamda eleştirilmesi taraftarıdır. Dogmatik düşüncelerden uzak; sormayı, sorgulamayı kendisine görev edinmiş ve bunun çabası içerisindedir… Her türlü bilgi alışverişine açık; farklı görüşlerin çarpıştıkça büyüyebileceğine ve kolektif düşünsel ürünlerin ikamesinin de olabileceğine inanmakta; halk için, halk yararına olan her şeyin de yanındadır…