Biz maço kültürünü onayladıkça şiddet sürer!

Gaziantep’teki katliamı değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye’de toplumun maço kültürü onayladığını, bu nedenle kadına yönelik şiddetin artarak sürdüğünü belirtti. Prof. Tarhan, “Maço kültürü onaylamaya devam ettiğimiz sürece, kadına yönelik şiddette bir azalma beklememiz mümkün değil” dedi.

Biz maçoluğu onayladıkça şiddet sürer

Toplumda şiddet nereden çıkar?

Prof. Tarhan, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sadece Türkiye’de değil dünyada aile içi şiddette büyük artış var. Son araştırmalara göre ABD’de acil servislere başvuranların yüzde 17’si aile içi şiddet mağduru. Bu çok yüksek bir oran. Türkiye’de de zaten günde 2-3 kadın öldürülüyor. Bu noktada “toplumda şiddet nereden çıkar” sorusuna yanıt vermemiz gerekiyor. Eğer bir toplumda stres seviyesi, kaygı seviyesi yüksekse, o toplumda tartışmalar, kavgalar ve şiddet artar. Ve böyle bir atmosferde şiddette yatkın kişiler şiddete başvurur. Toplumdaki kaygı seviyesinin yüksekliği aile içinde de kendisini şiddet olarak gösterir.


Zorunlu rehabilitasyon şart

Bu olayda şüphelinin antisosyal kişilik bozukluğu ya da paranoid kişilik bozukluğu özelliği taşıma ihtimali kuvvetli. Eğer bu kişide antisosyal kişilik bozukluğu varsa, yani suça yatkınsa, kolayca yalan söylüyorsa ve toplumun sosyal normlarına uymayı reddediyorsa, daha önceden yaptığı yanlış davranışların bedelini ödememiş demektir. Eğer belki de daha önceki yanlışların bedelini ödeseydi olaylar bu noktaya varmayabilirdi. Bu tarz kişilerin pişmanlık duygusunu hissedene kadar cezalandırılması gerekir. Ama ne yazık ki bizde suçlulara yeteri kadar yaptırım uygulanmıyor. Mesela Almanya ya da İngiltere’de bu tarz kişiler hastanelerde zorunlu rehabilitasyona tabi tutuluyor. Türkiye’de bu sistem yok. Ya cezaevine gönderiliyorlar ya da serbest bırakılıyorlar. Bu tarz potansiyeli olan kişilerin zorunlu rehabilitasyona tabii olması gerekir. Bunlar yapılmazsa bu olguları maalesef önleyemeyiz.

“Vurdu mu oturtan” tarzı onaylıyoruz

Türkiye’de şöyle de bir gerçek var. Şiddet mağdurları savcıya ya da polise gittiklerinde, ortada bir eylem yoksa çok da ciddiye alınmıyorlar. Bu konuda hem kolluk kuvvetlerinin hem de savcı ve hakimlerin bilinçlendirilmesi gerekir. Maalesef bizde erkek bakışını, maçoluğu onaylayan bir hukuk sistemi var. Kültür olarak da maçoluğu onaylıyoruz. Ne yazık ki bunu onayladığımız zaman bu şiddet olayları sürer. Şiddet uygulayan erkeklere toplumun “aferin” dememesi lazım. Bu geleneğin sorgulanması lazım. Maçoluk aslında acizlik işaretidir. Karısını ikna edemeyen erkek, onu tehditle susturmaya çalışır. Toplum olarak “vurdu mu oturtan” bir tarzı onaylıyoruz. Bu feci olay vesilesiyle bu onaylama durumumuzu da detaylı bir biçimde sorgulamamız lazım.


Önleyici hukuk sistemi harekete geçirilebilir

Benzer vakalar öncesinde önleyici güvenlik tedbiriyle karar verilebilir. Bunu kullanmıyoruz. Önleyici güvenlik sistemi, önleyici hukuk devreye girebilmeli. Belinde silah taşıyan, eşini, çevresini tehdit eden potansiyel suçlular dikkate alınmalı. Bu kişiler iç kontrolünü, öfke kontrolünü yapamıyor. Dolayısıyla 500 metreden fazla yaklaşma caydırıcı ve korumada yeterli olmuyor. Bu kişilere uyuşturucuda olduğu gibi denetimli serbestlik uygulanabilir. Suç potansiyeli olan kişilerin haftada bir karakola gidip imza vermesi sağlanabilir. Öte yandan muhakkak psikolog, uzman desteği de sağlanmalı. Uzman, denetimli serbestlik ve önleyici hukuk sistemi bir arada olmalı.”

İlgili yazılar


Cinsiyetçi şakalaşmalar kadına şiddeti körüklüyor


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.