İş dünyası kadınlardan çok şey öğreniyor

Kadın istihdamına önem veren ve insan kaynakları alanında başarılı politikalar yürüten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, kadın yönetici ve çalışan oranlarıyla ülke ortalamasının üstünde yer alıyor. Çalışanları arasında sürdürdüğü cinsiyet eşitliği politikasıyla Fransa’nın lider kurumlarından biri olan ve Kadın Hakları Bakanlığı tarafından ödüllendirilen Sodexo, Türkiye’de de cinsiyet eşitliğini gözeten insan kaynakları uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Kadın istihdamını desteklemenin kurum kültürünün DNA’sında olduğunu söyleyen Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu “Yönetici kadromuz ve genel çalışan oranlarımızda kadın çalışan ortalaması ülke ortalamasının çok üstünde. Kurum olarak cinsiyet eşitliğini merkeze alan insan kaynakları süreçlerimizle elde ettiğimiz bu sonucu daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük 20 işvereninden biri olan ve yaklaşık 420 bin çalışanıyla her gün 75 milyon insana yaşam kalitesi hizmetleri sunan Sodexo, sosyal duyarlılıklarıyla ve toplumsal farkındalıklarıyla da dikkat çekiyor. İş dünyasında kadın istihdamına önem veren ve insan kaynakları alanında başarılı politikalar yürüten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi de kadın yönetici ve çalışan oranlarıyla ülke ortalamasının üstünde yer alıyor.


Kadın yönetici oranı ile ülke ortalamasının üstündeyiz!

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi’nin yönetim kademesi, beyaz yaka ve genel çalışan kategorilerinde de ülke ortalamasının üstünde olduğunu söyleyen Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu “Kadın istihdamını desteklemek Sodexo’nun kurum kültürünün DNA’sında var. Büyük bir gururla söyleyebiliriz ki, kadın çalışanlarımız yönetim kademesinin yüzde 19’unu, beyaz yaka çalışanların yüzde 42’sini, genel çalışan oranının ise yüzde 40’ını oluşturuyor” dedi.

İş dünyası kadınlardan çok şey öğreniyor!

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “İş Hayatında Kadın Raporu” Türkiye verilerine değinen Zeytinoğlu, “Ülkemiz, şirketlerdeki yüzde 12,2 kadın yönetici oranıyla 126 ülke arasında 94’üncü sırada yer alıyor. Bu tablo maalesef toplum ve iş dünyası olarak daha almamız gereken çok yol olduğunu gösteriyor. Gerek yönetimde gerekse genel çalışan istihdamında uyguladığımız pozitif İK politikalarıyla kadın çalışan ortalamamızın ülke ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu söylemekten mutluluk duyuyoruz. Bu sayıyı her geçen gün daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Çünkü  iş dünyasının kadınlardan çok şey öğrendiğine inanıyoruz” dedi.


İlgili yazılar

Kreş ve Çalışan Anne

Tazminat hakkı ve çalışanlara getirdiği pranga


Plaza çalışanlarının derdi Hasta Bina Sendromu


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.