Cinsel şiddeti önlemek için “Bunu Yapabiliriz” kampanyası

Cinsel şiddeti önlemek için hepimizin yapabileceği şeyler var. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği “Bunu Yapabiliriz” kampanyasıyla; herkesi “cinsel şiddeti önlemek için ben de bunu yapabilirim” demeye çağırıyor…

Cinsel şiddeti önlemek için Bunu Yapabiliriz kampanyası

Cinsel şiddet sokakta sıkça karşılaşılan tacizden, saygınlık indirimleri ve beraatlerle basına yansıyan tecavüzlere, internetteki sanal tacize kadar birçok biçimde karşımıza çıkıyor. Cinsel şiddet onlarca biçime sahip ve Türkiye’de çokça yaşandığı biliniyor ancak yeteri kadar konuşulmuyor.

Cinsel şiddetin münferit değil toplumsal bir sorun olduğu gerçeğinden yola çıkan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), “Cinsel şiddeti önlemek için her birimizin yapabileceği şeyler var” diyor. CŞMD, başlattığı “Bunu Yapabiliriz” kampanyası ile toplumun tüm kesimlerini cinsel şiddete karşı söz üretmeye ve harekete geçmeye çağırıyor.  CŞMD attığı bu adımla, hep birlikte dayanışarak cinsel şiddetle ilgili konuşulamayanların konuşulmasını, sessizliği kırmamızı amaçlıyor.


1 yıl sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes, Twitter ve Facebook’ta #BunuYapabiliriz hashtag’i ve bunuyapabiliriz.tumblr.com blogu aracılığıyla cinsel şiddetin nasıl önlenebileceğine ilişkin önerilerini paylaşıp hayata geçirerek, cinsel şiddetin önlenmesine katkıda bulunacak.

Kampanya için hazırlanan kartpostalları okulda ya da arkadaşlara dağıtmak, cinsiyetçi küfürleri hiç kullanmamak ya da daha az kullanmak, cinsel şiddet üzerine konuşmak, kampanyaya destek olmak isteyenlerin yapılabilecekler arasında… Dernek, Mart ayında yayınlanacak “Kavramlar Sözlüğü” aracılığıyla ise, cinsel şiddetle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kampanya kapsamında toplanan öneriler ve etkinlikler ile toplumda ve medyada cinsel şiddetin konuşulma biçimlerinin de iyi yönde dönüştürülmesi amaçlanıyor. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, cinsel şiddetin doğru kavramlarla konuşulmasının ve çözüm önerilerini dillendirmenin Türkiye toplumuna sağaltıcı bir etkisi olacağına inanıyor.

Cinsel şiddeti önlemek için Bunu Yapabiliriz kampanyası

Kampanyaya nasıl katılabilirsiniz?

• Kampanya blogu http://bunuyapabiliriz.tumblr.com‘da ya da Twitter/Facebook’ta #BunuYapabiliriz hashtag’i ile cinsel şiddetin önlenmesine yönelik önerilerinizi ve yapabileceğiniz “1 şey”i paylaşabilirsiniz.

• Blogdan, dernek sayfası ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek “Şiddeti önlemek için 5 dakikada yapabileceğimiz 10 şey” maddelerini hayatınıza geçirebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

• Kampanya kartpostallarının arkasındaki kazımalı bölümleri kazıdığınızda cinsel şiddeti önlemek için yapabileceğiniz “1şey”le karşılaşıyorsunuz. Arkası boş olan kartpostallardan alarak kendi yapabileceğiniz “1şey”i dilerseniz siz yazıp, fotoğrafını kampanya bloguna gönderebilirsiniz.

• Dilerseniz, kartpostalları çevrenize ve sevdiklerinize hediye ederek, kampanyanın yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Kartpostalları bulabileceğiniz yerleri görmek için tıklayınız.

• Cinsel şiddetin güçlendirici ve pozitif bir dille ve doğru kavramlar kullanılarak konuşulmasını hedefleyen “Kavramlar Sözlüğü”nden faydalanarak günlük konuşmalarınızda, internette, yazılarınızda cinsel şiddetle mücadele için siz de güçlendirici bir dil kullanabilirsiniz.


Cinsel şiddet önlemek için Bunu Yapabiliriz kampanyası

Kampanyanın satır başları

– Kampanya kapsamında cinsel şiddetle mücadele önerileri ve cinsel şiddete ilişkin kavramlar üzerine her ay etkinlikler düzenlecek. Üniversitelerdeki taciz vakaları, tecavüz kriz merkezlerinin yokluğu, rızabeyan kavramları, çocuğa yönelik istismar ve flört şiddeti gibi görünmeyen cinsel şiddet biçimleri aylık etkinliklerin konu başlıkları arasında.

– Türkiye’de devlet kurumları ve hükümet politikaları cinsel şiddet konusunda üç maymunu oynuyor. Cinsel şiddete özel destek birimleri ve başvuru mekanizmaları yok, Tecavüz Kriz Merkezlerinin açılması, çok önemli ve acil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.

– Cinsel şiddet konusunda araştırmalar ve istatistikler yok, kadın cinayetlerinde olduğu gibi, burada da sağlıklı verilere ulaşılamıyor.

– Pratikte uygulanmayan astronomik ceza artırımları, insan haklarına aykırı hadım ve idam talepleri, bizi zaten içinde yüzdüğümüz şiddet sarmalının içine iyice çekiyor. Mevcut yasaların eşit ve adil uygulanması, hakimlerin cinsiyetçi bakış açısıyla verdiği kararların önüne geçilmesi gerekiyor.

– Çocuklar, eşcinseller, translar, göçmenler, farklı gelişen bireyler* ve hayvanlara yönelik cinsel şiddet biçimleri Türkiye’de çok yoğun yaşanmasına karşın yok sayıldığı için cezasız kalıyor. Ayrıca kan bağı olan kişiler arasında gerçekleşen cinsel şiddet, bilinen ama konuşulmayan önemli bir sorun.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin “Bunu Yapabiliriz” kampanyası, cinsel şiddetin tüm biçimlerinin, aralarında hiyerarşi olmadan konuşulmasını, kampanya sayesinde harekete geçilmesini ve toplumsal dönüşümü hedefliyor.

* Farklı gelişen bireyler,  çeşitli nedenlerle bireysel, akademik ve gelişimsel özellikle bakımından yaşıtlarından beklenen düzeyde anlamlı farklılık gösteren bireyleri ifade etmektedir. Bu farklılıklar fiziksel ve/veya zihinsel farklılıklardır(görmeyen bireyler, otizmli bireyler, zihinsel düzeyleri farklı olan bireyler, v.s.). Bunun yanı sıra bu bireyler olağan gelişim gösteren yaşıtlarının herhangi bir destek-yardım almaksızın öğrenebildiği pek çok beceriyi, özel eğitim desteği alarak potansiyelleri doğrultusunda öğrenebilmektedirler.

Cinsel şiddet nedir?

Cinsel şiddet kavramı; Bir kişinin rızası olmadan veya rıza gösteremeyeceği (alkol, uyuşturucu etkisi veya akli denge bozukluğu) durumlarda katıldığı her türlü cinsel eylemi tanımlar. Taciz, tecavüz, istismar, istenmeyen cinsel dokunma, teşhircilik veya röntgencilik, çocukların cinsel istismarı, karşılıklı rıza olmadan kan bağından kişilerin cinsel eylemi, bilinen bazı cinsel şiddet türleridir.


Cinsel şiddet bir güç eylemidir. Failin bir silahı olduğu zaman bu açıktır. Ancak saldırgan bir takım özelliklerini de silah-güç olarak kullanabilir.  Cinsel şiddet için fiziksel baskı veya zorlama da her zaman geçerli veya gerekli değildir. Bazı cinsel şiddet olaylarında, fail yaşını, fiziksel özelliklerini veya sosyal konumunu tehdit-korkutma amaçlı kullanarak cinsel şiddeti daha zor algılanır hale getirebilir. Cinsel şiddet; aile, akranlar ve kültür yoluyla öğrenilir. Aynı zamanda önlenebilir de.  Herkes cinsel şiddetin mağduru ya da faili olabilir. Her yaştan, etnik kökenden, sınıftan, cinsiyet kimliğinden, cinsel yönelimden ve yaşam tarzından insan cinsel şiddete maruz bırakılabilir. Herkes yardım ve desteği hak eder.

Kadına Şiddet Hukuken Nasıl Önlenir?