Engellilere yönelik ayrımcılığı önleme projesi

“Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme” Projesi, ilkokul öğrencilerinde engelli bireylere yönelik yapılan ayrımcılık konusunda farkındalık yarattı.

okulda-biriz

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlamak amacı ile yürüttüğü “Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme”  Projesi kapsamında 21 devlet okulunu, 3 ayda ziyaret etti. 22 kişiden oluşan proje ekibi Ataşehir ilçesinde bulunan ilkokulların 2, 3 ve 4. sınıflarında, öğrencilerle engelli farkındalığı oluşturmak amacıyla bir dersi birlikte geçirdi. Bu çalışma ile 15.280 çocuğa ulaşıldı.

Çocuklarla yapılan eğitimler, pedagog, psikolog ve özel eğitimciden oluşan bir ekip ile yürütüldü. Hazırlanan oyun kartları kullanılarak zihinsel engelli bireyler, görme engelli bireyler, bedensel engelli bireyler ile işitme engelli bireylerin yaşadıkları sorunları ve bu sorunlara dair çözümleri içeren oyunlar oynandı. Bu oyunlar ile çocukların bireysel farklılıkları keşfetmesi ve bu farklılıklara olan duyarlılıklarının arttırılması hedeflendi.


Öğrenciler, tutum ve davranışlarını pekiştirmeleri amacı ile proje için özel hazırlanmış animasyon filmini izledikten sonra, kendi seçtikleri engel türü ile ilgili durumları ve davranışları canlandırdılar. Animasyon filmi ve oyun kartları gelecek yıllarda yeni öğrenciler ile uygulanabilmeleri için sınıf öğretmenlerine teslim edildi.

“Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme”  projesinin ilk etabında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve proje ortağı CESIE’nin uzmanları İtalya, Türkiye, İngiltere ve Fransa ulusal ilköğretim müfredatlarını inceleyerek karşılaştırma niteliğinde bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor ile Türkiye İlköğretim Öğretim Programına yönelik iyileştirme önerileri getirildi.

Rapor neticesinde geliştirilen öneriler, öğrencilere uygulanan  “Sınıf içi etkinlikler”in içeriğini oluşturdu. Hazırlanan karşılaştırma raporu,  Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın, saha çalışmalarından sonra hazırlayacağı Ölçme ve Değerlendirme Raporu sonuçları ile birlikte T.C Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulacak.


Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme Projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında biraraya gelerek, toplumların birbirlerini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve Kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olup Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.

Proje hakkında daha fazla bilgiye okuldabiriz.org web sitesinden ulaşılabiliyor.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) Hakkında: 


TSÇV, Türkiye’de Cerebral Palsy (CP) konusunda geniş bir yelpazeye sahip ilk ve tek kuruluştur. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35.569 m2  alan üzerinde; Metin Sabancı Okulları, Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Aile Danışma Merkezi bulunmaktadır. TSÇV; kurulduğu günden bugüne binlerce çocuğa ve ailesine hizmet vermiş ve destek olmuştur. Bu bakış açıları ile CP’liler için çalışmalarına devam etmektedir.


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.