Obezite: Anoreksiya’yı yense de kanseri yenemiyor

Türkiye’de obezite sıklığı son yıllara büyük artış gösterdi. Kişilerin sosyal hayatını da olumsuz yönde etkileyen ve sağlık için başlı başına bir tehlike olan obezite; tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, koroner arter hastalıkları ve kanser gibi çok ciddi hastalıklara da neden olarak insanların yaşam süresini kısaltıyor.

obezite kanser i beat anorexia Anoreksiya yense kanseri yenemiyor

Araştırma sonuçları obezite için tehlike sinyalleri veriyor

BMC Cancer dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, obezite ve kanser arasındaki yakın ilişkiyi gösteriyor. Yapılan araştırmalarda tüm kanser vakalarının % 20’sinin obeziteye bağlı geliştiği belirtilmektedir. Medicorium Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Üstün, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük kısmı obeziteyle kanser riski arasındaki pozitif bağlantıyı göstermektedir. Örnek olarak, kalın bağırsak kanseri üzerine yapılan çalışmalarda vücut kitle endeksi değeri ile kanser riski arasında pozitif bir bağlantı olduğu saptanmıştır. Kesin olan, obezite ile kanser riski arasında açıklanabilen net bir ilişki olduğudur.


Türkiye’de her 4 kişiden birinde karaciğer yağlanması var

Karaciğer yağlanması, Türkiye’de ve dünyada en sık görülen hastalıklardan biri haline geldi. Normal, sağlıklı bir insanda karaciğer hücrelerinde az miktarda yağ bulunabilir ve bu durum herhangi bir hastalığa neden olmaz. Ancak karaciğerde yağlanma aşırı miktarda olduğunda, birtakım yapısal ve fonksiyonel değişikliklere yol açıyor ve tedavi edilmezse siroz, karaciğer kanseri başta olmak üzere ciddi hastalıklara neden oluyor. Bu nedenle hastalık önemsenmeli ve tedavi edilmelidir. Aşırı kalori tüketimi, yanlış beslenme, rafine ürünler, doğal olmayan besinler ve hareketsiz yaşam sonucu ortaya çıkan şişmanlık tablosu karaciğer yağlanmasının en sık rastladığımız nedenleridir.

Obezite menopoz sonrası dönemde meme kanseri riskini arttırıyor!

obez kadınlar meme kanseri riskiFazla kilolu veya obez kadınlar, normal kilolu olanlarla karşılaştırıldığında meme kanseri için daha yüksek risk altında bulunuyor. 35 ve üzerinde vücut kitle endeksi değerleri meme kanseri riskini arttırıyor.

Women’s Health Initiative (Kadın Sağlık İnisiyatifi) tarafından yürütülen bir çalışmada, menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda fazla kilolu veya obez olmanın, normal kilolulara göre meme kanserine yakalanma riskini arttırdığı belirtilmiştir.  Yapılan çalışmada 67.142 menopoz dönemindeki kadın çalışmaya dahil edilmiş ve bu grupta 3.388 vakada meme kanseri saptanmıştır.


Fazla kilolu veya obez olan kadınların normal kilolu olanlara göre, obezitenin derecesiyle artan oranda daha fazla meme kanseri riski taşıdığı belirlenmiştir. Vücut kitle endeksi 35’in üzerinde olan kadınlarda risk daha fazla bulunmaktadır. Bu gruptaki kadınlar, normal kilolulara göre % 58 artmış risk taşımaktadır.

Obezite hastaları için cerrahi uygulama gerekebilir

Sonuç olarak, obezite meme kanseri riskinde de belirgin artışa yol açmaktadır. Bu artışın yanı sıra, obezitenin derecesi meme kanserinin kötü seyriyle de orantılıdır. Dolayısıyla, obezitenin önlenmesi ve tedavisi için harcanacak her çaba, aynı zamanda meme kanserinden ölümleri de azaltacaktır.

Morbid obez olan ve bariatrik cerrahi geçiren hastalarda, olumlu düzeyde iyileşme olduğu görülmektedir. Dolayısıyla obezite tedavisinde, diyet ve egzersizlerden sonuç alınamıyorsa zaman kaybetmeden en uygun cerrahi seçenekler değerlendirilmeli ve sağlıklı yaşama adım atılmalıdır.

İlgili yazılar

Antibiyotikler Astım ve Obeziteye neden oluyor


Kalp dostu yaşam için 6 egzersiz önerisi