Sanatı öğretirken üreten üretirken öğretenler

Sanatı öğretirken üreten, üretirken öğretenler eşsiz eserleriyle İş Sanat Kibele Galerisi’nde Sanatçı kuşakları yetiştiren eğitimci sanatçıların eserlerini izleme fırsatı bulacağınız bir seçki.

İş Sanat Kibele Galerisi, Cumhuriyet döneminde kurulan sanat eğitimi kurumlarında hocalık yapan, sanatçı kuşaklarının yetişmesine katkı sağlayan, sanatsal üretimleri ve sanatçı kimlikleriyle de ön plana çıkan değerli eğitimci-sanatçıları bir seçkide buluşturan iki bölümlük projenin ilk sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ülkemizde 1932 – 1990 yılları arasında kurulan güzel sanatlar ve sanat eğitimi enstitülerinin fakülte ve akademilerinden mezun olan, bu kurumlarda görev yapmış ressam-eğitimci kuşakları kapsayan iki bölümlük “Sanat Üretenler – Sanat Öğretenler” sergi dizisi, 2010 yılında gerçekleştirilen ve odağına Akademi’nin ressam hocalarını alan “Hoca Ressamlar – Ressam Hocalar” sergisinin devamı niteliğinde. Türkiye sanat tarihi içerisinden bir kesit sunacak olan dizinin ilk sergisi, bu eğitim ve üretim sürecinin ilk 50 yılını ele alıyor.


Enstitüler, halk evleri, yurt dışı eğitim bursları, devlet resim heykel sergileri ile modern sanatın eğitim, uygulama ve izlenme alanını tüm ülke geneline yayan Cumhuriyet dönemi politikaları, Türkiye sanatı açısından çok değerli bir yoğunluğa işaret ediyor. “Sanat Üretenler – Sanat Öğretenler” sergileri ise gelenek ve çağdaşlık, doğu ve batı kültürleri, biçim ve içerik, gerçekçilik ve soyutlama, toplumsallık ve bireysellik gibi Türkiye sanatını şekillendiren eğilimleri ve sanatçıların sanatsal yaklaşımlarını tarihsel bir süreç içerisinde izleme fırsatı sunuyor.

Pentürden özgün baskıya farklı materyal ve teknikler kullanılarak hazırlanmış eserleri içeren seçki, çağın gerektirdiği çok yönlü, özgürlükçü ve özgün bir eğitim anlayışını da gözler önüne seriyor. Sergi aynı zamanda, eğitim kurumları arasındaki yoğun dialog ve geçişliliği de bir bağlam içerisinde aktarıyor.

Sergide 69 sanatçının eserleri resim severler ile buluşacak

İş Bankası Koleksiyonu’nun yanı sıra Hacettepe ve Anadolu üniversitelerinin müze koleksiyonları ile desteklenen ve küratörlüğünü Deniz Erbaş’ın üstlendiği sergide, 69 sanatçının pentür ve özgün baskı türünde eserleri yer alıyor.

Yerel ve toplumsal konular, Anadolu izlenimleri, köy ya da kent insanının yaşamından kesitler, toplumsal çelişkiler, sınıfsal ve kültürel farklılıklar, siyasi mücadeleler, çarpık kentleşme, çevre sorunları, farklı kimlikler, çağa tanıklık eden bir üretim zenginliğini ortaya koyan eserlerin temalarını oluşturuyor.

Sanat üretimi alanındaki hafızanın oluşturulmasına da büyük katkı sağlayacak “Sanat Üretenler – Sanat Öğretenler” sergisi, 10 Şubat – 9 Nisan 2016 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyaret edilebilir.


Sanatçılar:

Sabri Akça, Halil Akdeniz, Hasan Akın, Nevzat Akoral, Malik Aksel, Ferit Apa, Numan Arslan, Mustafa Aslıer, Kadir Ata, Atilla Atar, Cavit Atmaca, İsmail Avcı, Mustafa Ayaz, Ramiz Aydın, Filiz Başaran, Şeref Bigalı, Hüseyin Bilgin, Gören Bulut, Zahit Büyükişliyen, Ali Candaş, Fikri Cantürk, İhsan Çakıcı, Bekir Sami Çimen, Abdullah Demir, Cevat Demir, İsmail Hakkı Demirtaş, Refik Epikman, Basri Erdem, Bilal Erdoğan, , Turan Erol, Veysel Erüstün, Erol Eti, Adem Genç, Zafer Gençaydın, Nevide Gökaydın, Veysel Günay, Kemal Gürbüz, Mürşide İçmeli, Ergin İnan, Hamza İnanç, Balkan Naci İslimyeli, Nihat Kahraman, Fevzi Karakoç, Bedri Karayağmurlar, Hasan Kavruk, Kayıhan Keskinok, Oya Kınıklı, Hüsamettin Koçan, Hayati Misman, Cuma Ocaklı, Bahattin Odabaşı, Kadri Özayten, Erol Özden, Mehmet Özer, Söbütay Özer, Mehmet Özet, Ahmet Özol, Hasan Pekmezci, Mustafa Pilevneli, Hasan Rastgeldi, Veli Sapaz, Fevzi Saydam, Fahri Sümer, Nazan Sönmez, Zeki Şahin, Süleyman Saim Tekcan, Adnan Turani, Ali İsmail Türemen, Umur Türker

İlgili yazılar


Monochrome: Doğanın Digital Sanatla Buluşması

Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.