Aile içi şiddet mağduru çocuklara mentor lazım!

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER), insani, milli ve özgün model arayışları çerçevesinde eğitimin yeniden değerlendirilmesi amacıyla bu yıl ilk kez 18-20 Mart tarihleri arasında “Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi” düzenliyor. “Ne Kadar Erken O Kadar İyi!” mottosuyla gerçekleştirilen kongrenin çağrılı konuşmacısı Delhousie Üniversitesi’nden Prof. Michael Ungar, aile içi şiddet mağduru çocuklar için “Bir mentor hayat kurtarıcı olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Aile içi şiddet mağduru çocuklara mentor lazım!

İGEDER’in düzenlediği Eğitimde İnsani, Milli ve Özgün Model Arayışları – I, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi’nde ilk gün konuşmacılarından Kanada Dalhausie Üniveritesi öğretim üyesi Prof. Michael Ungar, çağrılı konuşmacı olarak “Building the Resiliance of Children and Families” (Çocuk ve Ailelerin Toparlanmasının Sağlanması) başlıklı bir sunum yaptı. Ungar konuşmasında zorlu çocukluk dönemi geçiren insanların topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekerek başladı. Bugün çocukların fazlasıyla kimyasal yüklendiğine ve günümüz çocuklarında stres bozukluğu ve hiperaktivitenin arttığına işaret etti. Ungar, dünyanın her bölgesinde çocukların sağlıklı ve mutlu bir çocukluk geçirmesini tehdit eden etmenler olduğuna dikkat çekti. Bu etmenleri; panik, depresyon gibi ruhsal bozukluklar, somatik bozukluklar, madde bağımlılığı, kalp krizi, diyabet ve hafıza kayıpları, erken cinsellik tehlikesi, stres kızgınlık, aile içi şiddet mağduriyeti olarak sıraladı.

Prof. Ungar 0-6 yaş arası bütün çocukların sorumluluk alma, davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşme,güçlü ebeveyn çocuk ilişkisi, güçlü bir kimlik, aile ve bireysel kontrol duygusu, anlamlı bir hayat amacı ve aidiyet duygusuna, güvende olduğu ve desteklendiğini bilmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.


Prof. Dr. Michael Ungar: şiddet gören çocuklara mentor lazım
Prof. Michael Ungar – Delhousie Üniversitesi

Hatalarını telafi etmeyi öğrenen çocuklar kendine güveniyor

Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişiminde yaptığı hatalara da işaret eden Prof Michael Ungar, tüm dünyada çocukların sorumlulukları olduğuna ve zaman zaman onların hata yapmalarının normal olduğuna işaret etti. Ungar, ebeveynleri bu konuda uyarırken çocukların hata yapmalarının normal olduğunu ve yaptıkları hataları tamir etmelerine fırsat verilmesinin onların kişilik gelişimi açısından önemini vurguladı. Ungar, yaptıkları hataları gidermeleri için desteklenen çocukların, kendileriyle gurur duyacaklarını ve ilerleyen süreçlerde yanlış seçimler yaptıklarında ya da başlarına gelen zorlu şartlarla başa çıkmada daha mahir olacaklarını aktardı. Ayrıca yine çocukların kendi kararlarını alabilmeleri için alan tanınmasının gerekliliğini anlattı.


Savaş mağduru çocuklar yeni yaşamlarına daha kolay adapte olabilir

Çocukların doğal afet, savaş gibi zorlu koşullardan daha çok etkilendiklerini ancak toparlanma süreçlerinin yetişkinlere kıyasla daha kolay olduğunu ve dışardan gelen yardımlara daha açık olduğunu kaydeden Ungar, bu konuda Japonya’da yaşanan tsunami sonrası deneyimleri aktardı. Söz konusu keskin yıkımların akabinde çocukların yaşamının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde eskiye/normale döndürülmesinin önemine işaret eden Ungar, kültürel ve sosyal yaşamda çalışmanın çok önemli olduğu Japon toplumunda tsunamiden sadece birkaç gün sonra çocukların prefabrik/mobil okullarda hızlı bir şekilde eğitim hayatlarına geri dönmelerini örnek verdi.

Toplumsal kültürel ve sosyal dinamiklerin göz önünde bulundurularak savaş mağduru Suriyeli mülteci çocuklar için de Kanada’da benzer çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Ungar, bu anlamda mülteci çocukların uyum sürecini hızlandırmak için yapılabilecekleri aktardı.

Aile içi şiddet mağduru çocukları öğretmenleri kurtarıyor


Özellikle aile işi şiddet mağduru çocuklar için okulun çok daha etkili ve önemli olduğunu anlatan Ungar, sorunlu ve dezavantajlı çocuklarda mentorluk ve erken müdahalenin onların hayatında yaratabileceği olumlu yöndeki farkı anlattı. Ungar, konuya ilişkin “Bir mentor hayat kurtarıcı olabilir” dediği konuşmasında yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarından söz etti. Dezavantajlı çocukluk dönemi geçiren yetişkinlerle yürüttükleri çalışmada, katılımcıların “Hayatınızı daha iyi hale getiren değişimi yaratan nedir/kimdir” sorusuna “öğretmen” ve “rehber”lerini işaret ettiklerini kaydetti. Öğretmenlere seslenen Ungar, “40 kişilik bir sınıfta çok az sayıda çocuk derslerini takip etmek, okumak ya da yazmak için sizin mentorluğunuza ihtiyaç duymaz. Hassas, dezavantajlı çocuklar için bu durum farklıdır, uyumadan önce kitap okuma alışkanlığı edindirecek bir ailesi olmayan çocuklar için en büyük ilham kaynağı öğretmenlerdir” dedi.


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.