Cerattepe maden projesi Avrasya kuş göçlerini tehdit ediyor

Artvin’in Cerattepe bölgesi, Avrasya kuş göç yollarının ana dar boğazında bulunuyor. Arı Şahini, Küçük Orman Kartalı ve Yılan Kartalı da dahil olmak üzere her yıl bir milyondan fazla yırtıcı kuşun yolu, Gürcistan’da Batum’dan başlayarak ana göç yolunun devamı olması nedeniyle Cerattepe vadilerinden geçiyor.

Cerattepe maden orojesi Avrasya kuş göçlerini tehdit ediyor

Son haftalarda Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Artvin halkıyla hükümet arasında büyük bir mücadele yaşanıyor. Halkın güçlü bir şekilde karşı çıkmasının nedeni Artvin şehrinin üstündeki Cerattepe’de yapılması planlanan büyük bir maden işletmesi. Önerilen maden alanı Artvin’in önemli dinlenme alanlarından biri ve doğal Karadeniz ormanlarıyla çevrili. Ayrıca bu alan, Avrasya ve Doğu Afrika arasında süzülerek göç eden kuşlar için çok önemli bir dar boğaz olan Çoruh Vadisi’nde yer alıyor. Çoruh Vadisi, sürmekte olan ve planlanan çok büyük madencilik ve hidroelektrik santrali projeleri nedeniyle, 2016 başında Dünya Kuşları Koruma Kurumu tarafından dünyadaki 422 tehlike altındaki önemli kuş alanından biri olarak belirlenmişti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın reddetmesine karşın, Çoruh Vadisi ve Cerattepe, Avrasya kuş yolunun ana dar boğazında bulunuyor. Arı Şahini, Küçük Orman Kartalı ve Yılan Kartalı da dahil olmak üzere her yıl bir milyondan fazla yırtıcı kuşun yolu, Gürcistan’da Batum’dan başlayan ana göç yolunun devamı olması nedeniyle bu vadiden geçiyor. Planlanan madene karşı açılan davadaki uzman raporu, projenin Hatila Milli Parkı’nda biyolojik çeşitlilik kaybı, sucul yaşamın yok olması, içme suyu kaynaklarının kirlenmesi, ormansızlaşma ve doğal ortam (habitat) kaybı gibi yan etkilerini de içeriyordu.
Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç konu hakkında şunları söyledi: “Doğanın korunması için yürütülen en eski halk direnişlerinden biri olan Cerrattepe davası, tek bir madencilik projesini iptal etmek amacıyla 20 yıldan uzun bir süredir devam ediyor. 760 davacı ve 61 avukatla Türkiye tarihindeki doğa koruma konusundaki bu en büyük dava, Yeşil Artvin Derneği’nin koordinasyonuyla bilimsel rapor bulgularına dayanarak açıldı. Bu bölge, bir çok yırtıcı kuş türü de dahil olmak üzere, her yıl bir milyondan fazla göçmen kuşun süzüldüğü göç yolu üzerinde yer alıyor. Maden projesi yerel halkın yoğun direnişine karşın hükümetin desteği ile bir kez daha başlatıldı. Doğa Derneği, Artvin ve Çoruh Vadisi’nin benzersiz biyolojik çeşitliliğini korumak için Artvinlilerin yanında.”


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.