Cinsiyet eşitliği gözeten şirketlerde karlılık yükseliyor

Cinsiyet eşitliği gözeten şirketler daha iyi finansal sonuçlar elde ediyor. Yönetim pozisyonlarında en az yüzde 30 kadın lider bulunan şirketlerin net karı 6 yüzde puan kadar artış gösterebiliyor.

Cinsiyet eşitliği gözeten şirketlerde karlılık yükseliyor

Araştırmaya göre dünyanın en büyük ekonomileri kadın liderlerin yükselişi karşısında geride kalıyor. 91 ülkeden yaklaşık 22 bin organizasyondan sağlanan veriler, şirketlerin çoğunda yönetimindeki kadın liderlerin yüzde 30’un altında kaldığını gösteriyor. Kurumsal hayatta cinsiyet eşitliği konusunda en büyük ilerlemeyi kaydeden ülkeler arasında Bulgaristan, Letonya, Filipinler, Slovenya ve Romanya yer alıyor.

Dünya Kadınlar Günü’nün “Eşitlik Taahhüdü” sponsoru olan denetim ve danışmanlık firması EY, kadınların kurumsal hayattaki yükselişini hızlandırmaya yönelik bağlılığını, The Peterson Institute for International Economics işbirliği ile gerçekleştirdiği araştırma ile pekiştirdi. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına küresel bir çağrı niteliği taşıyan araştırmanın sonuçlarına göre; 91 ülkeden sadece beşindeki şirketlerde kıdemli kadın yönetici oranının yüzde 30’un üzerinde olduğu görüldü. Araştırma, Norveç şirketlerinin yönetim kurullarındaki kadın oranının yüzde 40 olduğunu gösterirken, yönetimde kadın liderlerin yüzde 30’un üzerinde olduğu şirketlerde net karın 6 yüzde puan kadar artış kaydedebildiğini ortaya koyuyor.


Dünya genelinde yaklaşık 22 bin halka açık şirketten elde edilen bilgilere göre; Bulgaristan, Letonya, Filipinler, Slovenya ve Romanya kurumsal hayatta cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına en büyük ilerlemeyi kaydeden ülkeler oldu. Buna göre bu ülkelerde kadın yönetici oranları şöyle; Bulgaristan yüzde 37, Letonya yüzde 36, Filipinler yüzde 33, Slovenya yüzde 33 ve Romanya yüzde 32. Şirketlerin yönetim kurullarında en çok kadın temsiliyeti olan ilk beş ülkenin ise Norveç (%40), Letonya (%25), İtalya (%24), Finlandiya (%23) ve Bulgaristan (%22) olduğu görüldü.


ABD, Çin ve Japonya yüzde 30’luk eşiğin altında

Kurumsal hayatta cinsiyet eşitliği dünya genelinde farklılık gösterse de pek çok ülkede kadın CEO, yönetim kurulu üyesi ve yönetici oranı oranı yüzde 30 eşiğinin altında kalıyor. Araştırmaya göre dünyanın en büyük ekonomileri olan ABD, Çin ve Japonya cinsiyet eşitliği konusunda hiçbir kategoride ilk 10 ülke arasında bulunmuyor.

Konu ile ilgili konuşan EY Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Çamlıca, “Kadınların kurumsal hayatta liderliğe yükselişini teşvik eden şirketler, iş gücünün ve şirket kültürünün sağlamlaşması ile rakiplerine göre avantaj sağlayacak; ekonomik performans bakımından bir adım daha öne geçecek. Cinsiyet eşitliği gözeten şirketler daha iyi finansal sonuçlar elde ediyor. İş dünyası liderleri olarak kendimize cinsiyet eşitliği konusunda yeterince ilerleme kaydedip kaydetmediğimizi sormalıyız” ifadelerini kullandı.


Çamlıca sözlerine şöyle devam etti: “Şirket ve hükümetlerin teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşadığı zorluklar, yönetim ve liderlik kademelerinde cinsiyet eşitliği sağlanması ile aşılacaktır. Cinsiyet eşitliği sağlanması, şirketlerin günümüz koşullarında ayakta kalabilmesi için hayati bir ihtiyaçtır.”


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.