Hastanelerde kaliteli tıbbi cihaz kullanım bilinci

Kalite kavramı hayatımızın her alanında olduğu gibi, tıbbi teknolojiler de büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumunda; yeniden yapılanma anlayışının benimsenmesi ve yetersiz olan sağlık hizmetlerinin önüne geçilmesi kalite kavramının önemini artırmıştır.

Hastanelerde kaliteli tıbbi cihaz kullanım bilinci

ACENDIS Satış Müdürü Mehmet Dinç yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ürünün kalitesi, tüketici ihtiyaçlarını en ekonomik düzeyde karşılamayı amaçlayan mühendislik ve imalat özelliklerinin bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu anlamda hastanelerin tıbbi cihaz seçimlerinde; cihazın performansına ilişkin; arıza sıklığının düşük olması, fiziksel, teknik ve ekonomik boyutlarını çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir.”

Mehmet Dinç sözlerine şunları ekledi: “Cihazın tasarımının ve çalışmasının önceden belirlenmiş standartlara, belgelere ya da hastane personelinin beklentilerine uygunluğu ve satış sonrası hizmetlerde gösterilen özenin de büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Cihazın onarımında gösterilen sürat, uzmanlık ve bu süreçte sağlanan kolaylıklar kaliteli hizmet anlayışının temellerini oluşturmaktadır. ACENDIS’in sahip olduğu 20 yılı aşkın deneyim ve sürdürülebilir kaliteli hizmet anlayışı, işbirliği yapılan hastanelerce takdirle karşılanmakta.”


Hizmet ve ürün kalitesinin ölçülebilirliği

Hizmet kalitesi çok boyutlu bir kavram. Hizmet kalitesinin algılanması, tüketici beklentileri ile gerçekleşen hizmet performansının karşılaştırılması sonucu gerçekleşmekte. Ancak hastanelerde kullanılan cihazların kalitelerinin ölçülebilirliği bazı standartlar ve belgeler ile ölçülebilir olmakta. ACENDIS Satış Müdürü Mehmet Dinç: “Hastalıkların tanısında ve tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların teknik açıdan yeterli olup olmadığını anlamamızı sağlayan bazı belgeler var. Medikal cihazların denetimlerini sağlayan devlet kurumları, ürünlerle ilgili kontrolleri yapmakla yükümlü. Cihazların yönetmelik ve kanunlara uygun olup olmadığı, bu kurumlar tarafından tespit ediliyor. Teknik olarak yeterli olmayan cihazların satışına ve kullanımına izin verilmiyor. Tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin ülke içindeki bazı yönetmeliklere uygun olması piyasada satışının serbest olmasını sağlamaz. Ürünlerin aynı zamanda Avrupa Birliği standartlarına da uygun olması gerekiyor. AB standartlarına uygun olan tıbbi ürünlerin kaliteli olduğu kabul edilmekte. Sağlık alanında tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin kalitesi teşhis ve tedaviyi direkt olarak etkilemekte.” dedi.


Dinç, sözlerine şöyle devam etti: “Tıbbi ürünlerin tüm standartlara uygun olması da aslında tam bir güvence sağlamaz. Bu ürünleri kullanacak kişilerin eğitimlerinin de tam olması gerekmekte. Gerek hastane veya ambulans ortamında gerekse ev ortamında kullanılacak medikal ürünlerin eğitimli ve uzman kişilerin gözetiminde olması gerekmekte. Uzmanlar tarafından kullanıcılara gerekli teknik ve kullanım bilgisi verilmeli, yeteri kadar eğitim yapılmalı. Ürünlerin evrak üzerindeki standartlara uygunluğu kadar kullanımının da kolay olması gerekmekte. Kullanımı kolay olan ve eğitimi detaylı olarak ilgili kişilere verilmiş tıbbi ürünler hastalar için daha çok fayda sağlamaktadır.”

Medikal cihazlarda kalite yönetim sistemi


Avrupa Birliği’nin ürünlerin teknik yapılarıyla ilgili mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için uyguladığı standart bir uygulama olan CE markası (CE belgesi, CE sertifikası) ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasıyla ilgili standartlara uyduğunu gösteren bir işaret olarak kabul edilmektedir. ACENDIS Satış Müdürü Mehmet Dinç: “CE işareti aslında bir kalite belgesi değildir. Üreticinin garanti beyanı olarak kabul edilen ve diğer bir anlamla ürünün pasaportu diye tabir edilen bir sertifikadır. CE işareti olan bir ürün tüketiciler tarafından emniyetli, güvenli ve kaliteli olarak kabul edilmektedir. CE işaretinin faydalarını sıralayacak olursak: CE işaretli ürün AB ülkelerinde serbestçe piyasaya sunulabilir, üreticilerin uluslararası düzeyde pazarlama faaliyetleri yapabilmesini sağlar ve AB teknik mevzuatlarına uygundur. CE işaretli ürünler piyasada güvenli ve kaliteli olarak kabul edilir ve Türkiye’ye ithal edilmek istenen ürünlerde CE işareti olmak zorundadır.” dedi.