Hastanelerde kaliteli tıbbi cihaz kullanım bilinci

Kalite kavramı hayatımızın her alanında olduğu gibi, tıbbi teknolojiler de büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda sağlık hizmetlerinin sunumunda; yeniden yapılanma anlayışının benimsenmesi ve yetersiz olan sağlık hizmetlerinin önüne geçilmesi kalite kavramının önemini artırmıştır.

Hastanelerde kaliteli tıbbi cihaz kullanım bilinci

ACENDIS Satış Müdürü Mehmet Dinç yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ürünün kalitesi, tüketici ihtiyaçlarını en ekonomik düzeyde karşılamayı amaçlayan mühendislik ve imalat özelliklerinin bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu anlamda hastanelerin tıbbi cihaz seçimlerinde; cihazın performansına ilişkin; arıza sıklığının düşük olması, fiziksel, teknik ve ekonomik boyutlarını çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir.”

Mehmet Dinç sözlerine şunları ekledi: “Cihazın tasarımının ve çalışmasının önceden belirlenmiş standartlara, belgelere ya da hastane personelinin beklentilerine uygunluğu ve satış sonrası hizmetlerde gösterilen özenin de büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Cihazın onarımında gösterilen sürat, uzmanlık ve bu süreçte sağlanan kolaylıklar kaliteli hizmet anlayışının temellerini oluşturmaktadır. ACENDIS’in sahip olduğu 20 yılı aşkın deneyim ve sürdürülebilir kaliteli hizmet anlayışı, işbirliği yapılan hastanelerce takdirle karşılanmakta.”


Hizmet ve ürün kalitesinin ölçülebilirliği

Hizmet kalitesi çok boyutlu bir kavram. Hizmet kalitesinin algılanması, tüketici beklentileri ile gerçekleşen hizmet performansının karşılaştırılması sonucu gerçekleşmekte. Ancak hastanelerde kullanılan cihazların kalitelerinin ölçülebilirliği bazı standartlar ve belgeler ile ölçülebilir olmakta. ACENDIS Satış Müdürü Mehmet Dinç: “Hastalıkların tanısında ve tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların teknik açıdan yeterli olup olmadığını anlamamızı sağlayan bazı belgeler var. Medikal cihazların denetimlerini sağlayan devlet kurumları, ürünlerle ilgili kontrolleri yapmakla yükümlü. Cihazların yönetmelik ve kanunlara uygun olup olmadığı, bu kurumlar tarafından tespit ediliyor. Teknik olarak yeterli olmayan cihazların satışına ve kullanımına izin verilmiyor. Tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin ülke içindeki bazı yönetmeliklere uygun olması piyasada satışının serbest olmasını sağlamaz. Ürünlerin aynı zamanda Avrupa Birliği standartlarına da uygun olması gerekiyor. AB standartlarına uygun olan tıbbi ürünlerin kaliteli olduğu kabul edilmekte. Sağlık alanında tıbbi cihazların ve medikal ürünlerin kalitesi teşhis ve tedaviyi direkt olarak etkilemekte.” dedi.


Dinç, sözlerine şöyle devam etti: “Tıbbi ürünlerin tüm standartlara uygun olması da aslında tam bir güvence sağlamaz. Bu ürünleri kullanacak kişilerin eğitimlerinin de tam olması gerekmekte. Gerek hastane veya ambulans ortamında gerekse ev ortamında kullanılacak medikal ürünlerin eğitimli ve uzman kişilerin gözetiminde olması gerekmekte. Uzmanlar tarafından kullanıcılara gerekli teknik ve kullanım bilgisi verilmeli, yeteri kadar eğitim yapılmalı. Ürünlerin evrak üzerindeki standartlara uygunluğu kadar kullanımının da kolay olması gerekmekte. Kullanımı kolay olan ve eğitimi detaylı olarak ilgili kişilere verilmiş tıbbi ürünler hastalar için daha çok fayda sağlamaktadır.”

Medikal cihazlarda kalite yönetim sistemi


Avrupa Birliği’nin ürünlerin teknik yapılarıyla ilgili mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için uyguladığı standart bir uygulama olan CE markası (CE belgesi, CE sertifikası) ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasıyla ilgili standartlara uyduğunu gösteren bir işaret olarak kabul edilmektedir. ACENDIS Satış Müdürü Mehmet Dinç: “CE işareti aslında bir kalite belgesi değildir. Üreticinin garanti beyanı olarak kabul edilen ve diğer bir anlamla ürünün pasaportu diye tabir edilen bir sertifikadır. CE işareti olan bir ürün tüketiciler tarafından emniyetli, güvenli ve kaliteli olarak kabul edilmektedir. CE işaretinin faydalarını sıralayacak olursak: CE işaretli ürün AB ülkelerinde serbestçe piyasaya sunulabilir, üreticilerin uluslararası düzeyde pazarlama faaliyetleri yapabilmesini sağlar ve AB teknik mevzuatlarına uygundur. CE işaretli ürünler piyasada güvenli ve kaliteli olarak kabul edilir ve Türkiye’ye ithal edilmek istenen ürünlerde CE işareti olmak zorundadır.” dedi.


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.