Selçuklu’dan günümüze seramik ve çini sanatı

Pera Müzesi, geçmişten bugüne seramik ve çini sanatının farklı açılardan ele alındığı, alanın önemli akademisyen ve sanatçılarının konuşmacı olarak katılacağı bir sempozyum düzenliyor. “Seramik Sanatında Dün ve Bugün” başlığını taşıyan sempozyum 12 Mart Cumartesi günü 10:30 – 16:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Selçuklu'dan günümüze Seramik ve Çini sanatı

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu kapsamında 12 Mart Cumartesi günü “Seramik Sanatında Dün ve Bugün” başlıklı bir sempozyum düzenliyor. İki oturum olarak planlanan sempozyumun ilk bölümünde Selçuklu ve Osmanlı dönemi seramik ve çini sanatı, ikinci bölümde ise seramik sanatı ve güncel sanat ilişkisinin üzerinde durularak geleneksel seramik sanatının günümüze etkileri tartışılacak.

Sempozyumun sabah oturumunda, son olarak Ege Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Gönül Öney “Büyük Selçuklu Tarihi Kaynaklarından İzlediğimiz Çini ve Seramikleri Süsleyen Hatunlar” başlıklı bir konuşma yapacak.


Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sevinç Gök Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’na Genel Bir Bakış” sunacak. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı ise “Osmanlı’da Çini Soba Kullanımı ve Kütahya’dan Örnekler”i anlatacak.

Öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Vedat Kacar “Geleneksel Çizgide Çağdaş Söylem” başlıklı bir konuşma yapacak.


Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi Prof. Dr. Sıdıka Sibel Sevim “Seramik Sanatında Geleneksel Çini Motiflerinin Çağdaş Yorumu ve Eskişehir Seramik Parkı Örneği”ni sunacak. Sanatçı Elif Uras‘ın Gelenekselden Modern’e İznik: Sermaye, Emek ve Kadın” başlıklı konuşmasını Burçak Bingöl’ün Seramik Yapmak Ya Da Yapmamak” başlıklı bildirisi takip edecek.

Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu, 1980’li yıllarda oluşturulmaya başlandı ve yıllar içinde genişleyip zenginleşerek günümüze ulaştı. Bugün bünyesinde çeşitli dönem ve türlerden 1000 civarında eseri barındıran koleksiyon, Osmanlı kültürünün nispeten gölgede kalmış yaratıcılık alanını önemli örneklerle temsil ediyor ve özellikle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir zaman dilimi içinde Kütahya çini ve seramik sanatı gelişim çizgisinin, ayrıntılı bir biçimde izlenmesine olanak sağlıyor.


Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek konferans ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır.

Pera Eğitim çocuklara ışığın ressamını ve Balkan sanatını tanıtıyor