Duygular: Hayatta yönümüzü belirleyen işaretçiler

Bir duyguyu hissetmeyi ya da hissetmemeyi seçemezsiniz. Duygular kişiseldir. Duyguyu neden hissettiğinizden çok, o duyguyla neler yaptığınız ve nasıl davrandığınızdır önemli olan…

Duygular, bizi biz yapan özelliklerimiz. Kendimizi iyi ya da kötü hissetmemize neden olurlar.

Duygular, bizi biz yapan özelliklerimiz. Kendimizi iyi ya da kötü hissetmemize neden olurlar. Duygular yaşamın rengidir ve duygusuz bir yaşam düşünülemez. Ancak duygular insanın iç dünyasının aynası olmasına karşın, genellikle anlamı, değeri, yol göstericiliği üzerine fazla düşünmeyiz. Oysa kendini tanımak isteyen kişi yaşadığı duyguyu ve anlamını ve bu duyguyu yaşamasına sebep olan kişilik özelliklerinin neler olduğunu anlamaya çalışmalıdır.

Duygu nedir?

İnsanların daha çok hangi duyguları yaşayacağını belirleyen en önemli etkenin kişilik özellikleri olduğunu söyleyen Reem Nöroloji Merkezi Kurucusu Nörolog Mehmet Yavuz duyguların önemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.


Duygu, bireyin ruh halinde içsel ve çevresel tesirlerin etkileşimiyle oluşan kompleks psiko-fizyolojik bir değişimdir. Kişiye özgü sağlık duyusunu belirleyen temel faktördür ve insanın günlük yaşamında merkezi bir rol oynar. Duygu, Latince hareket etmek anlamını taşımaktadır ve evrenseldir. Her duygu bizi bir şekilde hareket etmeye hazırlar. Duygularımız, tehlike, acı bir kayıp, zorluklara karşı hedefe doğru ilerleme, bağlanma, aile kurma gibi sadece akılla hareket edilmeyecek durum ve görevlerde yol göstericidir.

Duygularımızı olumlu-pozitif ve olumsuz-negatif duygular olarak iki boyutta değerlendirebiliriz.

Heyecan, mutluluk, neşe, iyimserlik gibi duyguları pozitif, keder, üzüntü, korku, kızgınlık, öfke, şiddet, kıskançlık gibi duyguları ise negatif olarak tanımlayabiliriz. Örnek olarak; kendimizi iyi hissettiğimizde yaşadığımız en temel duygu durumlarından biri neşeli olma halidir. Kişi yaptığı şeyden keyif aldığında mutluluk otomatik olarak ortaya çıkar. Ayrıca takdir edildiğimizde, güvende hissettiğimizde, gurur duyduğumuzda da kendimizi çok iyi hissederiz ve bu güzel duygular yaşamımıza yansır.

Olumsuz duyguların etkisi daha yüksek

Evde, iş yaşamında, sosyal ortamlarda, hatta evliliklerde, yaşadığımız sorunlarının ayrılmaz parçası olumsuz duygular ve etkileri…. Kişisel yaşam öyküsünde olumsuz duyguları besleyen yaşantıların çok olması, bu duyguların etkisinin katlanarak artmasına neden oluyor ve baş edilmesi zor bir hal alabiliyor.

Kaygı, korku, öfke, üzüntü gibi olumsuz duyguları ne sıklıkta, şiddette ve özellikle hangi zaman ve ortamlarda yaşadığınıza dikkat etmeli ve farkında olmalısınız. Eğer yoğun yaşıyorsanız, yaşam kalitenizi artırmak için hayatınızda yeni kararlar almalı ve düzenlemeler yapmalısınız.


Kadınların cinsel isteksizliğini tetikleyebilecek 12 sorun

Duygular yaşamın rengidir ve duygusuz bir yaşam düşünülemez. Duygular, hayatta yönümüzü belirleyen önemli işaretçilerdir.

İnsan hiçbir zaman saf ve tek bir duygu yaşamaz

Hissettiklerimiz her zaman birçok duygunun karışımından oluşur. Duygularımızı mümkün olduğu kadar ayrıştırmak, ve temel duygularımızı tanımak, insanın kendisini anlamasında çok önemlidir. Temel duygusal kalıplarımızla, sağlıklı duyguları birbirinden ayırdığımızda ve hayatımızda duygusal bir denge kurduğumuzda daha mutlu bir yaşam sürebiliriz.

Diğer bir konu da duyguların türünün yanı sıra şiddetidir. Örneğin hafif derecede öfke bıkkınlık, orta derecede öfke rahatsızlık engellenmişlik, yoğun öfke ise nefret ve şiddet şeklinde hissedilebilir.

Duygular ne işe yarar?

Duygular birer habercidir, insanın iyi veya kötü hissetmesine neden olurlar. Ancak kesinlikle insanı iyi veya kötü yapmazlar. Bununla birlikte, pozitif duygular hedef odaklı davranışlarımızı motive eder ve güçlendirir, negatif duygular ise yoğun yaşandığı taktirde algı bozukluğu, isteksizlik, verimsizlik, konsantrasyon kayıpları, odaklanamama gibi sorunlar yaratarak hayatımızı olumsuz etkiler.

Duygu, düşünce değildir dolayısıyla doğrusu ve yanlışı yoktur

Duyguları, davranış gibi algılamak sık yapılan bir hatadır. Bir davranışı yapmayı ya da yapmamayı seçebilirsiniz. Fakat bir duyguyu hissetmeyi ya da hissetmemeyi seçemezsiniz. Duygular kişiseldir ve bir duyguyu neden hissettiğinizden daha çok o duyguyla neler yaptığınız ve nasıl davrandığınız önemlidir.

Çoğu zaman olumsuz duygularımızın neden olabileceği davranışlardan çekiniriz ve onları yok saymaya, bastırmaya çalışırız. Bunu yaptıkça da kendimize yabancılaşırız. Ancak duygularımızı anlayabilir, doğru analiz edebilirsek daha güzel ve mutlu bir hayata adım atabiliriz. Uzmanların günümüzde yapmaya çalıştıkları şey duygunun yerine aklı koymak değil, ikisi arasındaki akıllı dengeyi bulmaya çalışmaktır. Duygularımızın hepsi akla uygun olsaydı, yaşam bu kadar güzel olmazdı. Mantık hayatımızın sağlam temellerini oluştururken, duygularımız kadife yumuşaklığıyla ruhumuzu renk renk çiçeklerle sarmaktadır.


Duygular insanlara yardım edecek gizli güce sahiptir ve kendi adımıza doğru kararlar almamızı sağlar. Ayrıca insanları birbirine bağlama gücüne sahiptir ancak kişi, kendisiyle birlikte, çevresindeki insanların sahip olduğu duyguları da tanımaya çalışmalıdır.

Duygusal Bağımlılıklar