Fark Yaratanlar: Sıra dışı kişilerin olağanüstü öyküler programı

Sabancı Vakfı “Fark Yaratanlar” Programı ile Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak insanlarda farkındalık yaratmak, daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik ederek ilham vermeyi amaçlıyor.

Fark Yaratanlar Programı: Tik Tourette Sendromu’nu Türkiye’ye anlatıyor

Sabancı Vakfı‘nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı Fark Yaratanlar programı, yedinci sezonuyla devam ediyor. Fark yaratan çalışmaların kısa videolarının hazırlanarak internet ortamında paylaşılmasına dayanan “Fark Yaratanlar” programı, çalışmaların izleyenlere ilham vermesini, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmayı amaçlıyor.

Fark yaratan kimdir? 

 • Çevresindeki sorunlara duyarsız kalmayan
 • Sorunlar karşısında çözümün parçası olmayı seçen
 • Hikayesiyle çevresine ilham veren
 • Aktif vatandaşlık örneği sergileyen

Fark Yaratan Neler Yapar?

 • Çevreyi korur
 • Eğitim – Öğrenime destek verir
 • Ekonomik gelişimi sağlar
 • Kültür – Sanata katkıda bulunur.
 • Halkın sağlığını destekler
 • Toplumsal adaleti geliştirir.
 • Yurttaşların katılımını teşvik eder.

Fark yaratanlara nasıl başvuru yapılır?

Başvuru Formu doldurulur (Kişi isterse kendini de aday gösterebilir).

Fark Yaratan Nasıl Seçilir?

Ön değerlendirme yapılır. Değerlendirme kurulu tarafından seçilir.

Sonra ne oluyor?

Fark Yaratan’ın hikayesi videolaştırılır. Videolar sosyal medya ve haber mecralarında yayınlanır

Fark Yaratan Olmak Kişiye Ne Kazandırır?

Fark Yaratanlar ağının içine girer. Diğer Fark Yaratanlar’la ortak çalışma imkanı bulur.

Fark Yaratanlar projesi kapsamında seçilenlerin videoları Sabancı Vakfı’nın mali katkısı ile hazırlanmaktadır. Fark Yaratan adayların çalışmaları ve görüşleri herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş veya tutumunu yansıtmamaktadır.

Tiyatro terapisiyle şizofreni hastalarını hayata bağladı

Yedinci sezonun ondördüncü Fark Yaratan’ı, şizofreni tanısı koyulmuş hastalara tiyatro terapisi uygulayarak onları hayata adapte eden etkili bir yöntemi Aksaray’da uygulayan Basri Köylü oldu.

Aksaray Devlet Hastanesi’nde görevli bir psikiyatri uzmanı, aynı zamanda tiyatrocu olan Basri Köylü şizofreni hastalarının sesini duyurmak, tedavisine katkıda bulunmak ve bu hastalara karşı oluşan ön yargılarla mücadele etmek amacıyla geliştirdiği projesini 1 yıl önce hayata geçirdi. Tamamı şizofreni hastalarından oluşan “Ben de Varım” adlı tiyatro grubunu kurdu ve şizofreni tanısı koyulmuş 30 hastaya tiyatro terapisi uygulamaya başladı. Uygulamadan birkaç ay sonra hastalarda değişimler fark edilmeye başladı ve birçok hastanın da ilaçlı tedavisi en asgari seviyelere indirildi.

Hastaların sosyal hayata katılmasında ilaç tedavisinden daha etkili bir yöntem

Ağırlıklı olarak doğaçlama çalışan ‘Ben De Varım’ Tiyatro Topluluğu’nda hayata dair konular seçiliyor, hastalar ‘bu hayatta ben de varım’ mesajı vererek kendilerini ifade ediyor. Topluluk 1 yıl içinde birçok ilde 20 gösteri sahneledi. Normalde 5 dakika bile sohbet edemeyen hastalar saatlerce prova yaparak gösterilere hazırlandı. Bu önemli girişim, bir tiyatro oyunuyla egzersiz yapan hastaların iletişim kurmaya başladığını, kendilerini bir köşede izole eden ve herhangi bir aktiviteye katılmakta güçlük çeken kişilerin doğru uygulamalarla teşvik edilerek sosyalleşebildiğini gösterdi.

Basri Köylü Türkiye’de pek de denenmeyen bir tedavi yöntemi olan tiyatro terapisini kullanarak şizofreni hastalarının sosyal hayata katılmasında ilaç tedavisinden daha etkili bir yöntem olduğunu gösterdi. Aynı zamanda toplumdaki önyargıların kırılmasına yardımcı oldu. Köylü, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde kalıcı bir tiyatro grubu kurmayı hedefliyor.

Hem şizofreni hastalarının ve ailelerinin hayatında, hem de psikiyatri dünyasında fark yaratan Basri Köylü’nün hikayesi 29 Nisan 2016 tarihinden itibaren, www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org internet sitelerinin yanı sıra Facebook, Twitter ve Youtube’da yayında olacak.

Akciğer kanserinin 4 önemli öncül belirtisi nedir?