Fark Yaratanlar: Sıra dışı kişilerin olağanüstü öyküler programı

Sabancı Vakfı “Fark Yaratanlar” Programı ile Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak insanlarda farkındalık yaratmak, daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik ederek ilham vermeyi amaçlıyor.

Fark Yaratanlar Programı: Tik Tourette Sendromu’nu Türkiye’ye anlatıyor

Sabancı Vakfı‘nın toplumsal sorunlara çözüm üreten “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı Fark Yaratanlar programı, yedinci sezonuyla devam ediyor. Fark yaratan çalışmaların kısa videolarının hazırlanarak internet ortamında paylaşılmasına dayanan “Fark Yaratanlar” programı, çalışmaların izleyenlere ilham vermesini, bu sayede toplumsal gelişmeye aktif katılımı artırmayı amaçlıyor.

Fark yaratan kimdir? 


 • Çevresindeki sorunlara duyarsız kalmayan
 • Sorunlar karşısında çözümün parçası olmayı seçen
 • Hikayesiyle çevresine ilham veren
 • Aktif vatandaşlık örneği sergileyen

Fark Yaratan Neler Yapar?

 • Çevreyi korur
 • Eğitim – Öğrenime destek verir
 • Ekonomik gelişimi sağlar
 • Kültür – Sanata katkıda bulunur.
 • Halkın sağlığını destekler
 • Toplumsal adaleti geliştirir.
 • Yurttaşların katılımını teşvik eder.

Fark yaratanlara nasıl başvuru yapılır?

Başvuru Formu doldurulur (Kişi isterse kendini de aday gösterebilir).

Fark Yaratan Nasıl Seçilir?

Ön değerlendirme yapılır. Değerlendirme kurulu tarafından seçilir.

Sonra ne oluyor?

Fark Yaratan’ın hikayesi videolaştırılır. Videolar sosyal medya ve haber mecralarında yayınlanır


Fark Yaratan Olmak Kişiye Ne Kazandırır?

Fark Yaratanlar ağının içine girer. Diğer Fark Yaratanlar’la ortak çalışma imkanı bulur.

Fark Yaratanlar projesi kapsamında seçilenlerin videoları Sabancı Vakfı’nın mali katkısı ile hazırlanmaktadır. Fark Yaratan adayların çalışmaları ve görüşleri herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş veya tutumunu yansıtmamaktadır.

Tiyatro terapisiyle şizofreni hastalarını hayata bağladı

Yedinci sezonun ondördüncü Fark Yaratan’ı, şizofreni tanısı koyulmuş hastalara tiyatro terapisi uygulayarak onları hayata adapte eden etkili bir yöntemi Aksaray’da uygulayan Basri Köylü oldu.

Aksaray Devlet Hastanesi’nde görevli bir psikiyatri uzmanı, aynı zamanda tiyatrocu olan Basri Köylü şizofreni hastalarının sesini duyurmak, tedavisine katkıda bulunmak ve bu hastalara karşı oluşan ön yargılarla mücadele etmek amacıyla geliştirdiği projesini 1 yıl önce hayata geçirdi. Tamamı şizofreni hastalarından oluşan “Ben de Varım” adlı tiyatro grubunu kurdu ve şizofreni tanısı koyulmuş 30 hastaya tiyatro terapisi uygulamaya başladı. Uygulamadan birkaç ay sonra hastalarda değişimler fark edilmeye başladı ve birçok hastanın da ilaçlı tedavisi en asgari seviyelere indirildi.

Hastaların sosyal hayata katılmasında ilaç tedavisinden daha etkili bir yöntem

Ağırlıklı olarak doğaçlama çalışan ‘Ben De Varım’ Tiyatro Topluluğu’nda hayata dair konular seçiliyor, hastalar ‘bu hayatta ben de varım’ mesajı vererek kendilerini ifade ediyor. Topluluk 1 yıl içinde birçok ilde 20 gösteri sahneledi. Normalde 5 dakika bile sohbet edemeyen hastalar saatlerce prova yaparak gösterilere hazırlandı. Bu önemli girişim, bir tiyatro oyunuyla egzersiz yapan hastaların iletişim kurmaya başladığını, kendilerini bir köşede izole eden ve herhangi bir aktiviteye katılmakta güçlük çeken kişilerin doğru uygulamalarla teşvik edilerek sosyalleşebildiğini gösterdi.

Basri Köylü Türkiye’de pek de denenmeyen bir tedavi yöntemi olan tiyatro terapisini kullanarak şizofreni hastalarının sosyal hayata katılmasında ilaç tedavisinden daha etkili bir yöntem olduğunu gösterdi. Aynı zamanda toplumdaki önyargıların kırılmasına yardımcı oldu. Köylü, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde kalıcı bir tiyatro grubu kurmayı hedefliyor.


Hem şizofreni hastalarının ve ailelerinin hayatında, hem de psikiyatri dünyasında fark yaratan Basri Köylü’nün hikayesi 29 Nisan 2016 tarihinden itibaren, www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org internet sitelerinin yanı sıra Facebook, Twitter ve Youtube’da yayında olacak.

Akciğer kanserinin 4 önemli öncül belirtisi nedir?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.