Geçici istihdam ile kariyer olur mu demeyin!

Küresel iş dünyasında yeni trend geçici istihdam… Esnek çalışma saatleri ve daha çok deneyim imkanı, geçici istihdamı cazibeli kılan en önemli sebepler arasında.

Küresel iş dünyasında yeni trend geçici istihdam... Esnek çalışma saatleri ve daha çok deneyim imkanı, geçici istihdamı cazibeli kılan en önemli sebepler arasında.

Geçici istihdam ile kariyer olur mu?

Araştırmaya göre işveren ve çalışanlar kalıcı başarıyı geçici istihdamda buluyor. Engellenemez bir hızla değişen dünya düzeni, iş dinamiklerini de yeniden yapılandırıyor. Dünya genelinde hızla yayılan geçici istihdam, yönetici ya da çalışan kariyerini farklı profilde iş deneyimlerine yönlendiriyor. Klasik çalışma profilleri, yeni ve çok daha dinamik boyutlara taşınıyor.

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Michael Page tarafından dünyanın farklı coğrafyalarındaki 65 ülkede yapılan ve Nisan ayında sonuçlanan “Geçici İstihdam Araştırması” dönemsel çalışan ve geçici kontratlı profesyonel manzarasının değişmekte olduğunu gösteriyor. Son yıllarda geçici istihdamla çalışan yöneticilerin % 67’si ve dönemlik çalışanların %47’si kariyerlerinde ilerleme kaydettiklerini söylüyor. Araştırma geçici istihdamda iş tatminin globalde %75 civarı olduğunu gösteriyor. Bu uluslararası araştırma, süreli kontratla istihdam edilen 1,954 yönetici ve 4.092 çalışan ile yapılan görüşmelerin analizlerine dayanıyor.


Türkiye’de geçici istihdama bakış nasıl?

Michael Page Türkiye Genel Müdürü Hugo Campo; “Artık çalışanların bir iş yerinde geçirdiği sürenin uzunluğu değil, belirli zaman diliminde ortaya koyduğu performans önem kazanıyor. Henüz Türkiye’de iş çevreleri geçici kontratlı çalışma sistemine mesafeli yaklaşsa da, geçici istihdam devrimi dünyayı kasıp kavurmaya başladı bile.” diyor.


Dönemlik – süreli çalışanların sektörlere göre dağılımı bankacılık/finans %13, Endüstriyel Üretim %11, Teknoloji %9, Sağlık %6. Geçici istihdamda %71 i iki yıl ve üzeri çalışırken, %44’ü beş yıl ve fazlası bir süre geçici işlerde çalışıyor. Geçici kontratla veya proje bazlı çalışanların %54’ü erkek ve %46’sı kadınlardan oluşuyor. Bu yeni akıma ayak uyduran çalışanların yaş ortalaması 42 ve %65’inin 10 yıldan fazla iş deneyimine sahip olduğu gözleniyor.

Esnek çalışma şartları geçici istihdamı ilgi çekici kılıyor

Yüzde yetmişine yakını lisans mezunu olan gruba neden alışılagelmiş uzun süreli bağlılıkları tercih etmek yerine bu şekilde çalıştıkları sorulduğunda büyük bir çoğunluğu bu soruya çalışma şartlarındaki esnekliğin cazibesi şeklinde cevap veriyor. %61’lik bir bölüm geçici kontratla çalışmanın çok daha kompleks olduğunu ve daha fazla otonomi gerektirdiğini söylese de esnek çalışma saatleri bu trendin katlanarak büyümesini sağlıyor.

Artık kalıcı çalışanlar yerlerini geçici olanlara bırakıyor


Şirketler de bu durumdan oldukça memnun görünüyorlar. Araştırma yapılan şirketlerin %40’ı eskiden kalıcı olarak gördükleri pozisyonlara artık sözleşmeli çalışanlar getirmeyi tercih ediyor. Bu durumun firmalara getirebileceği sıkıntıları ise %58’i şirket içi eğitimlerle çözüyor. Türkiye’de henüz sürekli işin cazibesi yerini koruyor. Ancak dünyada finans, muhasebe, mühendislik, satın alma ve tedarik zinciri sektörleri kalıcı başarıyı geçici istihdamda buluyor.

Y kuşağı çalışanlar neden ofis değişikliği istiyor?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.