Geçici istihdam ile kariyer olur mu demeyin!

Küresel iş dünyasında yeni trend geçici istihdam… Esnek çalışma saatleri ve daha çok deneyim imkanı, geçici istihdamı cazibeli kılan en önemli sebepler arasında.

Küresel iş dünyasında yeni trend geçici istihdam... Esnek çalışma saatleri ve daha çok deneyim imkanı, geçici istihdamı cazibeli kılan en önemli sebepler arasında.

Geçici istihdam ile kariyer olur mu?

Araştırmaya göre işveren ve çalışanlar kalıcı başarıyı geçici istihdamda buluyor. Engellenemez bir hızla değişen dünya düzeni, iş dinamiklerini de yeniden yapılandırıyor. Dünya genelinde hızla yayılan geçici istihdam, yönetici ya da çalışan kariyerini farklı profilde iş deneyimlerine yönlendiriyor. Klasik çalışma profilleri, yeni ve çok daha dinamik boyutlara taşınıyor.

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Michael Page tarafından dünyanın farklı coğrafyalarındaki 65 ülkede yapılan ve Nisan ayında sonuçlanan “Geçici İstihdam Araştırması” dönemsel çalışan ve geçici kontratlı profesyonel manzarasının değişmekte olduğunu gösteriyor. Son yıllarda geçici istihdamla çalışan yöneticilerin % 67’si ve dönemlik çalışanların %47’si kariyerlerinde ilerleme kaydettiklerini söylüyor. Araştırma geçici istihdamda iş tatminin globalde %75 civarı olduğunu gösteriyor. Bu uluslararası araştırma, süreli kontratla istihdam edilen 1,954 yönetici ve 4.092 çalışan ile yapılan görüşmelerin analizlerine dayanıyor.


Türkiye’de geçici istihdama bakış nasıl?

Michael Page Türkiye Genel Müdürü Hugo Campo; “Artık çalışanların bir iş yerinde geçirdiği sürenin uzunluğu değil, belirli zaman diliminde ortaya koyduğu performans önem kazanıyor. Henüz Türkiye’de iş çevreleri geçici kontratlı çalışma sistemine mesafeli yaklaşsa da, geçici istihdam devrimi dünyayı kasıp kavurmaya başladı bile.” diyor.


Dönemlik – süreli çalışanların sektörlere göre dağılımı bankacılık/finans %13, Endüstriyel Üretim %11, Teknoloji %9, Sağlık %6. Geçici istihdamda %71 i iki yıl ve üzeri çalışırken, %44’ü beş yıl ve fazlası bir süre geçici işlerde çalışıyor. Geçici kontratla veya proje bazlı çalışanların %54’ü erkek ve %46’sı kadınlardan oluşuyor. Bu yeni akıma ayak uyduran çalışanların yaş ortalaması 42 ve %65’inin 10 yıldan fazla iş deneyimine sahip olduğu gözleniyor.

Esnek çalışma şartları geçici istihdamı ilgi çekici kılıyor

Yüzde yetmişine yakını lisans mezunu olan gruba neden alışılagelmiş uzun süreli bağlılıkları tercih etmek yerine bu şekilde çalıştıkları sorulduğunda büyük bir çoğunluğu bu soruya çalışma şartlarındaki esnekliğin cazibesi şeklinde cevap veriyor. %61’lik bir bölüm geçici kontratla çalışmanın çok daha kompleks olduğunu ve daha fazla otonomi gerektirdiğini söylese de esnek çalışma saatleri bu trendin katlanarak büyümesini sağlıyor.

Artık kalıcı çalışanlar yerlerini geçici olanlara bırakıyor


Şirketler de bu durumdan oldukça memnun görünüyorlar. Araştırma yapılan şirketlerin %40’ı eskiden kalıcı olarak gördükleri pozisyonlara artık sözleşmeli çalışanlar getirmeyi tercih ediyor. Bu durumun firmalara getirebileceği sıkıntıları ise %58’i şirket içi eğitimlerle çözüyor. Türkiye’de henüz sürekli işin cazibesi yerini koruyor. Ancak dünyada finans, muhasebe, mühendislik, satın alma ve tedarik zinciri sektörleri kalıcı başarıyı geçici istihdamda buluyor.

Y kuşağı çalışanlar neden ofis değişikliği istiyor?