TEOG başarısı, hayat başarısının önüne geçmemeli!

TEOG sınavı sona erdi. Ailelerin dışarıda, öğrencilerin içeride ter döktüğü sınav sonrasında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TEOG öncesinde olduğu kadar sınav sonrasında da ailelerin çocuklarına yaklaşımları çok önemli ve bu süreçte ailelere büyük sorumluluklar düşüyor.

teog başarısı hayat başarısının önüne geçmemeli aileler veliler nasıl davranmalı

TEOG başarısı, hayat başarısının önüne geçmemeli!

Sınavdan umduğunu bulamayan öğrenciler ailelerinden görecekleri tepki ile ilgili kaygı yaşıyor. Peki, bu durum karşısında ailelerin beklenti ve tutumu nasıl olmalı? Eğitimci Melike İlerisoy, bu süreçte aileleri daha dikkatli olması konusunda uyarırken, sınav başarısının hayat başarısının önüne geçmemesi gerektiğini söylüyor

Bir milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiren Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş – TEOG ikinci dönem sınavı, bu yıl 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde sona erdi. Öğrencilerin geleceğini belirleyecek sınav sonrasında ailelere önemli görevler düşüyor. Yapılan araştırmalar, anne – babaların öğrenci başarısına ilişkin beklentilerinin öğrencilerin benlik algısı düzeylerini etkilediğini ortaya koyuyor.


Çocuklarınızın yeteneklerine uygun hedefler koyun

Sınavlardaki başarı ve başarısızlık durumunun, özellikle kimlik oluşumu süreci açısından çok önemli. Öğrencilerin benlik algısında oluşacak olumlu veya olumsuz etkilerin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Özellikle sınav sistemlerinin sonuç odaklı olması, ailelerin peşin hüküm vermesine neden oluyor. Bunun için sürecin doğru şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Aileler çocuklarının zeka ve özelliklerini bilerek, onları tanıyarak, yeteneklerine uygun düzeyde başarı bekleyerek daha adil davranabilirler.

Çocuklarınızı başka çocuklarla kıyaslamayın


Ailelerin kendi yaşamlarında ulaşamadıkları hedeflere, çocuklarının ulaşmasını beklemesi, gelen başarıyı veya başarısızlığı kendi hayatlarının bir uzantısı olarak görmesi sağlıklı bir yaklaşım değildir. Bu noktada en çok yapılan hatalardan biri de kıyaslamadır. Aileler çocuğun motivasyonunu artırmak amacıyla, çocuklarını gerek kardeşleri gerekse arkadaşlarıyla kıyaslar. Bu yaklaşım doğru olmadığı gibi çocuklarımızın çalışmalarının da sekteye uğramasına neden olabilir. Bunun yerine bir önceki sınav ile bir sonraki sınav arasındaki gelişmeye bakarak, çocuğunuzu kendi içinde değerlendirerek motive edebilirsiniz.


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.