Terörle mücadelede TSK’ya yeni yetkiler geliyor

Başbakan’ın yazılı emriyle terörle mücadele operasyonlarını yürüten TSK, yeni bir yasal yetki ve korumayla donatılacak. Yeni yasal düzenlemeyle askerlere işledikleri iddia edilecek suçlara karşı koruma getirilecek.

Başbakan'ın yazılı emriyle terörle mücadele operasyonlarını yürüten TSK, yeni bir yasal yetki ve korumayla donatılacak. Yeni yasal düzenlemeyle askerlere işledikleri iddia edilecek suçlara karşı koruma getirilecek.

Ankara, terörle mücadelede yeni bir dönem başlatıyor. Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni yasayla TSK, terörle mücadele için, aynı sınır ötesi tezkerelerinde olduğu gibi özel olarak yetkilendirilecek, ayrıca teröristle mücadelesi nedeniyle bir askerin yargılanması gündeme gelirse, soruşturma Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı’nın onayına bağlı olacak.

Yasa metnine, “Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu’nun kararı, Başbakan’ın direktifi ile terör tehdidi ile karşı karşıya kalınan (belirlenecek) bölgelerde, (belirlenecek) yöntemlerle, (belirlenecek) sürede mücadele yapmaya yetkilidir” ifadesinin konulması planlanıyor.

Böylece TSK, terörle mücadelede tam yetki ve koruma zırhıyla donatılmış olacak.  Buna göre, yeni yasal düzenleme, polisin yeterli olmadığı durumda askerin müdahale yetkisini veren eski EMASYA protokolü gibi olmayacak. Güvenlik özgürlük dengesi gözetilecek ancak teröristle mücadelenin en etkili şekilde yapılması sağlanacak.


TSK’nın terörle mücadele operasyonları kapsamında hazırlanan yasal düzenlemenin iki önemli boyutu var: Birincisi yetkilendirme. Aynı sınır ötesi tezkelerinde olduğu gibi yetkilendirmenin süresi, hangi bölgelerde geçerli olacağı yeri ve hangi yöntemleri kapsayacağı…


Düzenlemenin diğer boyutu ise güvence. Yasa metninde, teröristle mücadelesi sırasında askere, işlediği iddia edilebilecek suçlara karşı koruma sağlanıyor. İlerleyen yıllarda görevi sebebiyle suçlanabilecek askerlerin yargılanabilmesi için soruşturma izni, Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı onayına bağlanacak. Çalışmalarda sona gelindiği bildirildi. Önümüzdeki günlerde taslağın açıklanması planlanıyor. Terör tehdidine karşı olan bu yetkinin, istenildiğinde siyasi otorite tarafından sona erdirilmesi mümkün olacak.

TSK’nın sözleşmeli askerlik sistemine neden talep olmadı?