Glokom ve göz tansiyonu tedavisinde yeni uygulamalar

Glokom ve göz tansiyonu tedavisinde yeni uygulamalarla sinir hücrelerinin yaşlanmasını durdurarak kişinin kör olması önlenebiliyor.

Glokom ve göz tansiyonu tedavisinde yeni uygulamalarla sinir hücrelerinin yaşlanmasını durdurarak kişinin kör olması önlenebiliyor.

Sinsi ilerliyor, kör bırakıyor. Glokom, dünya üzerinde 67 milyon kişiyi etkiliyor, Türkiye’de yaklaşık 700 bin kişi kör olma riskiyle yaşıyor. Göz tansiyonu kontrol altında tutulsa bile nöron koruyucu tedavi kullanılmayan hastalarda göz sinir hücreleri görme kaybına neden oluyor. Ancak yeni tedavi yöntemleriyle hücre ölümünü durdurmak mümkün.

Glokomun yıllardır bir göz hastalığı olarak anıldığını belirten Prof. Dr. Ahmet Temel; “Göz tansiyonunu düşürdüğümüz zaman her şeyin dört dörtlük olacağını sanıyorduk. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar gösterdi ki göz tansiyonu düşmesine rağmen bazı hastalar görmelerini kaybediyor. Glokom aslında görme sinirinin bir hastalığıdır. Görme sinirinin sağlıklı kalabilmesi için dışardan belirli ilaçlar ile takviye yapmalıyız.


Sinir hücrelerinin yaşlanmasını durdurarak kör olmayı önlüyoruz

Göz tansiyonu hastalığında görme sinirlerinin öldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Temel; “Biz göz tansiyonunu düşürüyoruz. Göz tansiyonu düşmesine rağmen birçok hastada görme kaybı devam ediyor. Bu tip hasta sayısı çok fazla ve biz bunun daha yeni farkına varıyoruz. Büyük klinik çalışmaların sonucunda göz tansiyonunu kontrol altında tutmanın tek başına yeterli olmadığı aynı zamanda göz sinir hücrelerinin de korunması gerektiği sonucuna varıldı.” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Temel; “Son yıllardaki çalışmalarda göz tansiyonunu düşürerek %60 oranında hastanın görme kaybını durdurduğumuz, fakat kalan %40 hastada göz tansiyonunu kontrol etmemize rağmen hastalığın körlüğe ilerlediğini gördük. Bu bilgi bizi glokom hastalığının altında göz tansiyonu hariç başka faktörlerin olduğunu gösterdi. Bu faktörlerden ilki beyinden gelen bazı hormonlar. Bu hormonlar görme siniri yoluyla göze ulaşıyorlar ve gözün sağlıklı kalmasını sağlıyorlar. Bu hormonlarınhareket yollarını glokom hastalığı etkilemekte ve görme kaybının ilerlemesi ile körlük oluşmaktadır. Bu noktada, glokomun beyinsel kaynaklı bir hastalık olduğu sonucuna varıyoruz. Bu hormonal desteğin azaldığı durumlarda biz hekimlerin göz damlaları ile hücreleri korumamız gerekiyor ve bu işleme nöroproteksiyon (hücre sağkalımı) diyoruz” şeklinde konuştu.


Glokom hastalığı; Alzheimer, Parkinson gibi bir beyin hastalığıdır

Glokom hastalığı nörolojik hastalıklarla birçok benzerliği olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ahmet Temel; “Glokomda, Alzheimer, ALS, Parkinson hastalıklarına benzer şekilde hasarlar olmaktadır. Nörologlar kalıcı yaşam sorunları oluşturan bu nörolojik hastalıların ilerlemesini durdurmak için nöroprotektif ilaçlar kullanıyorlar. Bu ilaçları yıllardır kullanıyorlar ve son derece de başarılılar. Zaten bizi de sinir hücrelerinin canlanmasına ve korunmasına yönlendiren onların tecrübeleri oldu. Biz de göz tansiyonunu düşürmemize rağmen körlüğe giden glokom hastalarında nöroproteksiyon ilaçları kullanmaya başladık” dedi.

178 hasta dört yıl boyunca incelendi; araştırmadan çıkan sonuçlar şaşırttı

2011 yılında Amerika’da glokom alanında yapılan bir araştırmadan bahseden Prof.Dr.Temel “Son yıllarda yapılan çalışmalar göz tansiyonu düşmesine rağmen bazı hastaların görmelerini kaybettiğini göstermişti. 2011 yılında Amerika’da LOGTS (Low Tension Glaucoma Treatment Study) adında çok önemli bir araştırma yapıldı. Glokom hastalık karakteri ve genotip gibi birçok özelliği aynı olan 178 tane hasta bulunarak, nöroproteksiyon etkisi olan ve olmayan göz damlaları uygulandı. 4 yıl sonra nöroproteksiyon etkisi olan ilaçları kullanan hastaların diğerlerine göre daha iyi görme düzeyleri olduğu tespit edildi” dedi.


Nöroproteksiyon; 21. Yüzyılda yalnız göz hastalıklarının değil, bütün hastalıkların temel tedavi prensiplerinden biri olacağını belirten Prof. Dr. Ahmet Temel “Bu tedavilerdeki amaç, hücrelerin ölümlerini durdurmak, hastayı daha uzun süre sağlıklı, mutlu, güzel bir yaşama kavuşturmaktır. Nöroproteksiyon, yani hücre sağkalım yöntemleri glokomda son yıllarda uygulanan tedaviler arasına girmeye başladı” şeklinde konuştu.

Göz tansiyonu ‘Glokom’ nedir?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.