KHAS, “Suriyeli sığınmacılar” konusunda çalıştay düzenledi

Suriye İç Savaşı ile ortaya çıkan “Suriyeli sığınmacılar” konusu, Türkiye – AB ve Türkiye – Yunanistan Geri Kabul Anlaşmaları ve sorunun Türkiye – AB ilişkilerine etkileri, “Suriye’den Gelen Sığınmacılar ve Türkiye – AB İlişkilerine Etkileri Projesi” kapsamında Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek olan çalıştayla masaya yatırılacak.

KHAS, "Suriyeli sığınmacılar" konusunda çalıştay düzenledi
Suriyeli sığınmacılar

Suriye İç Savaşı nedeniyle Suriye’den, başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere yönelen sığınmacıların yakın geçmişteki ve yakın gelecekteki durumu, Konrad Adenauer Vakfı’nın desteklediği, Kadir Has Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (MARC) ortaklığı ve Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün koordinatörlüğüyle gerçekleştirilecek bir dizi çalıştayla masaya yatırılacak.

Üç ayrı Çalıştay düzenlenecek

Proje kapsamında İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te, artık küresel bir sorun haline gelmiş olan Suriyeli göçmenler konusunun tüm detaylarıyla konuşulacağı üç ayrı çalıştay düzenlenecek. İlki 6 Mayıs 2016 Cuma günü saat 10.00’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan çalıştayda göç politikaları kapsamında entegrasyon sorunundan, göçe yönelik Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de olan tutumu irdeleyen konuşmalar yer alacak.Türkiye ve AB’nin tutumu ne olmalı?  

Türkiye’nin, AB açısından hem kaynak ülke olarak tanımlanması hem de sıcak göç rotasının merkezi halinde değerlendirilmesi, konunun Türkiye – AB ilişkilerinin gündeminde üst sırada yer almasına neden oluyor. Aynı zamanda, sığınmacılar konusunda Türkiye ile AB’nin tutumlarının ne olduğunun netleştirilmesi ve birbirine yaklaştırılmasına da ihtiyaç doğuyor. Bu sayede ilişkilerde yeni bir boyut ortaya çıkıyor. Suriyeli sığınmacılar sorunu, Türkiye – AB ilişkileri bağlamında iki boyuta sahip görünüyor. İlki, AB’ye göre, Türkiye’de sığınmacılara yönelik bazı hukuki boşlukların varlığı ile alakalı durum. İkincisi de, sorunun çözümüne yönelik Türkiye’den beklentilerin olması. İki boyut da gelecek dönemde Türkiye – AB ilişkilerinin seyrini belirleyecek özellik sergiliyor.

“Konu her yönüyle tartışılacak”


Konuyla ilgili açıklama yapan Kadir Has Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (MARC) Müdürü Doç. Dr. Salih Bıçakçı şunları söyledi: “Suriye’deki iç savaşın getirdikleri, günden güne yükselen Suriyeli mülteci sayısı, son dönemlerde Avrupa’ya geçmeye çalışan mülteciler dolayısıyla geliştirilen geri kabul anlaşmaları, Türkiye’yi ve Türkiye’nin AB ile ilişkilerini yakından ilgilendiriyor. Hatta bu konu Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin merkezine yerleşti diyebiliriz. Çalıştayda farklı uzmanlıklardan akademisyenlerle konuyu farklı boyutlarıyla tartışmayı hedefliyoruz. Böylece konunun benzer örnekleri ve uygulamaları, uluslararası hukuk yönü, yapılan anlaşmanın detayları gibi konuları paylaşarak önümüze çıkması muhtemel sorunları ve fırsatları görmeyi amaçlıyoruz. Suriye dramının insani güvenlik yönü de bu çerçevede ele alınacak. Ayrıca DAEŞ’in artan terör eylemleriyle bağlantılı olarak sınır güvenliğimiz ve AB’nin iç güvenliğindeki değişiklikler de tartışılacak.”


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.