KHAS, “Suriyeli sığınmacılar” konusunda çalıştay düzenledi

Suriye İç Savaşı ile ortaya çıkan “Suriyeli sığınmacılar” konusu, Türkiye – AB ve Türkiye – Yunanistan Geri Kabul Anlaşmaları ve sorunun Türkiye – AB ilişkilerine etkileri, “Suriye’den Gelen Sığınmacılar ve Türkiye – AB İlişkilerine Etkileri Projesi” kapsamında Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek olan çalıştayla masaya yatırılacak.

KHAS, "Suriyeli sığınmacılar" konusunda çalıştay düzenledi
Suriyeli sığınmacılar

Suriye İç Savaşı nedeniyle Suriye’den, başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere yönelen sığınmacıların yakın geçmişteki ve yakın gelecekteki durumu, Konrad Adenauer Vakfı’nın desteklediği, Kadir Has Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (MARC) ortaklığı ve Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün koordinatörlüğüyle gerçekleştirilecek bir dizi çalıştayla masaya yatırılacak.

Üç ayrı Çalıştay düzenlenecek

Proje kapsamında İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te, artık küresel bir sorun haline gelmiş olan Suriyeli göçmenler konusunun tüm detaylarıyla konuşulacağı üç ayrı çalıştay düzenlenecek. İlki 6 Mayıs 2016 Cuma günü saat 10.00’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan çalıştayda göç politikaları kapsamında entegrasyon sorunundan, göçe yönelik Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de olan tutumu irdeleyen konuşmalar yer alacak.



Türkiye ve AB’nin tutumu ne olmalı?  

Türkiye’nin, AB açısından hem kaynak ülke olarak tanımlanması hem de sıcak göç rotasının merkezi halinde değerlendirilmesi, konunun Türkiye – AB ilişkilerinin gündeminde üst sırada yer almasına neden oluyor. Aynı zamanda, sığınmacılar konusunda Türkiye ile AB’nin tutumlarının ne olduğunun netleştirilmesi ve birbirine yaklaştırılmasına da ihtiyaç doğuyor. Bu sayede ilişkilerde yeni bir boyut ortaya çıkıyor. Suriyeli sığınmacılar sorunu, Türkiye – AB ilişkileri bağlamında iki boyuta sahip görünüyor. İlki, AB’ye göre, Türkiye’de sığınmacılara yönelik bazı hukuki boşlukların varlığı ile alakalı durum. İkincisi de, sorunun çözümüne yönelik Türkiye’den beklentilerin olması. İki boyut da gelecek dönemde Türkiye – AB ilişkilerinin seyrini belirleyecek özellik sergiliyor.

“Konu her yönüyle tartışılacak”


Konuyla ilgili açıklama yapan Kadir Has Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (MARC) Müdürü Doç. Dr. Salih Bıçakçı şunları söyledi: “Suriye’deki iç savaşın getirdikleri, günden güne yükselen Suriyeli mülteci sayısı, son dönemlerde Avrupa’ya geçmeye çalışan mülteciler dolayısıyla geliştirilen geri kabul anlaşmaları, Türkiye’yi ve Türkiye’nin AB ile ilişkilerini yakından ilgilendiriyor. Hatta bu konu Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin merkezine yerleşti diyebiliriz. Çalıştayda farklı uzmanlıklardan akademisyenlerle konuyu farklı boyutlarıyla tartışmayı hedefliyoruz. Böylece konunun benzer örnekleri ve uygulamaları, uluslararası hukuk yönü, yapılan anlaşmanın detayları gibi konuları paylaşarak önümüze çıkması muhtemel sorunları ve fırsatları görmeyi amaçlıyoruz. Suriye dramının insani güvenlik yönü de bu çerçevede ele alınacak. Ayrıca DAEŞ’in artan terör eylemleriyle bağlantılı olarak sınır güvenliğimiz ve AB’nin iç güvenliğindeki değişiklikler de tartışılacak.”