Feng Shui’nin Temel Prensipleri

Feng Shui’nin amacı doğru şekilde Chi akışını düzenleyerek yaşamımızda uyum ve dengede bir bütünlük sağlamayı ve yaşamımızdaki zorluklardan arınmamızı amaçlamaktadır.

Feng Shui’nin Temel Prensipleri

Chi Enerjisi

Chi enerjisini Çinliler Ejdarha’nın kozmik nefesi olarak tanımlamaktadırlar. Bilimsel olarak kabul görmüş, sesiz ve bir o kadar da güçlü bir şekilde etrafımızda dolaşmakta ve bizi etkilemektedir. Doğadaki her şeyin birbirleri ile etkileşim halinde bulunmasından yola çıkarak, her fiziksel varlık canlıdır. Cansız olarak düşündüğümüz binalar, bilgisayarlar, araçlar, eşyalar, kayalar, toprak ve bitkiler gibi her türlü nesneler de canlıdır. Kısacası fiziksel dünyadaki  her şey yaşayan enerjiye, Chi’ye sahiptir. Her yerde ve her şeyin içinde bulunan yaşam enerjisi değişime uğrar. Yaşamsal kanıtları büyüme ve hareket ile ortaya konulabilir. Sürekli değişiklikler göstererek Chi canlı tutulur.

Feng Shui’nin amacı

Chi enerjisi:


 • Yin ve Yang eş kuvvetler
 • 5 Element teorisi
 • Bagua yön haritası
 • Kişilerin doğum tarihi Kua sayılarımız

Chi dört farklı yaşamsal enerji taşır. Bu enerjiler dört farklı yöne aittir

 1. Kuzey yönünün “besleyici enerjisi”
 2. Güney yönünün “güçlendirici enerjisi”
 3. Doğu yönünün “bilge enerjisi” bir başka anlamda şanslı Chi’dir.
 4. Batı yönünün “yıkıcı enerjisi” şanssız olan Chi olarak adlandırılır.

Feng Shui’ye göre eğer bir oda karanlık renklere boyanırsa ve güneş ışığı az ise durgun Chi’ye sahip olunmaktadır. Böyle bir oda da hasta olabilir veya bastırılmış hissedebiliriz. Mukayesede eğer bir oda çok parlak renklere boyanırsa bu seferde Chi çok fazla olmakta ve yine aynı şekilde hasta ve yoğun enerjiden dolayı kendimizi rahatsız hissedebiliriz.

Yin ve Yang

Yin & Yang Çin kozmolojisinin temel taşlarıdır. Güneş ve Ay ile sembolize edilmiştir. Yaşamdaki zıtlıklar dengesi aktif olan iki temel karşıt gücü temsil eder. Evrendeki her olgu zıttıyla birlikte var olur ve birbirlerini tamamlarlar. Yin enerjisi alıcı, dingin ve pasif, Yang enerjisi ise etken, hareketli ve aktif anlamına gelmektedir. Birisi ötekisi olmadan var olamaz.

Chi enerjisi yaşamın gücüdür ve yin & yang ikiliğini yaratmıştır. Her ikisi de sadece vardır. Ne yin ne de yang mutlak iyi ya da kötü olabilirler.

Genellikle Tai Chi’nin bütünlük simgesini yaratan bir daire içinde resmedilirler. Yang’ın içinde, Yin’in küçük bir parçası vardır. Yin’in içinde de, Yang’ın küçük bir parçası vardır. Doğada bu etkileşimi görebiliriz. Sıcak bir yazda, ani bir çöl fırtınası serinliği getirebilir. Bu da, Yin’in, Yang’da nasıl bulunduğunun bir örneğidir.

Yin ; Negatif, yeryüzü, dişi, karanlık, pasif, soğuk, ölü, kış, gece, çift, ay, su, sessiz, üzgün, yavaş, yumuşak, içine çeken…

Yang ; Pozitif, gökyüzü, eril, aydınlık, aktif, sıcak, yaşam, yaz, gündüz, tek, güneş, ateş, gürültülü, mutlu, hızlı, sert, dışarı veren…


Bu kavramlar hiç birzaman yalın değillerdir. Ying ve Yang’ın arasındaki etkileşimden sonra Chi’nin beş evresi devreye girer. Bunlar beş öğe olarak bilinen Beş Element Teorisidir.

5 Element teorisi

Evrende her şey 5 öğeden yapılır. Öğe uyumu veya ahenksizlik her ikisi de iyi veya kötü Feng Shui yi yaratır.

Chi’nin hareket ettiği 5 element vardır:

 • Dünya (Toprak)
 • Ateş
 • Metal
 • Su
 • Tahta (Ahşap)

Feng Shui uygulamaların da bu elementlerin birbirleri ile ilişkilerine de büyük önem veriliyor. Çinliler evrendeki her şeyin bu beş elementten birine ait olduğuna ve birbirlerini etkileme biçimine göre yaşamlarını yönlerdirdiğine inanırlar. Herhangi bir mekanda objelerin ve yönlerin ait olduğu elementler birbirine zarar vermemelidir. Öncelikle elementlerin birbirleri ile yaratıcı ve yıpratıcı döngüdeki ilişkileri analiz edilmelidir.

Elementler kendi aralarında iki tarz ilişki içindedirler

 • Elementlerin yaratıcı döngüsü: Ateş toprağı yaratır, toprak metali içerir, metal suyu tutar, su ağacı besler, ağaç ateşi besler.

Bu yaratıcı çevrim bir arada çalışmak için birleştirildiği zaman üretici çevrim ortaya çıkar. Üretici çevrim; başarı, bolluk, mutluluk, memnuniyet, sağlamlık, sağlık ve uyumlu ilişkiler ile sonuçlanır. Bu yaşamda herşeyin çok düzgün bir şekilde çalışıyor olduğunu gösterir.

Üretici döngüyü enerjiyi arttırmak istediğimiz yerlerde kullanarak dengeyi sağlayabiliriz. Örneğin ateş enerjisini arttırmak istiyorsak bu ihtiyacımızı karşılamak için ahşap elementi kullanarak ateşi besleyebiliriz. Veya ahşabı hatırlatacak objeler, renkler ve şekiller ile uyumu arttırabiliriz.

 • Elementlerin yıpratıcı döngüsü: Ateş metali eritir., metal ağacı keser, ağaç toprağı tüketir, toprak suyu emer, su ateşi söndürür.

Öğelerin bir arada yıpratıcı döngüde çarpıştığı zaman ise yok edici çevrim ortaya çıkar. Yok edici çevrim; kazalar, iş kaybı, hastalık, fırsatların kaçması, başarısızlık, ilişkilerde sorunlar ve mali problemler ile sonuçlanabilir. Bu yaşamda birşeylerin yanlış gitmekte olduğunun göstergesidir.


Yok edici döngü esnasında çok fazla bulunan elementi dengelemek içinde üretici döngüye uyguladığımız yöntemi uygulayarak yıkıcı enerjiyi kesebiliriz. Örneğin ateş enerjisini azaltmak yada dengelemek istiyorsak su elementinden faydalanabiliriz.