Lise stresi: Hangi liseyi seçmeli?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (TEOG) sonuçlarının açıklaması ile “hangi lise?” sorusu gündeme girdi. Şimdi adaylar 29 Haziran’da açıklanacak Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) beklemeye başladı. YEP açıklandıktan sonra puanlarını ve yüzdelik dilimlerini gören adaylar tercihlerini belirlerken daha net kararlar verebilecekler.

Lise stresi: Hangi liseyi seçmeli?

Bugün ile tercih dönemi arasındaki zaman dilimini, öğrenci için en uygun olan okulları seçmeye dair araştırma süreci olarak tanımlayan Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, “Ülkemizdeki ortaöğretim sisteminde öğrencilere farklı lise türleri ile hizmet veriliyor. Bunlar arasında mesleğe hazırlayan liseler ile bir üst okul olan üniversiteye hazırlayan okullar ön plana çıkıyor. Lise mezuniyeti ile çalışma hayatına geçişin yolları kapalı olduğu için mesleki eğitim veren okulların öğrencileri de akademik eğitimi bir çıkar yol olarak görüyorlar.

Üniversiteye yerleşmede Ortaöğretim Başarı Puanının artık lise farklılıkları dikkate alınmadan hesaplanıyor olması fen ve Anadolu lisesine gitmek gerekir algısını da değiştirmeye başladı. Veli için en önemli kriter, üniversiteye yerleşirken % 87 oranında etkiye sahip merkezi sınavda daha yüksek bir başarıyı yakalatacak liseyi bulmak. Bunun için de son yıllarda sisteme giren Temel Liselerin önemli bir alternatif olduğu gözleniyor.


Temel Liseler sınavda rüştünü ispatladı

Bir meslek lisesine gitmek istemeyen ama puanı da bir Anadolu lisesine yetecek düzeyde olmayan aday öğrenciler için özel okul gamı her yılkinden daha fazla diyen Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, “Geçen yıldan beri eğitim sistemine dahil olan Temel Liseler bu durumdaki öğrenciler için az maliyetli ve çok faydalı okullar olarak göze çarpıyor. Temel liseler ilk kez geçen yıl sınav sisteminde boy göstermeye başlamasına rağmen dershanelerin dönüşüm süreci tam anlamıyla bu yıl tamamlandığı için tüm temel liselerin sistemde yer aldığı ilk merkezi sınav 2016 YGS oldu ve büyük bir başarı yakalandı. Kültür Temel Liselerinin YGS başarısı yüzde 99,4 oldu. Temel liselerin bu sınav başarısı, TEOG sınavından sonra okul tercihi yapacak öğrenciler için önemli bir yol gösterici olacaktır” dedi.

Temel lise öğrencisine Devlet Teşviği

Temel liselere giden öğrencilerin büyük bölümünün devlet teşviklerinden yararlanması nedeniyle eğitim ücretlerinin bir dershane ücretine neredeyse eşdeğer olmasının da, temel liselerin büyük ilgi görmesinde önemli bir etken diyen Salim Ünsal, “veliler için eğitime ödenen ücretler de elbette önemli. Veli çocuğunun bir üst okula ve hayata hazırlık sürecinde, ek bir eğitim takviyesi gerektirmeyecek bir okulda okumasını istiyor” dedi.

Salim Ünsal: “İstediği Anadolu lisesini kazanamayan ve meslek liselerinden birini de tercih etmeyen öğrenci için veli, kolej eğitimi için ortalama 20 bin TL gibi rakamlar ödemek durumunda kalıyor. Oysa aynı eğitim, dershane tecrübesi de eklenerek ortalama 11 bin TL gibi bir rakam ile Temel Liseler’de veriliyor. Ayrıca devlet de veliye 4000 TL gibi bir eğitim desteği veriyor ve okula ödenecek rakam 7 bin TL civarında oluyor. Bu nedenle üniversite hedefi olan öğrenci Fen ve Anadolu lisesini kazanamayacağını düşünüyor ve mesleki bir eğitim de almak istemiyorsa, Temel Lise kendisi için önemli bir seçenek” dedi.


Okul seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Aday öğrencilerin tercih yaparken sadece puana bakarak değil, ilgi ve yeteneklerini de gözeterek tercih yapmaları gerektiğine dikkat çeken Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, büyük metropollerde okullar çok geniş bir lokasyona dağılmış durumda, okula erişim ve trafikte kaybedilecek sürenin dahi okul tercihlerin belirlenmesinde önemli unsur olduğunu belirtti.

Okulun türü yanında okulun fiziki ve pedagojik yeterlilikleri de tercih belirleyicileri kriterlerin başında gelmeli diyen Salim Ünsal, “Fen laboratuvarları, dil öğretme becerileri, merkezi sınav başarıları, bir üst okula öğrenci taşıma becerisi gibi pek çok parametre tercih yaparken mutlaka bakılması gereken kriterler” dedi.

Öğrencilerin akademik ve teknik becerileri göz ardı edilmemeli

TEOG tercih sürecine velilerin de katılımının oldukça yüksek olduğunu belirten Salim Ünsal, “Bazen öğrenci yeterliliklerinin önüne geçen veli değerlendirmeleri ile karşı karşıya kalınabiliyor. Bu nedenle velilerin çocuklarının akademik ve teknik becerilerini göz ardı etmeden bu süreçte öğrencilere destek olmaları gerekiyor. Kendi uhdelerinde yarım kalmış bir eğitim sürecini çocukları ile tamamlama eğilimine girmeleri sorunları da beraberinde getiriyor.


Aday öğrenciler ve veliler tercihleri yaparken çocuğun sınav performansına yakın yerlerden seçim yapmaları en doğru olanı. Bu nedenle bir önceki yıl oluşan verilerden yararlanabilirler. Çocuğun performansının çok üstündeki yerlerden oluşacak bir liste doğru bir tercih stratejisi değil. Zira okulların yerleştirme puanları büyük değişiklikler göstermiyor” dedi.


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.