Türkiye’de iş cinayetleri: Günde ortalama 4 işçi öldürülüyor!

Hayatını kaybetmiş işçilerin soğuk birer istatistik verisi olmadığını, medyada ancak üçüncü sayfa haberi olabilen iş cinayetlerinin arkasında birer insan hikayesi olduğunu göstermeye çalışan İş Cinayetleri Almanağı 2015 isimli kitap, Türkiye’nin iş cinayetleriyle ilgili son derece vahim tablolar ortaya koyuyor.

Türkiye’de iş cinayetleri: Günde ortalama 4 işçi öldürülüyor!

Türkiye’de işlenen iş cinayetleri sayısı adli cinayetleri geçti!

Adalet Arayan İşçi Aileleri’nin 2008’den bu yana devam eden mücadelesini görünür kılmak için Adalet Arayana Destek Grubu’nun hazırladığı 4. iş cinayetleri almanağı yayımlandı. Aralık-Ocak 2015 arasındaki iş cinayetlerine kapsamlı bir bakış sağlayan almanak, resmi istatistiklerde görünmeyen detaylara ışık tutuyor.

Adalet Arayana Destek Grubu avukatlarından Av. Gökhan Küçük’ün verdiği bilgiye göre, Türkiye’de işlenen iş cinayetleri sayısı adli cinayetleri geçti!


542 cinayetin 49’u çocuk

Polisin kontrol ettiği, nüfusun yüzde 86’sının yaşadığı bölgelerde, 2015 yılında resmi rakamlarla bin 542 kişi cinayete kurban gitti. Buna karşılık 2015’te en az bin 703 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Bu rakamlara bakıldığında, Türkiye’de her gün en az 4.6 işçi iş cinayetine kurban gidiyor. Geçen yıl öldürülenlerin 49’u 18 yaşından küçük, çocuktu. Üstelik bildirimi yapılmayan, kayıtlara geçmeyen, medyaya yansımayan iş cinayetleri bu istatistiklere dahil değil. Türkiye bu rakamlarla iş cinayetlerinde Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü oldu!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verileri ve Adalet Arayan Destek Grubu’nun medya taramaları sonucu ortaya çıkan bilgilere göre, 2015’te en ‘ölümcül’ sektör, yine inşaat oldu. 418 işçinin hayatını kaybettiği inşaat sektörünü; tarım, taşımacılık, genel işler, ticaret ve madencilik izliyor.

Türkiye’deki iş cinayetlerinin en çok meydana geldiği 10 il!

En çok işçinin hayatını kaybettiği il 327 işçi ile İstanbul oldu. İstanbul’u Manisa (243), Ankara (107), İzmir (64), Antalya (47), Bursa (47), Adana (36), Konya (36) ve Mersin (34) takip ediyor.


Eylül’de ölümler artıyor

2015’te 178 işçinin hayatını kaybettiği Eylül ayı iş cinayetlerinin en yoğun meydana geldiği ay oldu. Bunu 173 iş cinayetiyle Temmuz ve 164 iş cinayetiyle Mayıs ayları takip etti. İş cinayetlerinin en düşük olduğu ay Şubat olarak kaydedildi.

İşçi cinayetlerinde ölüm yaşı 28-50

2015’te 14 yaş ve altında 14 çocuk işçi; 15-17 yaş arası 35 çocuk/genç işçi; 18-27 yaş arası 22 işçi; 28-50 yaş arasında 798 işçi, 51 yaş ve üstünde 432 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Bu rakamlara ek olarak yaşı öğrenilemeyen 143 işçi daha hayatını kaybetti.

İş cinayeti sektörü inşaat

İnşaat sektörü en çok iş cinayetinin meydana geldiği sektör olmaya devam ediyor. Almanak çalışmaları verilerine göre 2012’de 279; 2013’te 294; 2014’te 423 işçinin hayatını kaybettiği inşaat sektörü 2015’te de ilk sırada. İnşaat sektöründen sonra en çok tarım ve taşımacılıkta iş cinayeti meydana geldi.

2015’te iş cinayetleri başlıca iş kollarına göre şöyle dağılım gösterdi:


İnşaat, yol iş kolunda 418; tarımda 378; taşımacılıkta 219; belediye, genel işlerde 136; ticaret, büro, eğitim, sinemada 75; madencilikte 70; enerjide 48; metalde 46; gıda, şekerde 39; savunma, güvenlikte 35; sağlık, sosyal hizmetlerde 28; petrol, kimya, lastikte 21; gemi, tersane, deniz, limanda 20; çimento, toprak, camda 19; ağaç, kâğıtta 18; turizm, konaklama, eğlencede 13; tekstil, deride 13 işçi çalışırken hayatını kaybetti.


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.