Regresyon Terapisi geçmiş yaşamlara ışık tutuyor

“Evren bir bulmaca, yaşam çözülecek bir problem. Şaşırtıcı bir şey, göründüğü gibi değil! Orada kapılar, kilitler, anahtarlar var. Eğer doğru anlarsan, ne yapıp edip sana son derece umulmadık bir yol verecektir.” –Filozof Terence Mckenna

Diba Ayten Yılmaz ile Regresyon Terapisi

Uzun zaman önce kendi var oluşumu sorgulamam ile beraber, içimde içsel bir yolculuğa çıkmıştım. Bu yolculuğum sırasında karşıma çıkan karma felsefesi ile aklımdaki birçok sorunun yanıtını bulmuştum. Karma felsefesi en basit tanımı ile “Ne ekersen onu biçersin” diyor. Eğer biraz da olsun farkındalık sahibi bir kişiyseniz, bunu zaten şimdiki yaşamınızda da gözlemleyebilirsiniz.

Evrende mükemmel bir şekilde işleyen neden­-sonuç yasası mevcut. Peki ya bu yaşamımda ekmediğim bir şeyi neden şu anda biçiyorum diye sorduğunuz anlar da olmuş olabilir. İşte bu noktadaki sorularımıza Regresyon Terapisi ışık tutuyor. Bu terapi yöntemi ile hem şimdiki yaşamlarımızı hem de geçmiş yaşamlarımızı şifalandırabiliyoruz.


Regresyon terapisi ile ilgili sizlerin daha detaylı bilgiye sahip olmanız için Türkiye’nin en önde gelen regresyon terapistlerinden Diba Ayten Yılmaz ile regresyon terapisi üzerine bir söyleşi yaptım.

Röportaj | Diba Ayten Yılmaz

Diba Ayten Yılmaz ile Regresyon Terapisi

Regresyon terapisi nedir?

Regresyon terapisi nedir? Herkese regresyon terapisi uygulanabilir mi?

Regresyon terapisinin en kısa tanımı; bir problemin, bir sorunun kaynağına giderek onu çözümlemektir. Şimdiki hayatta yaşanan bazı problemler çocuklukta yaşanan problemlerle bağlantılı gibi görünmekle birlikte geçmiş hayatlarda yaşanmış bir olay ile de bağlantılı oluyor. Şimdiki hayatta yaşanmış problem ve sorunlara yönelik olarak da regresyon terapisi oldukça etkin ve faydalı bir çalışmadır.

Konu başlıkları, iletişim sorunları, korkular, fobiler, ikili ilişkilerde yaşanan her tür problem, sağlık sorunları, ruhsal sıkıntılar ve hayat yolunda tıkanmışlık hissi gibi bir çok konuda regresyon çalışması uygulanabilir. Yeter ki eğitimli, yetkin ve uzman kişiler tarafından uygulansın. Regresyon terapisine uygun olmayan kişiler azınlıktadır. Yani kendi bilinçaltına ulaşamayan, transa geçemeyen, regrese olamayan kişilerle çalışmak zor.

Akli dengesi bozuk, egosu yüksek, bazı  anti-depresan ilaçları kullananlar ve hamilelerle çalışamıyoruz. Ayrıca kişi kendisi ile yüzleşmeye hazır değilse regrese olamıyor. Çünkü özellikle benimle yapılan bir regresyon çalışmasında danışan kendisiyle yüzleşir, kendi hatalarını da görmeye başlar. Buna hazır olanlar daha rahat yol alıyor.

Regresyon terapisi almak için reenkarnasyon inancına sahip olmak gerekli midir?

Hayır, şart değil ama danışan kişi çok katı inançlara sahipse zaten hatırlamıyor yani kendi bilinç altını bloke ediyor. Bu durumda da sağlıklı ve verimli bir çalışma yapmak mümkün olmuyor.

Terapi almak için size başvuranlar en çok hangi  sorunlar ile geliyorlar?

En yaygın sorunlar, ikili ilişkilerde yaşanan problemler, iş hayatında kariyer yolunda sıkıntılar, özgüven ve öz sevgi eksikliği.

reenkarnasyon regresyon terapisi geçmiş yaşam hayat akaşik

Regresyon terapisinin diğer terapilerden farkı nedir?

Regresyon çalışmasında doğrudan bilinç altına yönelik bir çözümleme yapıyoruz. Bilinç altındaki köken travma – sorun çözüldüğünde hayatın akışında iyileşme oluyor. Sadece bilmek-fark etmek yeterli değil aynı zamanda çözmek gerekiyor. Regresyon çalışması iyi uygulandığı takdirde olumlu fark yaratıyor.

Bir regresyon terapisi seansı nasıl gerçekleşiyor?

Öncelikle bir ön görüşme yapıyoruz. Danışan yaşadığı sorunları anlatıyor. Danışanın öncelikle çözmek istediği probleme karar veriyor. Ve ardından o problemin geçmiş hayat veya şimdiki hayattaki kökenini keşfediyoruz. Keşif yani hatırlama çalışmasının ardından çözümleme aşamasına geçiyoruz.

Terapi sırasında uyguladığınız trans geçiş yöntemi nedir? Trans geçiş yönteminin hipnozdan farkı nedir?

Her an trans halindeyiz aslında. Maharet an’da ve uyanık olmayı başarmak. Zaten geçmişin etkileri altındayız ve çoğu zaman an’dan kopuk yaşıyoruz. Bilim insanlarının verdiği istatistiki bilgiler de bu yönde. Ben çalışmalarım sırasında özel bir transa geçiş yöntemi uygulamıyorum. Danışanlarımın sadece ilgili anıları hatırlamasını kolaylaştıracak bazı cümleler söylüyorum. Ben hipnoz yapmıyorum, gerek de kalmıyor, tercih de etmiyorum. Danışanlarım o andan kopmadan bir geçmiş anıyı hatırlar. Bilinç kaybı söz konusu değil ve danışan seans boyunca orada olduğunun farkındadır. Çalışma bittiğinde de her şeyi hatırlar. Yani neyi çözdüğümüzün bilincindedir. Ben böyle çalışmayı tercih ediyorum.


Regresyon terapisi çocuklara da uygulanabiliyor mu?

Evet ama tabii ki eğitimini aldıktan sonra uygulama yapılabilir. Çocuklarla regresyon başlı başına ayrı bir alan, yetişkinlerden daha farklı bir uygulaması var.

Regresyon terapisi kişinin hayatına nasıl etki ediyor?

Regresyon terapisini aldıktan sonra kişinin hayatında yaşayacağı dönüşümün hızı ne ile doğru orantılıdır? Şifaya en çok açık olan kişiler kimlerdir?

Onbir yıldır yaptığım çalışmaların ışığında söyleyebilirim ki, dönüşüm hızını en çok etkileyen durum “idrak seviyesi”. Yaptığım çalışmalarda çözümleme aşamasında nelerin değişmesi ve düzeltilmesi gerektiğini bilinç altının derinliklerinde idrak eden kişinin hayatında pozitif yönde değişim başlıyor. Şifaya en açık olan kişiler, tekamül etmeye içtenlik, samimiyet ve dürüstlükle niyet edip kendi içindeki karanlığa dalıp çözecek kadar da cesur olanlar.

Geçmiş yaşam kayıtlarımız nerede saklanıyor? Danışan terapi sırasında bu kayıtlara nasıl ulaşıyor?

Yaşadığımız tüm travmalar enerji alanımızda, bilinç altımızda ve bedenimizde bir yer kaplıyor. Danışanla çalışırken, konuyla ilgili geçmiş anıların bedendeki izleri hissediliyor ve bilinçaltındaki konuyla bağlantılı anılar hatırlanıyor.

Bir geçmiş yaşamı şifalandırmanın şimdiki yaşam üzerinde nasıl olumlu etkileri olabilir? Buna bir örnek verebilir misiniz?

Geçmişte yaşanmış olan bir durum enerji alanında, bedende ve bilinç altında negatif bir kayıda yol açıyor. Ve bu negatif kayıtlar şimdiki hayatta o alandaki bozulmalara yol açıyor. Virüsün bilgisayardaki dosyaları bozması gibi. Geçmişten gelen bu kayıtlar dönüşünce şimdiki hayattaki durum da iyileşiyor. Başından darbe alarak ölen bir kişinin o deneyime ilişkin anıları iyi bir çalışma ile dönüştürülünce şimdiki hayatta baş ağrılarının azalması hatta sıfırlanması gibi.

Şimdiki yaşamda olan bir sorunumuzun nedenini neden geçmiş bir yaşamda arıyoruz? regresyon terapisi

Şimdiki yaşamda olan bir sorunumuzun nedenini neden geçmiş bir yaşamda arıyoruz?

Olayın kökeni geçmiş hayatta yaşanmış bir travma ise oraya gidip kökeninden çözümlemek gerçek ve kalıcı şifanın yolunu açıyor. Regresyon terapisinin fark yarattığı nokta tam da burası.

Danışanın sizden terapi almak istemesinin nedeni ile trans sırasında geçiş yaptığı geçmiş yaşam arasında her zaman doğrudan bir bağlantı oluyor mu?

Benim çalışmalarımda hemen tüm seanslar böyle yaşanır.

Türkiye’nin önde gelen Regresyon terapistlerinden biri olmanızın yanında bir de regresyon eğitimi veren okulunuzda regresyon terapistleri yetiştiriyorsunuz. Eğitiminize katılacak kişiler konusunda çok seçici davranıyorsunuz, size göre kimler regresyon terapisti olabilir ve eğitimlerinize katılabilir?

regresyon terapisi diba ayten yılmaz

Okulumuzda yeni bir uygulamaya başladık ve öğrenci adayları öncelikle bir hazırlık aşamasından geçiyorlar. Yani kendileri danışan olarak regresyon çalışmasını deneyimliyorlar ve kendi konuları üzerinde çalışıyorlar. Ruhsal algılayışı ve ruhsal zekası yüksek ve iyi ve temiz bir niyetle bu yola çıkmış olan adayları tercih ediyorum.

Diba Ayten Yılmaz kimdir? Regresyon terapisti ve eğitmenliği yetkinizi nasıl kazandınız?

Üniversitede Makina Mühendisliği eğitimi aldım ve 5 yıl kadar mühendislik alanında çalıştım. Ardından çocukluk yıllarımdan beri ilgi alanım olan insan ruhunu anlama yönündeki çalışmalara daha çok odaklandım. Öncelikle kendimden yola çıktım ve kendimi tanımak üzere kişisel gelişim grup çalışmalarına katıldım. Reiki, yaşam koçluğu derken 2005 yılında Regresyon Terapisi ile tanıştım. Ardından İngiltere’deki PLR Akademi’de Regresyon terapisi eğitimlerini tamamlayıp diploma aldım. Akademi’deki Eğitmenim Andy Tomlinson İstanbul’a geldi. Ben onun asistanı olarak eğitimlere katıldım. O süreçte Andy, Türkiye’deki eğitimleri vermek üzere beni yönlendirdi. Ve böylece Radianced Okul’da regresyon terapisi çalışmalarının yanısıra Regresyon Eğitimleri de vermeye başladım. Radianced Okul’da verdiğimiz Regresyon Eğitimleri dünyadaki üç farklı uluslar arası kurum tarafından sertifikalandırılmıştır.


Sevgili Diba hanıma bu değerli röportaj için teşekkür ediyor ve yolda olan herkese ışık tutmasını diliyorum.

Kur’an’da Reenkarnasyon İzleri (1)