Kalitesiz ve yetersiz uyku, kalp hastalıklarını tetikliyor!

Yetersiz uyku hipertansiyon, obezite, diyabet gelişimini artırmaktadır. Yapılan araştırmalar günde 7 saatten az uyuyanların daha az yaşadığını gösteriyor.

uyku-bozuklugu

Modern yaşam dinamiklerinin yetişkinlerde uyku süresini azalttığını vurgulayan Türk Kardiyoloji Derneği Saymanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necla Özer, yetersiz uykunun kan basıncı ve kalp hızında değişikliklere neden olduğunu ve kardiyovasküler sistemi etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Özer “yetersiz uyku hipertansiyon, obezite, diyabet gelişimini artırmaktadır. Yapılan araştırmalar günde 7 saatten az uyuyanların daha az yaşadığını göstermiştir” dedi.

Uykunun insan için önemli olan biyolojik gereksinimlerden biri olduğunu vurgulayan  Prof. Dr. Necla Özer kaliteli ve yeterli bir uykunun sağlığımızda olumlu etkileri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özer, “uyku insan bedeni ve ruhu için bir yenilenme, tamir, bakım ve onarım sürecidir. Biz uyurken vücudumuzda devreye giren binlerce süreç, sabaha kadar çalışarak bir önceki günün yıpranmalarını giderir, bozulmalarını düzeltir. Uyku iyi ve sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarlarından birisidir” dedi.


Modern yaşam dinamikleri yetişkinlerde uyku süresini azalttı

Son yıllarda yayınlanan uyku ile ilgili çalışmaların sonuçlarına göre günde en az 7 en fazla da 9 saat uyku tavsiye edildiğini belirten Prof. Dr. Necla Özer “günümüzde modern yaşamın dinamiğini yakalayabilmek için birçok insan uyku süresini azaltmış durumdadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmaya bakıldığında erişkinlerin yaklaşık üçte birinin 7 saatin altında uyuduğu özellikle az uykunun genç erişkinlerde, 60 yaş üzeri erişkinlere göre daha önemli bir sorun olduğu görülmüştür” şeklinde konuştu. yetersiz-uyku

Günde 7 saatten az ya da daha fazla uyuyanlar daha az yaşıyor

Prof. Dr. Özer “ölüm ile uyku süresi arasında U şeklinde bir ilişki vardır. U şeklinde ilişki pratik olarak azının da fazlasının da zararlı olması anlamına gelmektedir. Günde 7-8 saat uyuyanlar en uzun yaşarken; 7-8 saatten daha az ve daha fazla uyuyanlar daha az yaşamaktadır. Bu durum kısa uyku süresinin kronik hastalıklar, kalp hastalıkları, şişmanlık, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, felç ile ilişkili olmasına bağlanmaktadır. Uyku süresinin az olması ve kalitesiz uykunun şişmanlık, diyabet, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı gelişimi üzerine etkisi olduğu gösterilmiştir” dedi.


5 saatten az uyuyanlarda hipertansiyon gelişimi artıyor

Normal kişilerde uykunun kardiyovasküler düzenlemelerde rol oynayan fizyolojik mekanizmalardan parasempatik aktivitenin artışı, sempatik aktivitenin azalması gibi büyük değişikliklerden sorumlu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Necla Özer “bu değişiklikler kan basıncında ve kalp hızında değişikliklere neden olmaktadır. Bu nedenle uyku fizyolojisindeki herhangi bir değişiklik kan basıncı ve kalp hızında değişikliklere sebep olur. Yapılan bazı prospektif epidemiyolojik araştırmalardan 4500 erişkinin katıldığı NHANES (ABD-Ulusal Beslenme ve Sağlık Araştırması) araştırmasında 5 saatten az uyuyanlarda 7-8 saat uyuyanlara göre hipertansiyon gelişiminin arttığı tespit edilmiştir. Uyku sırasında nefes almadaki sorunlar da uykuyu dolayısıyla kardiyovasküler sistemi etkilemektedir. Ayrıca gece ve vardiyalı çalışanlarda kronik uyku kısıtlılığı, alışılagelen zamanın dışında yeme ve uyuma olduğundan dolayı diyabet, obezite ve kardiyovasküler patolojilerde artış olduğu da gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

Yetersiz uyku obezite ve diyabet gelişimi için de risk faktörü

Prof. Dr. Özer “yapılan araştırmalar hem süre, hem de kalite bakımından yetersiz bir uyku, şişmanlık ve tip 2 diyabet gelişimi için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Temelinde, glukoz toleransı ve insülin duyarlılığının azalması, kortizol ve ghrelin (iştah artırıcı) hormonunda artma, iştah azaltan leptin hormonunda azalma gibi metabolik ve hormonal değişikliklerle birlikte ortaya çıkan, açlık ve iştah artışı vardır. Ayrıca, kötü bir uykunun, şişmanlığa neden olan genlerin aktivasyonu için uygun ortamı sağladığına dair kanıtlar da bulunmaktadır” dedi.


Kaliteli uyku ile nasıl kilo verilir?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.