Edebiyatta yeni soluk arayanlara: Yeni Papirüs

Yola çıkmak, keşfetmek için sırt çantasından fazlasına ihtiyacı olmayanlara; aydınlanmak için kitaplara, şiirlere sarılanlara; sanatın erdemiyle yükselenlere selam olsun… Edebiyatta yeni soluk arayanlara Yeni Papirüs…

Yeni Papirüs Dergisi

Papirüs Dergisinin bilindiği üzere çıkış süreci de cidden şaircedir. Sevgili Cemal Süreya görevde bulunduğu Paris’ten İstanbul’a dönecektir. Dönerken, Paris’te biriktirdiği para ve oradan almış olduğu Chevrolet marka arabayı da beraberinde getirir. Bu biriktirdiği para ile bir ev alma düşüncesi de varken, öte yandan dergi çıkarma fikri de Süreya’yı apayrı duygulara sürüklemiş ve bunun üzerine de dergi fikrini olgunlaştırıp var olan tüm parasıyla Papirüs için kolları sıvamıştır.

yeni papirüs dergisi

Yeni Papirüste de özverili kalemlerin, sanatın ve edebiyatın hizmetkârı olmayı şiar edinenlerin oluşturduğu, şimdilik dijital yayın yapan bir dergidir. Zamanla e-dergi ve basılı yayına geçmeyi hedefleyen aile, boyunların da büyük bir yük olduğunu ama bu yükü bu yolda taşıdıkça aydınlanıp, aydınlatacaklarına inanıyorlar.


Eski üstatların kalemlerinin ve üsluplarının gölgesi altında kalmak istemeyen ama geçmiştekilerin yaktığı sanat meş’alesini devralanlar olarak Yeni Papirüs adını alıp edebiyat ve sanat dünyasına girdiler.

Yeni Papirüsün en büyük farkını şöyle söyleyebiliriz; günümüzde basılı ve web üzerinde yayım yapan ve her gün arasına bir yenisi eklenen birçok edebiyat dergisi var. Bunların çokluğunu ve çeşitliliğini destekleyen Yeni Papirüs ahalisinin, nitelik bakımından eleştirdiği bazı hususlar var:

Edebiyatı ve sanatı amaç değil de, araç olarak kullanıp, twitter trendlerine göre dosya konusu belirleyen, yazar ve şairlerin ölüm/doğum yıl dönümlerini kapak yapan, sanata hizmet yerine hıyanet noktasına gelen ve tektipleşen dergilere karşı kalemlerini başkaldıran, edebi bir duruş sergileyenlerin adıdır Yeni Papirüs. Gerek içerik segmantasyonuyla, geniş yelpazesiyle yirmi kişilik bir ekibin harikalar yarattığına onların yazılarını okurken tanık olacaksınız.

“Yeniyi Eskittik Şimdi Sıra Hayatta” mottosuna sahip Yeni Papirüs ailesinin manifestosu, mukaddimelerini oluşturan derginin en önemli yapıtaşı!

Yüreğinde felsefenin, sanatın, yazının ve musikinin görkemiyle ilerleyeceğimiz yolda; dinin, dilin, ırkın önemi olmadığını bilenlere selam olsun. Bir insan olarak; sanatın ve yazının iliklere nüfuz ederek karşımıza çıkan sorunlara aydın bireyler olma yolunda ilerleyenler olarak, yapıcı çözümlerimizle ve geçmişteki üstatların tutuşturduğu meş’aleyi yüreğinde taşıyacaklara selam olsun! Geçmişi yadsımadan, unutmadan, onu bilip geleceğe umutla bakan, sanata ve yazına yeni bir atılım kazandırmak istediğimiz için Yenipapirüs diyoruz!…”


diye devam eden manifesto, kuramsal faaliyetin yanı sıra, şiir etkinlikleri, yazar-okur kitap mütalaalarıyla sanatsal ve edebi etkinliklerle toplumla aydınlanacak olan sanatsal bir devrimin de peşinde. Sanatın ve edebiyatın her alanında yetkin ve seçkin kadrosuyla yarınlara umutla bakan, umut yaratmaya çalışan yeni ama güçlü bir dergi bu. Yayın hayatlarında başarılar diler daha nice sanatın hizmetkârı olacak dergilerin çıkmasını temenni ederiz.

www.yenipapirus.com

İletişim: [email protected]

Twitter: @Ypapirus

Facebook: facebook.com/yenipapirus


Instagram: Yenipapirüs


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.