En uygun meslek çocukluk hayallerimizde saklıdır!

İş hayatında mutlu olabilmenin koşullarından biri kişiliğe uygun meslek seçimi. Araştırmalara göre, çocukların meslek seçiminde en önemli faktörlerin başında kendi ailesi geliyor.

En uygun meslek, çocukluk hayallerimizde saklıdır

Aile bireylerinin meslekleri ve tavsiyeleri, çocuğun iş yaşamı hakkındaki fikirlerinin oluşmasını sağlıyor. Aynı şekilde okul da meslek seçimini etkileyen bir niteliğe sahip. Uyanık olunan zamanın yarısından fazlası iş yerinde geçiyor. Trafik koşulları ve ertesi güne hazırlıklar da eklendiğinde işe ayrılan süre tüm günün neredeyse yüzde 70’i… Yıllar boyu bu tempoyu sürdürebilmek için ilgi duyulan bir mesleği seçmek şart. ERA Kolejleri PDR biriminden Beray Yılmaz, meslek seçimi için çocukluk döneminin önemine işaret ederken, ebeveynlerin sıkça yaptığı hatalara karşı uyarıyor. 

Beray Yılmaz, çocukluk yıllarında mesleklere dair fikirlerin nasıl şekillendiğini şu sözlerle açıklıyor: “Çocuklar, okul öncesinde 4-5 yaşlarından başlayarak 10 yaşına kadar fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden hızla gelişirler. Bu yıllarda, çocuğa verilen eğitimin genel amacı matematik, okuma yazma gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Eğitimin bu döneminde mesleklere hazırlama gibi bir amaç yoktur ancak büyünce bir meslek sahibi olacağı fikri çocukta oluşur. Bu yıllarda bir hikâye ya da film kahramanı ile özdeşim kurarak meslek seçimi yapmak; oyunlarda istediği mesleği canlandırmak gibi davranışlar sergilenir”.Yönlendirici olmaktan kaçının


Mesleklere hazırlık sürecinin sağlıklı işleyebilmesi ebeveynlere düşen, çocuğun kendi yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanımak ve farklı iş kolları hakkında bilgi sahibi olmalarına rehberlik etmektir. Anne babaların, çocukları için en iyiyi isterken fazla yönlendirici olmaları sıkça rastlanan bir hata olduğundan bundan kaçınmak gerekir.

Çocukları yönlendirirken rastlanan 3 yanlış ve 1 doğru 

yeteneklere göre meslek secçmi

  • “Biz Yaşayamadık O Yaşasın…” Bazı ebeveynler, kendi gerçekleştiremediklerini çocuklarının gerçekleştirmesini isterler. Unutmayın ki çocuklarımız dünyaya bizim hayallerimizi gerçekleştirmek için gelmediler.
  • “Ayşe Teyze’nin Çocuğu…” Her çocuk dünyaya kendi bireysel fark ve zenginlikleri ile gelir. Çocuklarınızın olumlu yönlerini görmeye ve dile getirmeye çalışın. Kaldı ki, biz onları başkaları ile kıyasladığımız için onlar daha başarılı olmayacaklar.
  • “Bu Zamanda En İyi Meslek…” Çocuğunuzu kendi uygun bulduğunuz mesleklere yönlendirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Unutmayın sadece anne babasını mutlu etmek için meslek seçenler yaşam boyu bunun pişmanlığını duyuyorlar.
  • “Gerçekten Değerli Olanlar…” Sadece çok para kazanmak, yüzlerce kişiyi yönetmek ya da ünlü olmak kişiyi mutlu edemez. Çocuğunuzun hayalini kurduğu mesleği, sadece para ve güç açısından değerlendirmeyin. En iyi iş, çocuğunuzun kişisel ilgi ve yeteneklerine en çok hitap eden ve ona gelişim fırsatı sunan meslektir ki bunu da en iyi o hissedebilir. Ebeveynlerin bu noktada en büyük görevi, bu ilgi ve yetenekleri en iyi şekilde ortaya çıkartacak kurum ve yapıları seçmek olabilir.

Gençler: İdeal ‘meslek’ tercihim yok; ne iş olsa yaparım

Günümüzde Kaybolan Meslekler


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.