Meme bölgesinde asimetrik görünüm meme kanseri habercisi olabilir!

Memelerdeki asimetrik görünüm, çoğu zaman estetik bir problem gibi düşünülse de, iki meme arasındaki şekil ve boyut farklılığı kimi zaman meme kanserinin habercisi olabiliyor.

memede-asimetri-kanser-nedeni-olabilir

Hastalığın erken teşhis edilmesinde kişinin kendi meme yapısını tanıması, düzenli olarak ayna karşısında elle muayene yapması ve doktor kontrollerini ihmal etmemesi önem taşıyor. “1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” öncesinde Memorial Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Cenap Dener, meme kanseri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Ailesinde meme kanseri öyküsü olanlar 2-3 kat daha fazla risk altında

Kadınlarda en sık görülen kanserler arasında ilk sırada yer alan meme kanseri her 8 kadından birinde ortaya çıkmaktadır. Hastalığın oluşumundaki en büyük risk faktörü, kadın olmaktır. Her yüz kadına karşılık bir erkekte meme kanseri görülmektedir. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar ve en sık 50-70 yaş arasında görülür. Ailede meme kanseri öyküsü bulunması riski arttırmaktadır. Annesinde veya kardeşinde meme kanseri olanlarda hastalığın görülme riski 2-3 kat daha fazladır. BRCA1 ve BRCA2 genlerinde bozulma yani mutasyon var olan kişilerin hem meme hem de yumurtalık kanserine yakalanma ihtimali riski yüksektir. Bunlar haricinde; hiç doğum yapmamış olmak, erken yaşta adet görmek, geç yaşlarda menopoza girmek de riski arttıran faktörler arasındadır. Menopoz sonrası 5 yıldan uzun süre hormon destek tedavisi alanlarda da risk artışı yaşanmaktadır. Menopoz sonrası obezite de risk yaratır. Gelişmiş ülkelerde az gelişmiş ülkelere kıyasla daha sık meme kanseri görülmektedir.


memede-asimetriye-dikkat

Menopoza giren her kadın yıllık meme tarama testlerini yaptırmalı

Meme kanserleri vakalarının 3’te 2’si menopoz sonrasında görülmektedir. Bu nedenle menopoza giren her kadının yıllık olarak meme kanseri tarama testlerini yaptırması erken teşhis açısından faydalı olacaktır. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kişilerde tarama çok daha erken yaşlarda başlamalıdır. Meme taramasında; doktor muayenesi, dijital mamografi ve meme ultrasonografisi birlikte yapılmalıdır.


Cerrahi yöntem tümör boyutuna ve sayısına göre belirleniyor

Meme kanserinin tedavisinde en etkili yöntem cerrahi tedavidir. Kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları sıklıkla cerrahi sonrasında tekrar etme riskini azaltmak amacıyla yardımcı yöntemler olarak kullanılmaktadır. Cerrahi yöntemler memenin tamamının alındığı “mastektomi” ya da sadece tümörlü kısmın alındığı “meme koruyucu cerrahi” olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağına tümörün boyutuna, memedeki tümör sayısına ve diğer risk faktörlerine bakılarak karar verilir. Meme koruyucu cerrahide meme şekli korunmaktadır. Memenin tamamen alınması gereken vakalarda ise meme cildi korunarak içi boşaltılmakta ve silikon protez ya da kendi kas dokuları ile meme şekli yeniden oluşturulmaktadır.

Tedavide son günlerde gündeme gelen bir başka yöntem meme kanseri aşısıdır. Aşının Küba’da bulunduğuyla ilgili haberler yapılmaktadır. Bu tür kanser aşıları gelişmiş ülkelerde araştırılmaya devam etmektedir, ancak yararlarını ispatlayan yeterli klinik çalışmalar henüz yoktur.

Östrojen hormonu içeren ilaçlar uzun süre kullanılmamalı


Meme kanseri riskini azaltmak için kesin bir yöntem bulunmasa da, alınacak bazı önlemlerle hastalığın erken teşhis edilmesi sağlanabilir. Bu önlemlerin en başında “kendi kendine meme muayenesi yapmak” gelmektedir.Her kadın kendi kendine meme muayenesi yapmayı öğrenerek, ayda bir kez kendini muayene etmelidir. Gelişmiş ülkelerde okullarda kendi kendine meme muayenesi eğitimi verilmektedir. Bu muayene sayesinde meme kitleleri henüz çok küçükken fark edilebilmektedir. Bir diğer önlem de östrojen hormonu içeren ilaçların uzun süre kullanılmamasıdır. Kadınlar 40 yaşında ilk mamografilerini çektirmeli, normalse iki yılda bir, iyi huylu patolojik görünümler varsa yıllık kontrolleri aksatmamalıdır.

Meme kanserinin 5 belirtisine dikkat!

Meme kanseri belirtileri nelerdir? Kanser riskini belirlemek mümkün mü?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.