SGK primini fazladan ödüyor olabilirsiniz!

SGK primlerini fazladan ödemiş olabilirsiniz! Özel sektöre getirilen sigorta prim desteği geçen yılki uzatma kararıyla 2020 yılı sonuna kadar sürecek. Düzenlemenin 2015 sonunda bittiğini sanan birçok işverenin, 2016 boyunca fazladan prim ödediği belirtiliyor.

SGK Primini fazladan ödüyor olabilirsiniz.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye uyardı: “Özel sektörde 6111 sayılı kanun çerçevesinde 2011’den itibaren işe alınan sigortalıların işverene ait sigorta prim tutarlarının tamamı İşsizlik Fonu’ndan karşılanabilir. 31 Aralık 2015’te sona erecek düzenleme 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı.”

Kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen düzenleme ile 2011’de yürürlüğe giren 6111 sayılı kanun, özel sektörde işverenlere prim desteği sağladı. Yasa, yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2015’e kadar işe alınacak sigortalı için (belli koşulların sağlanması durumunda) sigorta primlerinin işverene ait tutarının İşsizlik Fonu’ndan karşılanmasını öngörüyordu. Ancak 21 Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile sigorta prim desteği süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı. Bazı özel sektör işverenlerinin, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabilecek sigorta primlerini, bu teşvikten faydalanmayarak ödediğini belirten KPMG Türkiye, prim desteği sağlayan uzatmanın 9 aydır devam ettiğini hatırlattı.


KPMG Türkiye Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Şirket Ortağı Neslihan Raepers, kesintisiz 5 yıldır, özel sektörde yasada belirtilen şartlarla işe alınan sigortalıların işverene ait primlerinin fondan karşılandığını söyledi. Raepers, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işverene ait tutarının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan nasıl karşılanacağını anlattı:

Destekten yararlanabilmek için çalışanın;

 • 31.12.2020 tarihine kadar özel sektör işverenlerince işe alınması ve fiilen çalıştırılması
 • İşe alındıkları tarihten önceki 6 aylık dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması,
 • 18 yaşından büyük olması,

Öte yandan işverenin de;

 • Yasal ödeme süresi geçmiş SGK prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde kuruma vermesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödemesi gerekiyor.

Yukarıdaki koşullara ek olarak;


 • Destekten her bir SGK’lı için, yalnızca bir defa yararlanılabilecek.
 • İlgili dönemde SGK’nın herhangi bir teşvikinden faydalanmayan işveren, diğer şartları da taşımak kaydı ile geriye dönük 6111 teşvikinden faydalanabilecek.
 • Teşvikten faydalanılacak SGK lıların, işe alındıkları dönemde, ortalama sigortalı sayısının üzerine ilave olarak işe alınmaları gerekmekte. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda kuruma bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak.

Ortalama kişi sayısı hesaplanırken dikkat edilmesi gerekenler

 • İşçi çalıştırılmamış aylar hesaplamaya dahil edilmez.
 • Yeni tescil iş yerlerinde ortalama sigortalı sayısı sıfır olarak dikkate alınacak ve ilgili ayda işe girişleri yapılan ve diğer şartları sağlayan tüm personeller için teşvikten yararlanılabilecek.
 • Ortalama sigortalı sayısına bütün sigortalı personeller dahildir. (SGDP’li, Ücretli İzinli, Ücretsiz İzinli, Eksik Günü bulunan)
 • Aynı ay içerisinde işten çıkışı ve işe girişi yapılan personel tek olarak dikkate alınacak,
 • Toplam kişi sayısının ortalamanın altına düştüğü aylarda teşvikten faydalanılmayacak.
 • Teşvikten faydalanabilecek kişi sayısı birden fazla, ancak ortalamanın üzerinde teşvikten faydalanabilecek kişi sayısı daha az ise hangi kişilerin teşvikten faydalanacağını işveren seçmekte özgürdür.
 • İşe girdiği dönem itibari ile diğer tüm şartları sağlayan ancak ortalamanın altında olduğu için teşvikten faydalanamayan kişi, toplam personel sayısı ortalamanın üzerine çıktığı ay itibari ile teşvikten faydalanabilir.

Aşağıdaki sigortalılar 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvik indiriminden faydalanamaz:

 • Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışanlar,
 • Yurt dışında çalıştırılan sigortalılar,
 • Aday çırak, çırak ve öğrenciler, harp mallulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malulü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabii olanlar

Destekten yararlanma süreleri

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

 • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılanlardan dolayı 48 ay süreyle,
 • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve ayrıca Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 54 ay süreyle,
 • Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip, belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılanlardan dolayı 36 ay süreyle,
 • Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 42 ay süreyle,
 • Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı 24 ay süreyle,
 • Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 30 ay süreyle yararlanılabilecektir.

b) 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden;

 • Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılanlardan dolayı 24 ay süreyle,
 • Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren, mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 30 ay süreyle,

c) İşe alındıktan sonra çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi bitiren sigortalılardan dolayı on iki ay süreyle yararlanılabilecek.


d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle teşvikten yararlanılabilecek.

BAĞ-KUR prim indirimi bugün başladı


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.